fredag den 15. august 2008

Balvig modsagt af virkeligheden

Blot for at sætte tal på:

Her har vi et land (pdf) med meget lempelige straffe, et nedskåret politi med en relativ lav opklarelses procent. Det ser sådan her ud (excel ark).

Resultat, Dobbelt så meget vold som i Danmark. (Faktisk fire gange så meget, men en befolkning på 9 millioner mod 5,4)
4-5 gange så mange mord og voldtægter. (igen faktisk 8-10 gange så meget, men en større befolkning)

Her har vi New York, som indførte hårdere straffe, mere politi og en masse andre tiltag og som i dag, mord undtaget, er mindre kriminel end Sverige.

torsdag den 14. august 2008

Lex Balvig eller straffeloven?

Som bekendt er trampe og snuffmoviemordet i Ålborg nu blevet takseret til 4 år. Nå nej, det er jo slet ikke betragtet som et mord, men som vold med døden til følge.
Hvad siger Straffeloven?

"§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år."

Og 10 år skal den her knægt have om nogen. Nå ja, unge under 18 kan kun straffes med op til otte år, så skal han have det!

Så er jeg åben for, at man undervejs foretager en vurdering af i hvor høj grad, han er til fare for andre mennesker, har udviklet empati og forstået, hvad han har gjort forkert.
Har han så det, kunne han blive sat fri tidligere, med den besked at hvis han nogensinde overfalder et andet menneske igen, skal han sidde resten af oven i, ubetinget og fuld tid.
Men som han er nu, mangler han helt klart frontallap funktion, hvilket dog er noget af det sidste som udvikles i hjernens udvikling.

Personligt tror jeg på, at man skal se disse mennesker som syge, der til en hvis grad kan helbredes - bare man forstår, at det ikke er alle som kan eller vil. Altså bør man se på både behandling og ikke bare fængsel.

Men jeg har ingen respekt for den humanisme, der siger at voldsmænd ikke skal straffes hårdt for det hjælper ikke alligevel!

Hvad nu hvis det heller ikke hjælper at slippe dem fri? Hvad nu hvis det kun betyder, at de kan overfalde nye sagesløse ofre. Hvad med mennesker som aldrig bliver til gavn for samfundet, men fortsat hænger fast i en negativ adfærdsspiral.
For mange år siden blev en mand stukket ihjel foran Århus hovedbanegård. forbryderen havde omkring 10 voldsdomme før det skete. Havde han siddet mere i fængsel, havde han haft færre voldsdomme bag sig. Hans rettigheder skal ikke være større end de menneskers, han overfalder. det rimer i hvert fald ikke på min justitsånd.
"Gammel kending af politiet med flere voldsdomme bag sig". Den sætning har jeg set en del gange.

Måske er problemet, vi har et system som kigger på en enkelt forbrydelse isoleret og glemmer at tage i betragtning om det er en vaneforbryder og slipper ham ud igen uanset, hvor sandsynligt det er, han vil udøve vold igen.

Der burde være fleksible straffe, som så vidt muligt tager udgangspunkt i en vurdering af forbryderens kriminelle tendenser og farlighed for sine omgivelser fremfor en taxameter straf.
Behandling af årsager, arbejde med normer, terapi osv. plus de indsatte burde kunne tage uddannelse mens de sidder inde, alt sådan noget synes jeg er en glimrende idé.
Angermanagement og terapi har vist sig at virke på voldelige ægtemænd, den kunne sikkert også virke i forhold til mennesker med løse næver. Hvad angår folk, der tramper på andres hoveder, ja, de har nok et empatiproblem, men angiveligt også et problem med angst, selvværd, stoffer og had?

Vi har domme på ubestemt tid for mord, noget lignende burde indføres for mennesker, der har svært ved at lade være med at trampe på andre menneskers hoveder eller sparke dem mens de ligger ned - i hovedet naturligvis. I hvert fald burde det vurderes før løsladelse.

Når en sådan sag træder frem i den offentlige stening og begrebet straf vurderes i sammenhængen, træder dobbelttænkningen og ønsketænkningen også i karakter. Bag hjuldamperen Balvig sværmer flokken af klaphættemåger over kølvandet og påpeger at strengere straffe ikke helbreder, taler om retsikkerhed, menneskerettigheder, noget der åbenbart ikke gælder disse mennesker som udsættes for fare når psykopater kommer hurtigt ud på gaden igen.
Lex Balvig har ikke levet forgæves, men når noget er dårligt first hand, bliver det ikke bedre second hand eller third hand. Ikke desto mindre er volden (anmeldt) steget med næsten 500 procent siden 1970. Hvis det alene skyldes højere tendens til anmeldelse må du kalde mig Mads og jeg vil æde min gamle hat, ja en hel hattebutik.
Den samlede kriminalitet er faldet - indbrud, cykeltyverier, biltyverier osv. Det er hvad Lex Balvig siger. At voldanmeldelserne er steget og dommende, kan han ikke løbe fra, se endelig selv Danmarks Statistik (f.eks. "søg" STRAFNA1 og STRAF22 tabellerne). Forklaringen skulle så være øgede anmeldelser baseret på tal, der behændigt udelader anmeldelsesundersøgelser fra langt de fleste årstal. Har man en kæphest at ride, så har man en kæphest at ride på sin lille cherrypicking rute. Man har lavet sådan en undersøgelse hvert år, så vidt jeg ved, så hvorfor er det lige at resultaterne fra så mange år mangler?

Fakta er at voldsdommene (altså nu domme) er steget, specielt for vold mod offentlige ansatte som i 2000 var 1693 og i 2006 er 2727.
Simpel vold fra 6442 i 2000 til 7536 i 2006.

ALVORLIGERE VOLD! Fra 1002 i 2000 til 1255 i 2006.

Tallet med sager en pt. faldende fordi domstolene ikke kan finde ud af det efter den hovedløse reform, som den nuværende regering har velsignet os med, jeg venter spændt på "Se NU!!! ER VOLDEN FALDET" skaren :P

Bear in mind at den stigende dømte vold sker på trods af, at flere af Tordenskjolds voldelige soldater tilbringer mere tid bag tremmer.

Erfaringerne fra USA er positive med kombinationen af sociale og genopdragende tiltag og hårdere straffe - New Yorker modellen. Hvis du vil se et land med lempelige straffe, så kig på Sverige, som for længst har overhalet New York på alle områder. Undtaget drab, hvor de dog har over fire gange så mange drab som os, ja hvor vi har været nede på 29 er de godt oppe over 200. De er kun 4 millioner mere end os, de har farceagtige domme for grove forbrydelser og en vold der absurd høj med lav opklarelsesprocent. Det er nu sjovt nok konsekvensen af lempelige straffe og beskæringer af politistyrken.
Balviganerne kigger med næsegrus beundring på landet, fire ben godt, to ben dårligt, et studie i kompartmentaliseret dobbelttænkning, ikke noget man skal tage alvorligt, hvis i spørger mig.