torsdag den 28. april 2011

Boligboble XXXXXL

Sjov artikel i JP i dag. Danmark har EUropa rekord i realkreditlån med i alt realkreditlån svarende til 140 pct. af BNP.

Nummer to i EUropa er Irland, med realkreditlån svarende til 50 pct. af BNP.


Væksten i realkreditlån er fortsat finanskrisen igennem trods kraftigt faldende boligpriser, der lægger pres på systemet, fordi boligernes værdi skal retfærdiggøre, at det danske system er sundt - fordi der er sikkerhed for obligationerne. Mister systemet den sikkerhed, risikerer man, at udlandet, banker og andre investorer ikke længere vil investere i realkreditobligationerne.

Samtidig skal obligationerne helst være så attraktive og letomsættelige, at renten er lav, så dansk økonomi ikke kører ned i et hul, fordi boligejere og virksomheder udånder ud på grund af stigende renteudgifter.

Kilde: EPN
Man skal ikke undre sig over, at trods faldende boligpriser så stiger volumen af realkreditlån. Hver gang en familie skal anskaffe sig ny bolig nu, så foregår det stadig til en pris, der er omkring 100 procent højere end for ti år siden.

Kan man få erstatning for at arbejde i et luftforureningshelvede

Nu ryger jeg, så for mig er det ikke aktuelt, men man har meget fokus på at udrydde rygere og accepterer luftforurening fra brændeovne, kilde til en af de største mængder partikelforurening. Så har vi luftforureningen fra trafikken, den er rigtig slem.

"I gennemsnit er der i Danmark 20 mikrogram fine partikler per kubikmeter luft. I København er tallet 21, mens borgerne i Nordvestjylland kan bryste sig af at indånde lidt renere luft end gennemsnitsdanskeren.

Tallet for New York er 14,9, mens Seattle og Denver begge er nede under 10 - altså det halve af den danske luft. Det viser en sammenligning af tal fra Danmarks Miljøundersøgelser og en opgørelse over partikelforureningen i 51 amerikanske storbyer, der for nylig blev offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The
New England Journal of Medicine...

»Der er ganske enkelt meget bedre plads at forurene på. Og så kører amerikanerne ikke i dieselbiler, ligesom vi gør i Europa, og det er dieselmotorer, der udstøder mange af de farlige partikler,« siger Steffen Loft.

Ifølge OECD's 2008-rapport om danske miljøforhold, udsættes cirka en million danskere dagligt for farlig luftforurening. Og det har dødelige konsekvenser. En omfattende hollandsk undersøgelse viser, at der er 50 procents overdødelighed blandt personer, der bor under 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Det svarer til, at der i København dør 500 mennesker årligt af luftforurening. Til sammenligning dør der i gennemsnit 15 mennesker årligt i trafikulykker."


Men man kan vel ikke give erstatning til alle, der arbejder i Danmark og udvikler rygerlunger, kun hvis altså the usual suspects, rygning og asbest er involveret.

Men så kan man finde andre syndebukke:

»Mennesker, som indånder mineralske partikler på deres arbejde, får nøjagtig den samme sygdom, som rammer rygere. Der er blot forsvindende lille fokus på det«, siger overlæge Øyvind Omland fra klinikken til Politiken.

Muligt at forebygge

Han understreger, at antallet af arbejdsbetingede KOL-syge overgår antallet af danskere, der bliver syge af asbest:

»Samtlige af disse KOL-sygdomstilfælde kunne forebygges fuldstændig med den rette indsats på arbejdspladserne. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at man ikke fokuserer mere på det her«, siger Omland til Politiken.

lørdag den 23. april 2011

Glædelig Påske og Forår

Jeg gider ikke skrive så meget lige nu, men tage billeder og nyde foråret gider jeg godt.

Første del af mange billeder :p er taget i Risskov ved Århus.
Indtil videre er det grønt forneden og tyndt i toppen:


I skovbunden var der så anemoner så langt som øjet rækker.Af de små hyggelige stier - uhm.Desværre kan jeg huske engang for cirka femten år siden, hvor der var var et område i Risskov, der var langt smukkere. Det var det rene eventyrland med et massivt hvidt tæppe af anemoner, tykke rænker af Efeu, der dækkede hele træstammer.
Så fik de herrer, der bestyrer skoven den glimrende idé, at fælde løs i det område. Femten år efter, eller 13, eller hvad det nu er, der er området stadigvæk en SVAG skygge, at hvad det var.
Fanme nogle genier, der lige skulle gå mest drastisk til værks i det smukkeste område af Risskov:Men smuk er skoven da stadig:Og så er der masser af Anemoner:Dejlig varmt og dis over Århus Bugten:Et Musvit billede, jeg var rigtig heldig med, havde den vist på fuld zoom - X 20 og tog kun det ene billede, eller nåede ikke mere, før den smuttede:
Så skifter vi scene til Aarslev Engsø. Paradis på jord, men indtil videre en smule gold, men om en måned, når alt det grønne er i sin yderste pragt, så kan jeg ikke tænke på noget bedre sted på jorden :) Næsten da, ikke noget bedre sted i Danmark.

Den obligatoriske og sky Fiskehejre:En anden big motherfucker, nemlig Svartbagen, sammen med Krager og Hættemåger?En lettere nervøs lille VipStjert, med et elektrisk hegn i vejen, men var aldrig kommet tættere på den anyway:Og billerne fandt også solen dejlig - taget med supermakro:

fredag den 15. april 2011

Boone Pickens


Interview på CNBC med Mr. Oil Boone Pickens. Han tror ikke, at verden kan producere 90 mio. tønder olie om dagen, så prisen vil ryge op til det niveau, hvor den tager toppen af efterspørgslen.

Trucking Ahead on Energy

søndag den 3. april 2011

Spin er halv sandhed, halv løgn

JP har lavet et Faktameter, der undersøger politikkernes påstande.


lørdag den 2. april 2011

34 år og 8 børn

Jeg har tit luftet dem pointe, at de muslimer der trækker op på fødselskontoen også generelt er dem, vi har flest problemer med. Her generelt set dem fra Somalia og Libanon, der giver alt og alle baghjul på kriminalitetsområdet, specielt vold, voldtægter og røverier, såvel som med hensyn til børnefødsler.

Fis Fis familien er et godt eksempel, og jeg forstår ikke altid den politik, der ligger bag tvangsfjernelser af børn.

Her er otte stykker, der næppe falder langt fra stammen
, og bemærkelsesværdigt er moderen kun 34 år.

Bonuslæsning, familien koster 500.000 om året i offentlige udgifter.


fredag den 1. april 2011

Efterkommerkriminaliteten ER faldet

Ja, efterkommere begår mindre kriminalitet, relativt altså - også muslimske. Men skyldes det nødvendigvis integration? Nej det skyldes, at rødderne bliver ældre og dropper kriminaliteten, eller bliver smidt ud af landet, eventuelt sat længere tid i fængsel. Det nærmeste vi kommer, at det skyldes integration, er at det blev lettere at finde et arbejde op til krisen.

For nylig kom Rockwool Fondens undersøgelse om efterkommerkriminalitet, der viste, at ikke vestlige efterkommere begår mindre kriminalitet i 2010 end i 1990.

Det måtte jeg selvfølgelig selv undersøge og må give dem ret, selv om jeg kun kan få etniske kriminalitetstal fra 2000-2009, så er trenden klar nok.

Beregningerne har taget lang tid i sig selv, så jeg vil ikke skrive en bog.

Men først om metoden. Jeg har divideret antallet af dømte for en forbrydelse et givet år med antallet mandlige efterkommere i alderen 15-45 år det samme år og ganget det tal med 100.

Det vil sige, at når der for eksempel står 2,74 og 6,64 ud for libanesiske efterkommere, der blev dømt henholdsvis betinget eller ubetinget fængsel i 2004. Så betyder det faktisk at gennemsnitligt set, så blev næsten en ud af hver tiende libanesisk efterkommer dømt for vold alene i 2004. De var så også noget yngre ned andre grupper i gennemsnit:

15 år 93
16 år 90
17 år 46
18 år 15
19 år 3
20 år 1

I alt var der 256 mandlige efterkommere af libanesere mellem 15 og 45 år i 2004. I 2009 var antallet næsten seksdoblet til 1546. Så der bliver ikke begået mindre kriminalitet af efterkommere i slutsummernes sum, for der er langt flere til at begå den. Der bliver begået mindre af den per 100 efterkommere mellem 15-45 år.

Det er gennemsnitligt set, for naturligvis kan der være tale om at samme person nåede at blive dømt for flere tilfælde af vold på et år.

Selvsamme år, 2004, blev til sammenligning cirka 0,47 pct. af alle mænd med dansk oprindelse mellem 15-45 år dømt for vold med enten betinget eller ubetinget straf - altså gennemsnitligt, hvilket svarer til under 1 ud af 213. (Groft sagt, for blandt danskere dømt for vold findes personer over 45 år - modsat libanesiske efterkommer der primært er under 25 år - som står for et ukendt antal af de voldsdomme. Altså taler vi måske 1 ud af 250, eller 1 ud af 300.)

Se selv tallet for domme i tabellen STRAFNA1 i Statistikbanken, og for folketal enten i KRBEF3 eller BEF3 alt efter årligt interval.

Jeg har før været inde på, at indvandrere fra Libanon og Somalia står for næsten 7 pct. af alle dømte voldtægter i Danmark, næsten 4 procent af alle dømte voldsforbrydelser og over 7 pct. af alle røverier på trods af, at de tilsammen udgjorde omkring 0,42 pct. af befolkningen tilbage i 2006:

Anyway, jeg har ikke regnet med voldtægter i beregningerne omkring efterkommere, da de svinger meget fra år til år. Kan være fire et år og nul næste. Men alene i 2009 blev 1 ud af hver 387 libanesere dømt for voldtægt, hvilket er markant over gennemsnittet.

Kriminaliteten i disse grupper er altså fortsat langt, langt over niveauet for danskere, uanset om den er faldet, eller ej. Men faldet er den relativt set:Efterkommer kriminalitet:


Tyrkiet - Ubetinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 3,59 2,62
Voldsforbrydelser ialt 1,75 1,17
Heraf alvorligere vold 0,49 0,37
Røveri 0,72 0,53Tyrkiet – Betinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,87 2,44
Voldsforbrydelser ialt 1,62 1,09
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri Få betingedeLibanon – Ubetinget frihedsstraf 2004 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 5,86 5,56
Voldsforbrydelser ialt 2,73 2,39
Heraf alvorligere vold 0,39 0,65
Røveri 1,56 1,16Libanon – Betinget frihedsstraf 2004 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 11,72 4,79
Voldsforbrydelser ialt 6,64 1,88
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri 1,17 Få betingedePakistan – Ubetinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,65 2,79
Voldsforbrydelser ialt 0,93 1,05
Heraf alvorligere vold 0,4 0,23
Røveri 0,53 0,37Pakistan – Betinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,65 2,24
Voldsforbrydelser ialt 0,93 0,5
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri Få betingede


Note1: Når der står få betingede, betyder det, at antallet var så få, at jeg ikke gad at regne det ud manuelt.

Note2: Efterkommere fra Libanon er først regnet fra 2004 af, da de var meget få før det år.


Er de så blevet bedre integreret, når de begår mindre kriminalitet?

Ikke helt.

Det vigtigste forhold, der standser kriminalitet er, at man bliver over 25 år. Tilbage i 1990 fandtes der knap en tyrkisk efterkommer over 20 år i alder. I dag er mange mellem 30-40 år. Det er angiveligt hovedforklaringen, sammen med udvisningsdomme af nogle af de værste. Dertil får den ældre længere straffe, hvis de endelig fortsætter.

Der findes i dag kun ganske få efterkommere fra Libanon over 20. Det er også derfor, der var så mange betingede domme blandt libanesiske efterkommere i 2004. De fleste efterkommere fra det land var omkring 15-16 år i alder i 2004. Dog viser de også tendenser til et fald.

Så nej, de er ikke nødvendigvis blevet meget mindre kriminelle, når man sammenligner 16 årige i 2009 med 16 årige i 1990 og ser på dem som er blevet smidt ud, eller fået en betinget udvisningsdom.

Et fald ser man dog stadigvæk selv i de yngre klasser, for de tyrkiske 15-19 årige, der er de eneste jeg har orket at regne ud:2000 2009 2000 2009
11 Ubetinget frihedsstraf Straffelov ialt 28 42 2,16 1,51

Voldsforbrydelser ialt 13 19 1 0,68
12 Betinget frihedsstraf Straffelov ialt 30 69 2,32 2,48

Voldsforbrydelser ialt 20 40 1,55 1,44

Men forskellen med hensyn til betinget straf er nærmest ikke eksisterende, hvor der til gengæld er færre med ubetinget.

Det er ikke så få kriminelle, der er blevet udvist, så jeg regner det som den væsentligste årsag her.

Dertil kommer, at det er sværere at opklare den slags forbrydelser i dag, end det var for ti og tyve år tilbage, hvor der var langt færre andengenerations rødder at holde øje med.

Men jeg tror også, at opsvinget frem til 2008, der gav flere arbejdspladser, har betydet en del.