torsdag den 28. april 2011

Kan man få erstatning for at arbejde i et luftforureningshelvede

Nu ryger jeg, så for mig er det ikke aktuelt, men man har meget fokus på at udrydde rygere og accepterer luftforurening fra brændeovne, kilde til en af de største mængder partikelforurening. Så har vi luftforureningen fra trafikken, den er rigtig slem.

"I gennemsnit er der i Danmark 20 mikrogram fine partikler per kubikmeter luft. I København er tallet 21, mens borgerne i Nordvestjylland kan bryste sig af at indånde lidt renere luft end gennemsnitsdanskeren.

Tallet for New York er 14,9, mens Seattle og Denver begge er nede under 10 - altså det halve af den danske luft. Det viser en sammenligning af tal fra Danmarks Miljøundersøgelser og en opgørelse over partikelforureningen i 51 amerikanske storbyer, der for nylig blev offentliggjort i det anerkendte tidsskrift The
New England Journal of Medicine...

»Der er ganske enkelt meget bedre plads at forurene på. Og så kører amerikanerne ikke i dieselbiler, ligesom vi gør i Europa, og det er dieselmotorer, der udstøder mange af de farlige partikler,« siger Steffen Loft.

Ifølge OECD's 2008-rapport om danske miljøforhold, udsættes cirka en million danskere dagligt for farlig luftforurening. Og det har dødelige konsekvenser. En omfattende hollandsk undersøgelse viser, at der er 50 procents overdødelighed blandt personer, der bor under 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Det svarer til, at der i København dør 500 mennesker årligt af luftforurening. Til sammenligning dør der i gennemsnit 15 mennesker årligt i trafikulykker."


Men man kan vel ikke give erstatning til alle, der arbejder i Danmark og udvikler rygerlunger, kun hvis altså the usual suspects, rygning og asbest er involveret.

Men så kan man finde andre syndebukke:

»Mennesker, som indånder mineralske partikler på deres arbejde, får nøjagtig den samme sygdom, som rammer rygere. Der er blot forsvindende lille fokus på det«, siger overlæge Øyvind Omland fra klinikken til Politiken.

Muligt at forebygge

Han understreger, at antallet af arbejdsbetingede KOL-syge overgår antallet af danskere, der bliver syge af asbest:

»Samtlige af disse KOL-sygdomstilfælde kunne forebygges fuldstændig med den rette indsats på arbejdspladserne. Det er mig fuldstændig uforståeligt, at man ikke fokuserer mere på det her«, siger Omland til Politiken.

0 kommentarer: