fredag den 17. juli 2009

Sveriges demografi vs Danmarks


Under 2008 föddes 109 301 barn i Sverige enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Av dessa har 76 146 båda föräldrarna födda i Sverige. Barn födda detta år med en eller två föräldrar födda utomlands är 33 155 stycken. Samma år invandrade 101 171 människor till Sverige.


I Danmark fødes der 65.000 børn årligt, mens der i Sverige fødes 109.000. Det er nogenlunde det samme antal relativt, altså når der tages forbehold for forskellen i befolkningen størrelse.

Men der er den forskel, at Sverige som har omkring 20 procent af sin befolkning, som er personer født i udlandet, så har Danmark omkring 7,2 procent indvandrere som ditto. I begge tilfælde plus efterkommere.

I Danmark blev der i gennemsnit af årene 2003-2007 født omkring 7800 børn af indvandrere.

Altså 12 procent af alle børn født i Danmark var født af indvandrere. 9,2 procent af disse var født af ikke-vestlige.

I Sverige er andelen noget højere, naturligvis da indvandrere udgør omkring 20 procent af befolkningen.

Jeg tror ikke muslimers andel af den svenske befolkning, er større end den danske andel, som er på vel 4-5 procent, relativt. Men i Sverige blev altså 31 procent af børnene født af en forældrer, eller to forældrer, fra udlandet.

Der er en forskel i opgørelsesmetoden, I Danmark vil vi kun registrere det, hvis moderen er født i udlandet, så er hun en indvandrer som føder.
Men hvis en mandlig indvandrer gifter sig med en dansk kvinde, så vil vedkommendes barn, hedde et barn af dansk herkomst. Så barnet vil hverken figurere som efterkommer, eller født af en indvandrer.

Men med 31 procent af børnene, født af mindst en udenlandsk forældrer - Så gemmer der sig stadig en overfødselshyppighed, blandt en superdemografisk gruppe inden i gruppen.

En overhyppighed som endnu ikke er større end den danske relativt, og så måske alligevel, fordi gruppen af vestlige indvandrere i Sverige er større end vores.

Det skal forståes sådan, at en større andel af vestlige indvandrere kan "skygge" for en større højdemografisk gruppe, end den ville kunne i Danmark. Hvor 2/3 dele af indvandrerne er ikke-vestlige og halvdelen i øvrigt højdemografiske muslimer. Jeg tror ikke Sverige har en million muslimer, men deres muslimer kunne godt føde flere børn end her, da de vist ikke har starthjælp og loft over kontanthjælp.

Under alle omstændigheder, med den tilgang Sverige har af indvandrere fra ikke-vestlige lande, kan der kun gå en generation, før der er markante forskelle i den svenske demografi og den danske. Og for hver generation man tager derefter bliver forskellen meget mere markant, jævnfør mit gamle eksempel med den eksponentielle demografiske vækst:

Det er vigtigt, at forstå at den ekspontielle vækst har en langsom dramatisk effekt. Hvis vi antager at gruppen med kulturkonservative islamiske normer, er 50000 i antal i dag med en årlig vækst på 2,5 procent demografisk, så vil det ikke første omgang være særligt synligt i den samlede danske demografi bestående af 5,4 millioner menesker med en årlig befolkningsvækst på 0,33 procent for landet som helhed, som var tallet for 2007.

Men en vækst blandt en lille gruppe med højt demografisk potentiale, bliver over årtier mere markant.
Det første årti er væksten kun fra 50,000 til 64,000. Men efter 50 år er de 50,000 blevet til 167,000. Hvilket svarer til lidt over en tredobling. Men den eksponentielle effekt fortsætter. Over 100 år vil de 50,000 blive til 590,000, altså næsten en TOLVDOBLING, og vækstprocenten har hele vejen været 2,5 procent årligt.
Det er vigtigt at forstå, at selv om der er en tilsyneladende minimal forskel, mellem højdemografisk og lavdemografisk vækst, set inden for en generations perspektiv, så vokser den eksponentielt med eksplosiv kraft.

Så Sverige med sit udgangspunkt, med 31 procent af børnene født af mindst en udenlandsk forældre, vil opleve en helt anden demografisk vækst specielt om 2 generationer, end os med 12 procent.

Og det er umuligt at se at svenskerne ikke skulle være et mindretal inden dette århundrede er ovre. Det er komplet umuligt at opnå.

Det helt uden ny indvandring.

Hvad det får af konsekvenser, er umuligt at spå om. Men når man betragter tempoet og forholdene det sker under, kommer det næppe til at gå helt stille af sig. Noget godt vil det simpelthen ikke udvikle sig til, det tør jeg godt spå.0 kommentarer: