fredag den 15. august 2008

Balvig modsagt af virkeligheden

Blot for at sætte tal på:

Her har vi et land (pdf) med meget lempelige straffe, et nedskåret politi med en relativ lav opklarelses procent. Det ser sådan her ud (excel ark).

Resultat, Dobbelt så meget vold som i Danmark. (Faktisk fire gange så meget, men en befolkning på 9 millioner mod 5,4)
4-5 gange så mange mord og voldtægter. (igen faktisk 8-10 gange så meget, men en større befolkning)

Her har vi New York, som indførte hårdere straffe, mere politi og en masse andre tiltag og som i dag, mord undtaget, er mindre kriminel end Sverige.

0 kommentarer: