mandag den 13. juli 2009

Multikultur? Nej - primært dysfunktionel dobbeltkultur

Jeg synes ikke "rigtig" multikultur er en dårlig idé. Men det er ikke det vi er ved at udvikle.

Jeg vil til enhver tid være for et smart filter, i stedet for 24 årsreglen, som giver flere point og hurtigere adgang til mennesker fra andre lande, som lever op til følgende kriterier:

Gode eller dårlige erfaringer med indvandrere fra samme land - dvs. tidligere indvandreres opførsel - kriminalitetsrate og tilknytning til arbejdsmarkedet, skal give henholdvis minus og plus point, alt efter hvordan de ligger i forhold til gennemsnittet.

IQ test - jo bedre du klarer dig, jo flere point. Jo dårligere, jo flere minus point - alle kan IQ testes uden de store snydemuligheder.

Personligheds og demokrati test - sådan en kan man desværre snyde i, og sige hvad vi gerne vil høre - men det må være muligt at designe en test, som gør det lidt sværere. Det kunne også være et interview, hvor tilfældige spørgsmål bliver stillet, eller begge dele.

Uddannelsesgrad og dennes kvalitet - skal selvfølgelig kunne give plus, men også minus i tilfælde af at vedkommende ikke har nogle skolekundskaber - testes via et pensum tilpasset ophavslandet.

Alder og ægtestatus - skal man have familien med og er disse ikke uddannede, osv. kan det trække ned. Er man ung, ugift osv. skal det give pluspoint, har man mange børn, skal det trække ned - ægtefællen skal med i beregningen på samme parametre som den anden, eller der skal stilles krav om selvforsørgelse i tilfælde af at den ene part scorer meget højt.

En sprogtest i Engelsk, som nok kan give et fingerpeg omkring ens evne til at lære dansk på sigt.

Jo flere point man får, jo hurtigere er adgangen. Der skal være en grundkvote, med hvad vi max lukker ind om året. Jo dårligere du scorer med point, jo sværere bliver det at komme ind, for din plads i køen vil være bestemt af dine point. Hvilket vil betyde, at de som scorer lavest, i princippet aldrig kommer ind.

Derudover skal reglerne for, hvornår man kan få statsborgerskab ændres, så det kun kan opnåes ved at smider foreksempel to millioner skattekroner i statskassen, ved reelt arbejde arbejde, støttet arbejde, eller overførselsindkomst skal ikke tælle. Ved grovere kriminel adfærd (straffelovs) - trafik undtaget - skal indvandrerne oplyses om, at de betyder udsmidelse af Danmark. De samme regler skal gælde for andengenerations efterkommere:Kriminalitet og personen bliver smidt ud og statsborgerskabet går gennem lønarbejde. Det skal gøres klart fra dag et ved opholdstilladelsen.

Regler for indvandrere uden statsborgerskab, skal naturligvis ikke træde i kraft med tilbagevirkende kraft, omend jeg mener man skal overveje at opløse allerede givne statsborgerskaber, i det tilfælde at de begår særligt grov kriminalitet, dog igen ikke med tilbagevirkende kraft, men kun gældende kriminalitet efter lovens implementering.

Det nuværende indvandringssystem har spillet totalt fallit, har givet os en både social og kulturel og kriminalitets arv at slås med, oven i den vi havde i forvejen.

Desuden kan samfundet ikke hænge sammen uden en smart indvandring. I det hele taget kan man stille spørgsmålstegn ved, om vi har brug for en overhovedet har brug for en, under forudsætning at vi uddanner nok selv.
Vi har over 800.000 uden for arbejdsmarkedet i den arbejdsduelige alder. Prisen for den hidtidige indvandring har været tidlig pension, og ekskludering af store grupper fra arbejdsmarkedet, en udvikling der for så vidt er uholdbar, om den fortsætter.
Blandt dem som er over 55 år i Danmark, er kun omkring 50 procent tilknyttet arbejdsmarkedet.

Fortsætter den nuværende udvikling, får vi ikke noget multikulturelt samfund, men et dobbeltkulturelt - parallel samfund, hvor der findes primært to store grupper: Muslimer og øvrige. Når jeg siger Muslimer mod øvrige, er det i anerkendelse af, at det er dem som adskiller sig fra andre og ser sig i konflikt med andre. Danskere adskiller sig ikke fra vietnamnesere, hinduer, osv. Danskernes fokus på muslimer er ikke trukket ud af det blå, men ud fra hvad deres religion repræsenterer og deres oplevelser med unge muslimske drenge.

Når jeg siger dette, er det fordi det er dem som der er kommet flest af, og som presser mest på for at komme ind i Europa.
Det er dem som har en høj demografi og derfor et stort potentiale for demografisk vækst. Fortsætter den nuværende udvikling, kan de let blive 1/3 af den samlede befolkning, inden dette århundrede er ovre. Får vi en markant indvandring som den mellem 1986 og 2001, kan de blive flertal. Det er ganske simpelt den langsigtede konsekvens og vi er nødt til at have denne i betragtning, for 20.000 muslimske indvandrere og flygtninge om året lyder ikke af meget, men det er det. På 100 år er det 2 millioner plus den markante overvækst i demografi.

Grafisk set har udviklingen i deres antal set sådan her ud siden 1980( Kunne ikke få indflettet årstal, men det er fra 1980 - 2006, så 27 er 2006, 22 er 2001, osv.):I 1980 var der lidt over 27.000 muslimer i Danmark, fra de lande jeg har udvalgt, der mangler nogle, som f.eks Indien, Ghana, Nigeria, de arabiske småstater, til gengæld er Bosnien med, hvor ikke nødvendigvis alle er muslimer.

I dag er antallet af indvandrere og efterkommere fra disse lande lig med 219.500. Altså vi taler om en mangedobling, som i princippet kan fortsætte med de konsekvenser det nu har, uanset ny indvandring, eftersom flere af disse lande har en betragteligt højere demografi end vi har, som vokser eksponentielt, det vil sige effekten bliver mere dramatisk generation for generation. Jeg har skrevet om, og udregnet deres demografi tidligere her.

Stigningen er for så vidt fortsat efter 2001, dog ikke så markant, så er den der stadigvæk, forsætter udviklingen som nu, den demografiske vækst er svær at spå om, men høj er den.
Inden for de sidste 4 år, er den mest markante acceleration sket inde for efterkommere, se selv forskellen mellem de forskellige lande mere detaljeret her, (klik på billedet eller forstør op med ctrl+):

1 kommentarer:

Anonym sagde ...

Flot flot grundigt arbejde.
Tusind Tak for din indsats.

Keep up the good work :-)