mandag den 31. august 2009

Ladeporten har huller - men vidtåben - nej

Fornylig var Eyvind Vesselbo ude med en melding om, at regeringens indvandringspolitik ikke længere virker efter hensigten.

Denne melding leverede han således:

Tallene tyder nemlig på, at dansk udlændingepolitik slet ikke er, hvad regeringen sekunderet af Dansk Folkeparti går rundt og påstår: Fast og fair...

Men tallene taler et andet sprog. Det er ikke EU, der er skurken. Det er tværtimod et spørgsmål om, at de danske regler tilsyneladende ikke virker helt efter hensigten længere.

Da Birthe Rønn Hornbech var udlændingeordfører for Venstre under valgkampen i 2001, kom hun på et pressemøde til at sige, at det var tyrkere, pakistanere og måske somaliere, der skulle holdes ude.

Men i dag kommer der flere tyrkere og flere pakistanere til landet end under SR-regeringen...

»Ladeporten står igen åben. Det kan du se på tallene,« siger Vesselbo, som efterlyser en ærlig diskussion om vores udlændingepolitik. Han har også flere gange plæderet for at få undersøgt, om de stramme regler virker.


Jeg synes, det er misvisende, at sige at ladeporten står åben igen. Det er dog faktuelt korrekt, at der kommer flere pakistanere og tyrkere til, end der gjorde i 2001.

Men omvendt kommer der færre somaliere og libanesere til. Somalierne er reduceret til 40, som kom ind sidste år, mod 1437 i 2001. Libaneserne er reduceret fra 114 i 2001, til 38 i 2008.

Kraftigst reduceret er antallet af Irakere og Afghanere, som kommer til landet. I 2001 kom der 3723 irakere til Danmark, hvor det i 2008 var reduceret til 399. For Afghanere er der endnu større reduktion. 3779 kom der ind i 2001. Og i 2008 var antallet nede på 157.

Der kommer flere til fra Bangladesh i 2008, end der gjorde i 2001 - 299 mod 105.

Ellers er billedet angående ovenstående lande, samt yderligere Bosnien, Iran, Marokko - de største muslimske indvandrerlande - at der kommer langt færre til end i 2001, hvor der fra ovenstående lande kom i alt 11.485 til Danmark, bare på et år, hvilket var alt for højt.
I 2008 kom der i alt 3365 til fra de ovennævnte lande, altså cirka 3.5 gange så mange i 2001.

Men potentielt er der tale om en ladeport. De huller som de pakistanske og tyrkiske har fundet, er det kun et spørgsmål om tid, før andre begynder at benytte sig af.

Hvilket nødvendiggør en kvotemæssigt indsnævret tragt, hvad angår adgangen til Danmark, for alle uden om EU. Ikke en kvote for lande, men for personer i det hele taget, kombineret med et pointsystem, hvor dem med flest point kommer i gennem tragten - lige som kvote 1 på UNI, hvor karakteren sættes efter søgningen.
Jeg så dog gerne, vi helt meldte os ud af EU, og tilknyttede os EØS i stedet.

De forskellige former for opholdstilladelse af længere varighed, som indvandrere kan få i Danmark, ser sådan her ud:

EF/EØS-opholdsbeviser (1999-)
Andet grundlag (1996-)
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende (1999-)
Familiesammenføring af mindreårige børn (1999-)
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer (1999-)
Arbejdstilladelser (1999-)
Uddannelse (1999-)
Øvrige grunde (1999-)
Flygtningestatus (1996-)

Det er specielt via uddannelse og arbejdstilladelser pakistanere og tyrkere sniger sig ind i større antal, end i 2001. For arbejdstilladelser ser udviklingen sådan her ud fra 2001 til 2008 - udvalgte lande (KLIK PÅ BILLEDET FOR FULD STØRRELSE):For uddannelse ser det sådan her ud:


For tyrkernes vedkommende, kommer der kun ganske få flere ind i forhold til 2001 -
1173 i 2008 mod 1140 i 2001.

For pakistanernes vedkommende kommer der næsten dobbelt så mange ind som i 2001:
Nemlig 715 mod 398.

Dette er naturligvis et faresignal, da ikke blot kan vi komme op på samme antal for andre grupper, som de var i 2001. Vi kan overstige det antal.

Men ladeporten står bestemt ikke på vid gab, endnu! Banen skal dog kridtes op til en ny måde at tackle problemet på.

Kilde: "VAN6: Årlige opholdstilladelser efter statsborgerskab" i Statistikbanken.

Flertal siger klart nej til 16 åriges stemmeret

Fra DR:

Tre ud af fire danskere i alderen fra 25 år og opefter afviser at valgretsalderen bør sænkes fra de nuværende 18 til 16 år, viser en undersøgelse udført for paraplyorganisationen, Dansk Ungdoms Fællesråd.
Hvis i spørger mig, skal aldersgrænsen for at stemme ikke sættes ned, men sættes op til 21.

Her er hvorfor:

Hos mennesket er hjernen ikke fuldt udviklet, før man er 25 år gammel, det gælder følgende vigtige center:

Det center i hjernen, frontallappen, som styrer dømmekraften, impulskontrol, skelnen mellem godt og ondt, overblik over de langsigtede konsekvenser af ens beslutninger, er slet ikke færdigudviklet på det tidspunkt, og i øvrigt markant underudviklet indtil begyndelsen af tyverne.
Der er en grund til at helt unge fremstår som egoister, asociale, og verificeret er langt mere kriminelle.

Skulle jeg være ond, understøtter vi ikke i særlig høj grad udviklingen af de funktioner via opdragelse. Hyppigt indtag af alkohol i øvrigt, i højere grad andre stoffer, udretter også skade på centret, der er mere eller mindre permanente. Ligeledes spiller usund levevis en rolle, altså dårlig kost.

Således er selv 25 + årige i dag, med manglende funktionalitet i det center.

16 årige skal bestemt ikke have stemmeret, deres evne til tænke, vurdere, reflektere, tænke de langsigtede konsekvenser i gennem, er nok bedre end et 6 årigt barns, men slet ikke på højde med et mere modent menneskes, hvis frontallap er færdig i sin udvikling.

søndag den 30. august 2009

Aldersbetinget fertilitet Københavns Kommune


Bemærk!:

1. Dette er alle indvandrere og efterkommere og fra Københavns Kommune, altså også de vestlige, som føder meget få børn, her er forskellen på landsplan, grafisk:2. Bid endnu mere mærke i dette! Dette her er under 24 års reglen, og den aldersbetingede fertilitet er alligevel højere for efterkommere end indvandrere! Så meget for myten om at deres fødselstal, er mindre end førstegeneration. Efterkommerne har vi ikke så mange af over de 30 år i alder. Altså, de tal som nævnes om dem, som er over 30 er ikke repræsentative, i forhold til den indvandring vi faktisk har fået, i samme grad som for de unge årgange.

Nattens mystiske magi

Endnu en Nocturne af Chopin:Og som en lille bonus, samme med en lille otteårig pige, som i hvert fald allerede kan det tekniske, resten får hun forhåbentlig også lært, når livet har rusket lidt i hende:Også til sidst, en værdig kandidat til Danmarks smukkeste digt nogensinde, Per Langes digt, "Nattergal":

NattergalBrast der en Kilde
i Nattens Indre?
Hvorfor blev alting
med ét så lyst?
Var det en Stjærne
hinsides Mørket
som sprudled op
gennem Jordens Bryst?En Skovgud drejer
med stille Hænder
en stor og glødende
Ædelsten.
Tungt falder Straalerne
gennem Mørket
røde og grønne
én for én.En lille levende
Fuglestrube
har fyldt en Verden
med Drøm og Ro.
Et viltert Fuglenæb
strakt mod Himlen.
Et Fuglehjærte
i Nattens Klo.

Dem der kan klumme

Nu er klummen en af mine absolutte yndlingsgenrer, en genre som de færreste klummeskribenter formår at gøre interessant hver gang. En god klummeskriver som Ulrik Høi, eller Kastholm Hansen er simpelthen guld værd.

Nu har en ny, synes jeg, interessant klummeskriver meldt sig på den, igen igen, Berlingske bane. Det pynter på tantes Agathes foretrukne, selv om Groft Sagt er blevet udsat for meningsudrensning.

Både sprogligt og indholdsmæssigt, er "Karrierekvindens", Anne Sophia Hermansens, klummer særdeles interessante. Overskriften på den sidste (Vi elsker Religion), er dog ikke specielt opfindsom, eller sexet. Men det forhold gør selve klummen op med.

Lidt citater fra klummen, som går udover det typiske klicheplan:

"Shopper lystigt rundt i mit ansigts protestantiske sved..."
"Det er næppe forkert at skrive, at vi ikke tager vores liv alvorligt nok, hvis vi tror på sådan en gang junk og derangeret doven-liberalisme..."
"Filosoferer han og aftegner et billede af en absurd selvudviklings- og egoisme-kultur, behængt med religiøs kitsch og drevet af mistænkelige charterholdninger til etik og moral..."
"Men som kvinde kan jeg ikke lade være med at tænke, at udviklingen er kultursejr til puddelmanden. Og at mænd på selvudviklings-speed er lidt ligesom mænd, der ikke spiser kød, usexet..."
Læs det hele på Berlingeren:

Jeg kommer til at grine over "puddelmanden" resten af dagen. Det er godt nok et "right hook" udtryk.

Klummekongen over alle klummekonger, er nu stadig Ulrik Høi.

lørdag den 29. august 2009

Den oversete nazismeOg den mest kendte og mest populære islamiske nutcase med sit eget TV show på Al - Jazeera:

Skål og smil

Hvis der nogle som skulle være i tvivl, så har alkohol altid fungeret som antidepressiver, længe før Prozac. Det er faktisk dårligt for ens psykiske helbred, at undlade at drikke:

Forskerne Jens Christoffer Skogen og Arnstein Mykletun siger, at der med total afholdenhed er 30 procent større risiko for angst og næsten 50 procent større risiko for depression i forhold til de mådeholdne.
En sådan nyhed, er da lige at knappe en øl op over, og skåle oven på.

Lad mullaher, frelste og profeter prædike som de vil. Menneskets egen biologi har nu altid vidst, hvad der er godt :)

Fra Rubaiyat af Omar Khayyam:

 
Here with a Loaf of Bread beneath the Bough,
A Flask of Wine, a Book of Verse—and Thou
Beside me singing in the Wilderness—
And Wilderness is Paradise enow.
...

 
Ah! my Beloved, fill the Cup that clears
TO-DAY of past Regrets and future Fears-
To-morrow?—Why, To-morrow I may be
Myself with Yesterday's Sev'n Thousand Years.
XXI.
 Lo! some we loved, the loveliest and the best
That Time and Fate of all their Vintage prest,
Have drunk their Cup a Round or two before,
And one by one crept silently to Rest.
XXII.
 And we, that now make merry in the Room
They left, and Summer dresses in new Bloom,
Ourselves must we beneath the Couch of Earth
Descend, ourselves to make a Couch—for whom?
XXIII.
 Ah, make the most of what we yet may spend,
Before we too into the Dust Descend;
Dust into Dust, and under Dust, to lie,
Sans Wine, sans Song, sans Singer and—sans End!
...

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the Two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish Prophets forth; their Words to Scorn
Are scatter'd, and their Mouths are stopt with Dust.

XXVI.

Oh, come with old Khayyam, and leave the Wise
To talk; one thing is certain, that Life flies;
One thing is certain, and the Rest is Lies;
The Flower that once has blown for ever dies.

XXVII.

Myself when young did eagerly frequent
Doctor and Saint, and heard great Argument
About it and about: but evermore
Came out by the same Door as in I went.

XXVIII.

With them the Seed of Wisdom did I sow,
And with my own hand labour'd it to grow:
And this was all the Harvest that I reap'd—
"I came like Water, and like Wind I go."

XXIX.

Into this Universe, and why not knowing,
Nor whence, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not whither, willy-nilly blowing.

XXX.

What, without asking, hither hurried whence?
And, without asking, whither hurried hence!
Another and another Cup to drown
The Memory of this Impertinence!


Ah, fill the Cup:—what boots it to repeat
How Time is slipping underneath our Feet:
Unborn TO-MORROW and dead YESTERDAY,
Why fret about them if TO-DAY be sweet!

XXXVIII.

...

For "IS" and "IS-NOT" though with Rule and Line,
And, "UP-AND-DOWN" without, I could define,
I yet in all I only cared to know,
Was never deep in anything but—Wine.

XLII.
 And lately, by the Tavern Door agape,
Came stealing through the Dusk an Angel Shape,
Bearing a vessel on his Shoulder; and
He bid me taste of it; and 'twas—the Grape!
XLIII.
 The Grape that can with Logic absolute
The Two-and-Seventy jarring Sects confute:
The subtle Alchemist that in a Trice
Life's leaden Metal into Gold transmute.
SKÅL og god weekend!

fredag den 28. august 2009

Der har såmænd kun været en trussel på livet

Chikane familien vs den 15 årige som fik bøde for at nævne rottereder og den slags:

Politiet har nu gennemgået sagen omkring familen, og udtaler:

Der har været én trussel på livet, men ikke noget der har gjort, at vi har sat noget større i gang.
Trusler på livet, bevares, småtterier!

I dybden med babyboomet i England

Som jeg skrev i går, i den første post om babyboomet i England, "Så mangler vi alt bortplapren og gyden olie på vandene, omkring det ikke skyldes immigranter".

Der tog jeg selvfølgelig fejl, den bortplapren er naturligvis allerede produceret, med en søvngængers sikkerhed.

Lige som i Frankrig skyldes det naturligvis overvejende at de "oprindelige, eller aboriginal britiske" kvinder føder flere børn, i hvert fald, når der skal spinnes, og rent spin er det. Spin er jo ikke løgne, men halve og fordrejede sandheder.

Det hedder det også i en rapport med titlen, "Have women born outside the UK driven the rise in UK births since 2001?", fra England officielle statistiske kontor, selv om 2/3 dele af væksten skyldes immigranter:

The number of births to foreign born women has risen each year since 2001, increasing by 66,731 over the six-year period. In contrast, there were 36,391 more births to UK born women in 2007 than 2001, despite small decreases between some years. A consequence of these changes is that two-thirds of the total increase in births between 2001 and 2007 can be attributed to women born outside the UK.
Alligevel får de de gjort den stigende fertilitet blandt britiske kvinder til hovedårsagen:

The recent rapid increases in the TFR are mainly due to increasing fertility among UK born women.
Og henviser til Frankrig, hvor lignende resultater er fundet:

Similar results have also been found in France, where rising fertility rates are mainly due to increasing fertility among women born in France.

Rygdækningen for denne konklusion, er denne:

The rise in births to women born in the UK can be attributed to rising fertility rates among UK born women, but the rise is not as high as it might otherwise have been, due to falling numbers of UK born women aged 25–39. In contrast, the rise in the number of births to foreign born women can be attributed to the increase in the population of women born outside the UK, particularly at ages where fertility is highest, and the higher fertility levels displayed by foreign born women in the UK compared with their UK born counterparts.
Altså underforstået, da væksten blandt børn af immigranter skyldes, at der er indvandret flere af dem - altså er flere af dem, som føder.
Hvor den for briternes vedkommende skyldes - og der faktisk er færre af dem i den fødedygtige alder - at de får flere børn, selv om deres fertilitet er 1,79, hvilket stadig under det niveau, som der kræves for at de kan vokse, hmmm?

Således, trylle, trylle, skyldes væksten i børnefødsler ikke at immigranter får flere børn. Nej, der er blot blevet flere af dem.

Den præmis holder naturligvis, omend i praksis er den uden forskel og befolkningssammensætningen forandrer sig stadigt hastigt med syvmileskridt.
Men den kan bruges, og bliver brugt som ren bluff, til at nedkøle bekymringen for Europas radikalt forandrede demografi - som eksemplet Frankrig viser.

Indvandrere udgør dog, i øvrigt, en høj andel af befolkningen i den fødedygtige alder i England. En andel som ligger beroligende nær deres andel af fødslerne. Men så beroligende er det heller ikke, for det minder angiveligt om Danmark, hvor ikke-vestlige indvandrere ligger på omkring 7-8 procent af befolkningen i den fødedygtige alder (her 18-42 årige) og indvandrere samlet set er 14 procent af befolkningen i den fødedygtige alder. Men de danske indvandrere samlet set føder "kun" 12 procent af børnene. Billedet er dog radikalt et helt andet for de ikke-vestlige indvandrere som føder 9,3 procent af børnene, altså over 3/4 dele af børnene født af indvandrere.
Der føder de britiske indvandrere 24 procent af børnene, men deres andel i den fødedygtige alder er også højere, kan ikke finde nøjagtigt tal på andelen, men der er denne graf, som tyder på i hvert fald over 20 procent, eller tæt derpå, af kvinderne i fødedygtig alder:


Så er der grund til bekymring i det hele taget?

Hvis man husker det lige nævnte eksempel fra Danmark, hvor ikke-vestlige indvandrere står for halvdelen af indvandrerne, men over 75 procent af indvandrernes fødsler, så, ja, er der grund til bekymring. De ikke-vestlige indvandrere igen, også for Danmarks vedkommende, er et vidt begreb som dækker over for eksempel russiske og asiatiske kvinder, som ikke føder så mange børn.

Det forholder sig nok ikke meget anderledes i England. Faktisk fremgår det klart af rapporten, at der findes grupper som føder flere børn, end andre:

For example, in England and Wales in 2001, the TFR for UK born women was 1.6 children, compared with 4.7 children for women born in Pakistan and 3.9 children for those born in Bangladesh.

Nu er fertiliteten for britiske kvinder steget lidt til 1,79, men er stadig ikke er over det niveau på 2,1 børn, som det kræver at opretholde sit befolkningsantal. Mens der er flere med Pakistansk og Bangladeshiransk baggrund, som stadig holder en langt højere fertilitet, per kvinde.

For at slet ikke tale om at alle immigranters fertilitet, samlet set er høj - og fertilitetsrate nævnt efterfølgende, inkluderer vel at bemærke også vestlige indvandrere i England, alle kvinder født i udlandet:

The estimated TFR for foreign born women in 2007 was 2.51 children, up slightly from 2.48 in 2004. In contrast, the TFR for UK born women increased from 1.68 children in 2004 to 1.79 in 2007.


Skulle man skære i gennem og kigge på praktisk fertilitet, fremfor den teoretiske i spinafdelingen. Så føder britiske kvinder først flere børn, end immigranter, den dag hvor de vokser med samme procentmæssige rate som immigranterne og efterkommerne, eller alternativt, den dag hvor deres relative vækst er større, end immigranters og efterkommeres.
Intet af det ovenstående, er noget et hvilket som helst land i Europa med over 3-4 procent ikke-vestlige indvandrere så meget som i nærheden af.

De har lidt lidt tid at løbe på, til at opnå dette, da de i særklasse fertile immigranter, endnu, og det varer ikke længe, er en mindre del af befolkningen.

Top ti for immigrant fødsler i 2007 ser sådan her ud:De her tal gælder som sagt kun kvinder som er født i udlandet. England har haft pakistanske og bangladeshiranske indvandrere siden 1950, hvorfor der er mange efterkommere, som ikke tæller som immigrantfødsler.

Det skal dog siges i tilfældet en familiesammenføring af en efterkommer "mand", med en indvandrer "kvinde", vil fødslen tælle som en indvandrerkvindes fødsel, hvor den ikke vil gøre det i det omvendte tilfælde, hvor det er manden som er immigranten, og kvinden som er efterkommeren.
I følge Christopher Caldwells bog, "Reflections on the revolution in Europe", bliver 60 procent af pakistanerne i England familiesammenført med en fra udlandet. Der er altså angiveligt en pæn portion af efterkommerne som gifter sig med andre efterkommere, hvis fødsler altså ikke kommer med i denne statistik, og som angiveligt står for en andel af det som kaldes naturlig vækst blandt britisk fødte. En uvis andel, men ingen tvivl om der er en andel og det er let at mistænke, at eftersom indvandrerne kan stå for 2/3 dele af væksten i fødsler i det hele taget, kan efterkommerne også let stå for hovedandelen af den vækst som kaldes etnisk britisk.
Det samme kan man mistænke i Danmark, kort sagt hele Europa.

Fertiliteten hos de britisk fødte efterkommere af pakistanere og bangladeshiranere er ganske vist faldet, i forhold til første generations indvandrere. Men den er stadig høj!:


Såvel som en fertilitetsrate under 1,5 barn per kvinde, repræsenterer en meget kritisk skrumpningsrate af befolkningen. Så repræsenterer en fertilitet over 2,5 barn per kvinde en markant befolkningstilvækst.
Dens potentiale til at stacke i en befolkning, hvor en stadig større andel af befolkningen er unge, giver på sigt en flerdobling af befolkningen.
Simpelt sagt, vil 2,5 barn per kvinde, give eksponetiel større vækst, skridt for skridt, som det bliver 20 procent af befolkningen som er unge og føder 2,5 barn, 25 procent af befolkningen som er unge og føder 2,5 barn. 30 procent af befolkningen som er unge og føder 2,5 barn, eller 10 millioner, 15 millioner, 20 millioner osv..

Det oven i det forhold at 2,5 barn i sig selv er nok til en markant befolkningsvækst.

Tag blot udviklingen over fire generationer af efterkommere, hvor moder A får 1,8 børn og det samme får hendes efterkommere og Moder B får 2,5 barn, ditto hendes efterkommere:

Moder A vil kun få 10 efterkommere.

Moder B vil få 39 efterkommere.

Langt større bliver forskellen hvis moder B og efterkommere får 3 børn:

Nemlig 81 efterkommere. Bid mærke i at pakistanerne har stabiliseret sig tæt på 3 børn i et land som har haft Pakistanske efterkommere i over 50 år. Og værre er det for Bangladeshiranerne.

Dertil kommer stackningen, hvor et stadigt større antal fødedygtige kvinder, vil føde 2,5 barn, eller mere. En som igen forøges af nyindvanding, som det vel nærmest er utopisk vi helt undgår.

Og hvor vi i vesten repræsenterer den omvendte model, hvor et stadigt mindre antal kvinder vil føde under 2,1 barn per kvinde. Altså skrumpe.

Dertil kommer en forskel i gennemsnitsalder for førstefødsler.

Tager du alle de forhold sammenlagt, er en tidobling, eller mere af muslimske indvandrere og efterkommere meget sandsynlig af muslimer i Europa.

Det er så simpelt, som det er tragisk, og det er ekstremt vigtigt, at vi ikke æder den slags spin, uden at tænke selv.

Det er højst utænkeligt, givet specielt deres indvandringsrater, at lande som Frankrig, England, Sverige ikke har muslimsk flertal før dette århundrede er ovre - Norge og Holland ligeledes i farezonen.

Hvis de skal have en chance for at undgå dette. Skal indvandringen stoppe helt inden for et årti, eller deromkring, eller markant reduceres.

Sådan ligger landet, og det kræver minimal matematisk sans at regne det ud. Alligevel går vi som søvngængere en demografisk revolution i møde.

torsdag den 27. august 2009

Babyboom i England

England kan nu melde om Babyboom. Vi skal helt tilbage til 1973 for at finde lignende fødselstal.

Det er jo gode nyheder for EUropas aldrende befolkning, eller er det?

Så mangler vi alt bortplapren og gyden olie på vandene, omkring det ikke skyldes immigranter og den slags. At det nærmest er en konspirationsteori, at inden for få årtier er europæerne mindretal.

Måske er det i overkanten at sige få årtier, men årtier er stadig en mere relavant enhed end århundreder, for så lang tid kommer der ikke til at gå.

Hvor mange børn bliver født af immigranter i England? Svaret findes her:

Of the 708,708 births last year, 170,089 or 24 per cent were to immigrant mothers. It is the highest number of migrant births in the UK since records began.


The increase will worry ministers because it threatens to put even more pressure on public services, with schools and hospitals already struggling to cope.


Ja, ved gud vil det skabe pres på hele systemet, men alligevel har man ambitioner om at kopiere en quasi tredje verdens befolkningsvækst, uden at overveje konsekvenser for velstand, infrastruktur, og social sammenhæng.

Af frygt for at virke hjerteløse, er politikerne blevet komplet hjerneløse, hvilket i sidste instans er langt mere hjerteløst og uansvarligt.

Kom så OB!

:)

1-0 og så 1-1.

Well modsat Brøndby og FCK gik de ned med ære, kæmpede og var oppe på dupperne.

Den lykkelige narkoman

Den højre hånd ved ikke, hvad den venstre gør. Politik er nogle gange et rent studie i Kompartmentaliseret tænkning, eller dobbelt-tænkning.

Hvis i er i tvivl om, hvad det er, jeg mener. Så prøv at sammenligne debatten omkring henholdsvis kriminaliseringen af prostitution og legaliseringen af stoffer.

Vi taler om to områder, begge med en kriminel, og dybt tragisk menneskelig, dimension.

Men på det ene område overvejer man forbud. På det andet overvejer man statsstyring og legalisering.

Er jeg den eneste, der kan se noget galt her?

Med andre ord, eksisterer den lykkelige narkoman, og eksisterer den lykkelige luder?

Den lykkelige narkoman, som ødelægger sit liv og helbred med uomgængelig sikkerhed. Er der noget stof, som det er ufarligt at forbruge, som ikke bare skaber lidt psykologiske problemer. Problemer som i øvrigt er direkte en konsekvens af de kemiske forandringer forårsaget af stofferne, ikke af en stigmatiserende, snerpet, kristen, venstredrejet kønsfascistisk snæversyn - en løftet pegefinger og den typiske moralske besserwissen, fy skamme.

Den lykkelige narkoman? Nogen?

Den lykkelige luder, altså ikke hende, som er tvunget med en pistol for panden, eksisterer som en illegal eksistens uden rettigheder, og behandles som det rene skidt af både bagmænd og kunder, fordi begge har krammet på hende.
Nej, den lykkelige luder. Hende der selv har valgt det, har almindelige kunder som hun tager sig nænsomt af, og tjener godt på det, faktisk rigtig godt på det.
Hende der foretrækker det arbejde, fremfor at prostituere sin krop på en fabrik, hvor monotomt arbejde giver hende smerter og kroniske sygdomme, til en løn der slet ikke kan konkurrere med den hun tjener som prostitueret, eksisterer hun?
Og hvorfor er mænd som prostituerer sig slet ikke det samme problem i det hele taget?
Hvorfor er kvinder som går til mandlig prostitueret ikke nogle svin?

Hende, der faktisk nyder sit arbejde, tjener fantastisk, og ikke ville bytte. Hende som almindelige mænd, går til og betaler dyrt, meget dyrt, for en tjenesteydelse som vel ikke er så meget værre, end at gå i farlige kemiske dampe, have ensformigt og nedslidende arbejde, på en anden måde og til langt ringere løn.

Men først og fremmest, kan nogen som helst - Rationelt! fuldstændigt rationelt! forklare mig, hvorfor man skal overveje legalisering og statsstyring af det ene, og forbud af det andet?

Alle danskere skal dø

Uriasposten har en længere post omkring - eufemisme - "uro-familien".

Trods flere voldelige overfald, trusler, og meget kontante udsagn som "alle danskere og jøder skal dø", hvilket minder mig om en ung hadefuld muslim, personligt oplevet, som mente det samme og at vi i øvrigt alle sammen var jøder. Derudover er der leveret de sædvanlige gloser som "luder", "racist" og så videre ud i skældsord.

Parallelt er en ung mand 15 årig mand i dømt bøder, for at skrive banaliteter, som ganske vist repræsenterer manglende intelligens og åndsvage formuleringer som rotterede og tyvstjålede kvinder.
Er det så meget værre, end at overfalde mennesker fysisk og ønske alle danskere skal dø?

Der er ikke noget at være i tvivl om, at her er alle dyr langt fra lige. Offer og bøddelrollerne er foruddelt, uafhængigt af adfærd.

Da det i 2000 kom frem at 40 procent af voldsmændene i København var indvandrere eller flygtninge.
Så hed det fra Jan Hjarnø, leder af Center for Migration og Etniske Studier på Syddansk Universitet, at så måtte man se politiet efter i sømmene for diskrimination og forskelsbehandling.

Når der er et flertal og en minoritet, kan flertallet per definition kun være skyldige. De stærke mod de svage, og sidstnævntes position er i den optik ikke selvforskyldt.

På et spørgsmål om en gruppevoldtægt begået af skinheads mod muslimske piger ikke ville have indgået - modsat gruppevoldtægt af en dansk kvinde af muslimer med en nedsættende holdning over danske ludere - i en rapport af Den Europæiske kommision mod racisme og intolerance fra en Journalist, Eric Holstein, tilbage i 2001, svarede Eva Smith i følge Morten Uhrskovs bog, Et delt folk, at:

Det er ikke almindeligt for organisationer som ECRI at beskæftige sig med, om der sker overgreb på flertalsbefolkningen.
Der er altså ikke ligevægt i opfattelsen af skyld og ansvar, heller ikke i lovens praktiske funktion - alle er faktisk ikke lige for loven.

Konsekvensen er ikke så meget beskyttelse af mindretal, men beskyttelse af deres asociale adfærd over for flertallet, hvor forkert den end er.

onsdag den 26. august 2009

Som ringe i vandet

Kriminalitet er ikke et statisk fænomen, det kan for så vidt vokse uden loft. Udviklingen foregår ikke med faste rater, fordi kriminelle miljøer spreder sig som ringe i vandet. En hård kerne af kriminelle på 20 personer vil have en mindre kontaktflade, end en hård kerne på 200 personer, for at slet ikke tale om 2000 personer.

Denne kontaktflade er lig med en social omgangskreds, hvor asocial adfærd smitter fra person til person, hvor kontaktfladen og den sociale gruppe konstant udvider sig.

Kriminalitet spreder sig som ringe i vandet.

Derfor er det ikke nok, bare at konstatere, at grove forbrydelser er få. For i det miljø hvor grænsen for adfærd konstant flyttes, kommer der hele tiden nye mennesker til, hele tiden vil både grænsen for hvad man gør, og hvor mange der gør det flyttes.

Et godt eksempel på dette fænomen er udviklingen i USA. På kun 20 år steg kriminaliteten drastisk, og det er på den baggrund at det i vores opfattelse drakoniske straffesystem opstod. Det fik også standset udviklingen i kriminaliten, som er faldet siden 1990.

Men vi er på vej i samme retning. Nedbrydningen af familienormer, og adfærdsnormer generelt. Et multikulturelt samfund med offer og bøddelroller vilkårligt uddelt.

I USA steg kriminaliteten på flere områder op til en fire til fem gange på bare 20 år.

Mellem 1960 og 1980, steg voldelige overfald fra 288,460 til 1,344,520

Voldtægter steg fra: 17,190 til 82,990

Røverier fra 107,840 til 565,840

Den samme udvikling ville vi let kunne få i Danmark og midlet til hindre dette er kun hårdere straffe kombineret med tiltag, der sikrer at de kriminelle får smag for, samt evner til, et hæderligt arbejde.

Det hele starter i det små, men der forbliver det ikke. Som ringe i vandet spreder denne udvikling sig.

I København er antallet af gaderøverier steget markant.
Hvis antallet i sidste halvår svarer til dem i første, vil der være tale om en vækst på 50 procent fra 2008 til 2009. Disse bliver som regel begået af indvandrere, flygtninge og efterkommere. Specielt fra muslimske lande.
De fylder allerede godt i København, hvor op til mellem 25 procent og 30 procent af en ungdomsårgang kan være af anden etnisk herkomst.

De er meget kraftigt overrepræsenteret i kriminalitet, som andelen af unge fremstillet i 2008 i Københavns dommervagt antyder, nemlig 67 procent med indvandrerbaggrund.

Det starter i det små, og i tilfældet gaderøverier også når de er meget små, nemlig helt ned til 10-12 år gamle.
Men udvikling er som sagt ikke fast. Den vil ikke alene vokse med en stigende andel af unge med anden kulturel baggrund. De vil vokse som ringe i vandet, fordi disse forhærdede miljøer tæller statdigt flere og flere personer, med en stadigt større og bredere kontaktflade.

Og grænsen for hvor afstumpet man handler, den bliver konstant flyttet. Og enkeltsager er kun en stakket frist, vi er på vej mod en udvikling hvor enkeltsager bliver til trends, og hvor politiet får stadigt mere travlt og får sværere ved at gøre noget, som så igen forstærker udviklingen.

Skal udviklingen standses, er det nu, og ikke når den først er løbet amok.

Så skyder vi sgu på nogle for sjov

Så er der blevet skudt efter tilfældige biler, efter alt at dømme ikke denne gang med et luftgevær:

I alt tre biler er blevet beskudt i Odense området
, angiveligt af en mørk firhjulstrækker, hvor af den ene slet ikke opdagede det, da det skete, men der er forhåbentlig ikke tale om forskellige gerningspersoner:

Den tredje anmeldelse kommer fra en fører af en Toyota, der i lørdags blev ramt på højre fordør, da han kørte fra Skamby til Skostrup. Parret opdagede først skudhullet onsdag.
Der er vist efterhånden en del der vil markere, at våben er magt og de kan gøre hvad der passer dem.

Molekulær borgerkrig, eller molekulær terror? Endnu et skridt over stregen er det i hvert fald.

tirsdag den 25. august 2009

Mourinho har fornærmet Islam

Mourinho har det med at sige sin mening. Da en af hans spillere, som er muslim og overholdt ramadanen, virkede lidt energiløs fordi han ikke spiser, sagde han sin mening.

Se det faldt ikke i god jord hos en muslimsk organisation.


En mand er ellers ikke bedre end hans kost, det kaldes biologi. Det andet tilhører overtroens domæne.

Kortslutning eller polemik?

En statskundsskabsherre ved navn Claus Wittenburg havde i weekenden et åbent brev i Information til Osama Bin Laden, et brev der efterlod mig konfus, og med kvalme, samt med ingen klar fornemmelse af hensigten.
Claus Wittenburg har tidligere skrevet en kronik, hvor han forsvarer de amerikanske atombomber under sidste verdenskrig, så han kan ikke fuldt beskyldes for den sædvanlige automatiske kryptomarxistiske kritik af USA, som omend lande som Kina, i dag og sin tid USSR, handlede langt mere kynisk, end USA nogensinde har gjort det. Så er USA den hovedfæle som kritikken skal rettes mod, i følge dette levn fra den kolde krig og munkemarxisme tiden. Jeg citerer her lidt, omend kronikken i Information bør læses i sin helhed, for så er den er langt sværere at blive klog på:

Du har erklæret De forende Stater og Vesten krig. Ikke underligt. Dit muslimske Mellemøsten er under angreb. I har måttet tåle Vestens ydmygelser og overgreb igennem årtier. Vi har aldrig taget hensyn til almindelige mennesker i den muslimske verden. For at fremme vore interesser har vi allieret os med udvalgte, undertrykkende eliter.
Jeg beklager, men hvordan skulle vi lige have handlet anderledes? Hvordan skulle vi have taget hensyn til denne befolkning, uden at selv regere dem og styre hele samfundet, hvilket næppe ville være en velkommen imperialisme og i øvrigt mere bøvl, end nogen vestlig regering ønsker?

Og hvilke andre regeringer, end netop de siddende, hvad enten demokratiske, eller knap så demokratiske, skulle vi netop alliere os med?
Personligt så jeg dog gerne at lande med diktatorer var konsekvent patria non grata.
Men at vi allierer os med de regeringer som er knap så demokratiske, er for så vidt lige så naturligt som vi allierer os med demokratiske regimer, og siger intet om præferencer, men om at enten samarbejder man, eller så gør man ikke.
Tag for eksempel Egypten, som USA har hjulpet med penge øremærket til specifikke sociale fremskridt. Er det ikke at tage befolkningen alvorligt? Ja, når det bliver nødvendigt at øremærke penge til dette. Så mere alvorligt end den siddende regering gør det. Ellers var det vel ikke nødvendigt at øremærke pengene?


Efter Murens fald og USSR’s kollaps overtog amerikanerne (i samarbejde med Israel) banen alene. De forenende Stater tiltog sig retten til at sætte dagsordenen. En ret baseret alene på magt.
Hvilket land har ellers evnen og viljen? Er en verdensorden hvor nationer og regimer kan gøre som de har lyst til, at foretrække? At USA er meget selektiv skal der ikke være tvivl om. For eksempel er der ikke den store interesse i at blande sig i Sudan, bortset fra Kinas side, som får meget af sin olie fra landet. Hvilket betyder at Kina holder hånden over styret og det involvering i folkemord. Hvor USA omvendt brød med Irak, da Hussein gassede kurderne og i mange tilfælde har brudt forbindelsen med diktatorer som gik for umenneskeligt til værks.
Det er med andre ord ikke sandt, at USA kun stræber efter magt, eller per difinition støtter et hvilket som helst diktatur, som er dets allierede.

Ligeledes søger de fleste små lande tætte forbindelser med USA fuldstændigt utvunget, fordi USA repræsenterer en væsentlig beskyttende magt, og en dollarpung med mange midler i.

Den amerikanske intervention har været præget af arrogance, kynisme og selvretfærdig. Det er ikke tilfældigt. Den er nedarvet. De oprindelige nordamerikanske kolonier blev grundlagt af fanatiske, religiøse fundamentalister, der mente sig bedre end andre. En tro, som de har bevaret indtil i dag. Deraf arrogancen og selvretfærdigheden.
Og kan Wittenburg forklare hvordan andre stormagter har handlet anderledes end USA? og forklare på hvilke område konkret og sammenligneligt, USA har været værre, end de andre? Mere arrogante, kyniske, selvretfærdige osv. Nej, jeg savner ord, når jeg læser sådan en gang ureflekteret og i øvrigt dæmoniserende vås.
Jeg er bestemt ikke begejstret for religiøse galninge, men af samme grund er jeg endnu mindre begejstret for endnu mere religiøse galninge, alá Osama Bin Laden.
At generalisere USA til et fanatisk religiøst samfund, well, så er hele den Islamiske verden ditto, og så må vi hellere diskutere hvilken religiøs fanatisme der er farligst.
Tænk hvis USA var militært impotent, og Islams verden havde USAs våbenmagt. Blot forestil jer tanken.
Jeg påstår nok ikke for meget ved at sige, at det ville være en ny verdensorden, hvor intet ville være at genkende.

Som civilisation er Den muslimske Verden stort set blevet skrevet ud af vores Verdenshistorie op gennem det meste af det tyvende århundrede. Derfor stillede vi ikke spørgsmål til vores egen indblandingspolitik. Dine trosfæller i Mellemøsten har lidt under vores indblanding. De døde, de kvæstede, de forpinte, de fortvivlede og de fordrevne bevidner dette.
Jeg vil ikke fornægte at indblandingen har kostet liv, og ikke altid været den bedste idé, på langt sigt, hvilket ikke er det samme, som at man har ønsket at lave rav i den.

Jeg tror ikke man kunne forstå, hvor alvorligt araberne mente at Israel ikke var velkomment.
Det forstod man heller ikke i FN, for det var FN, som foreslog en opdeling.

Ligeledes var sanktionerne mod Irak en stor tragisk fadæse, som vi ikke kan komme uden om, blev opretholdt langt efter det var klart, at det var den almindelige Iraker som betalte prisen.

Og der var USA særligt uvillig til at lempe sanktionerne, men gik dog med til det. Sanktionerne var set af flere som en god idé, specielt til at begynde med.

I den forstand kan jeg godt selv forstå Osama Bin Laden. At han var rasende over dette.

Men alt er ikke dermed sagt om Osama Bin Laden, han er jo ikke en marxist:

I say that the West's occupation of our country is old, yet new, and that the confrontation and conflict between us and them started centuries ago. The confrontation and conflict will continue because the conflict between right and falsehood will continue until Judgment Day.


Such a confrontation is good for both the countries and peoples. God says: "And did not Allah check one set of people by means of another, the earth would indeed be full of mischief." [part of Koranic verse] Those who interpret the Koran say that this verse means that had the believers not fought the infidels, the latter would have defeated the believers and the earth would have been corrupted by their ill deeds. So, pay attention to the importance of conflict.


Tværtimod er han om noget en radikal religiøs person, hvis vision omfatter en genopstandelse af et muslimsk domineret kalifat, som skal indbefatte gamle muslimske kolonier som Spanien, Balkan, Siclien osv.
Altså han er en imperialist, der vil være imperialist i stedet for imperialisten. Kalif i stedet for kaliffen.
Han lægger ikke skjul på at hans kamp ikke blot gælder "selvstyre", men udslettelse af USA, at gøre guds ord suverænt på jorden, at det er en kamp som fortsætter uendeligt til sejren for islam.

Ligeledes giver han vesten skylden for al ondskab som times muslimerne. Der skelnes ikke mellem Irak og Somalia, hvor USA faktisk forsøgte at opretholde en våbenhvile og gik ind for at vise, at de også kunne handle når deres nationale interesser ikke var på spil.
Dette fik Osama Bin Laden til at sende sine styrker til Somalia og dræbe 17 amerikanske soldater på en dag i 1993 allerede.
Altså USA skal slet ikke blande sig, om der så begås folkemord som i Sudan, eller under nogle som helst omstændigheder.
At USA også greb ind i det tidligere Jugoslavien, for at hjælpe et muslimsk Kosova, og næppe med nogle storinteresser på spil, udover at leve op til sit ry som verdens politibetjent - og man kommer ikke uden om at der mangler internationalt politi - ellers fik USA kun udgifter ud af indgrebet, som kom sent, men det kan man beskylde lande som England, Frankrig, Rusland for nærmere end USA.

Osama Bin Laden begræder og giver vesten (Zionisterne) skylden for stort set alt:

It should not be hidden from you that the people of Islam had suffered from aggression, iniquity and injustice imposed on them by the Zionist Crusaders alliance and their collaborators; to the extent that the Muslims blood became the cheapest and their wealth as loot in the hands of the enemies. Their blood was spilled in Palestine and Iraq. The horrifying pictures of the massacre of Qana, in Lebanon are still fresh in our memory. Massacres in Tajakestan, Burma, Cashmere, Assam, Philippine, Fatani, Ogadin, Somalia, Erithria, Chechnia and in Bosnia Herzegovina took place, massacres that send shivers in the body and shake the conscience.

Selve denne bakken ud af Somalia gav om noget Osama blod på tanden. Det samme vil at bakke ud af Afghanistan gøre det.

De millioner dræbte som konsekvens af denne vilje til at påføre, og bevare lande i tilstanden af, borgerkrig, ustabile forhold, sult og nød, som muhajedins påfører alt fra Pakistan, til Afghanistan, til multiple lande i Nordafrika, til Irak, hvor de er skyld i langt flere døde end amerikanerne, dem begræder Osama og hans lige ikke, tværtimod påtvinger han og hans lige land efter land krige og død.

Så for mig lyder denne anklage om det onde USA noget hult, når den kommer fra munden af Osama Bin Laden. Som roser døden nærmere end beklage den:

But your most disgraceful case was in Somalia; where after vigorous propaganda about the power of the USA and its post cold war leadership of the new world order you moved tens of thousands of international force, including twenty eight thousands American solders into Somalia. However, when tens of your solders were killed in minor battles and one American Pilot was dragged in the streets of Mogadishu you left the area carrying disappointment, humiliation, defeat and your dead with you. Clinton appeared in front of the whole world threatening and promising revenge , but these threats were merely a preparation for withdrawal.


Our youths took note of the meaning of the poetic verse:

" if death is a predetermined must, then it is a shame to die cowardly"

and the other poet saying:

" who do not die by the sword will die by other reason; many causes are there but one death" .

These youths believe in what has been told by Allah and His messenger (Allah's Blessings and Salutations may be on him) about the greatness of the reward for the Mujahideen and Martyrs; Allah, the most exalted said: {and so far those who are slain in the way of Allah, He will by no means allow their deeds to perish.

Men det afholder ikke Wittenburg fra at forstå Osama:

Jeg er fuldt vidende om, at man ikke kan føre krig uden at tilføje sagesløse civile tab. Døde som kvæstede. Men målet må ikke være at ramme de uskyldige civile. Jeg ved godt, at det var europæernes og amerikaners foretrukne måde at føre krig på under Den anden Verdenskrig. Men det ændrer ikke ved det forhold, at det er uanstændigt. Selvfølgelig måtte der forekomme tab af sagesløse civile, da du gik efter symbolerne på den amerikanske, økonomiske, militære og politiske imperialisme – Twin Towers, Pentagon og Capitol – og sendte dine soldater i krig. Det må jeg acceptere.

Han går videre og anklager Madrid og London bomberne som rent forkastelige, da de ikke angreb symboler på vestlig dominans, men rent civile.

Men, vel at bemærke tilkendes de over 3000 ofre for 9/11 ikke samme fordømmelse, da der var tale om vigtige symboler for vestlig magt.

Hvis vi skulle følge det rationale, som desværre ikke er ringe i udbredelse, så ville være lige så berettigede til at bombe kaabaen i Mekka, som et vigtigt symbol på den fjende vi har, og bare acceptere at der ryger en masse tilfældige muslimer med i købet.

Wittenburg fortsætter med næsegrus beundring af Osama Bin Laden og klassisk, vestlig imperialisme er roden til alt ondt:

Som ideologisk, religiøs kriger har du en indlysende god sag, når du bekæmper vestlig indblanding i Mellemøsten. Som militær og politisk strateg er du et geni. Som åndelig leder har du med få og simple midler inspireret utalte tusinder til at ofre deres liv for din sag og skabt sympati for dine ideer blandt millioner. En bedrift forbeholdt en mand med usædvanlige evner. Men du tager fejl, når du tror dig i stand til gennem terror at nå dine politiske mål her i Vesten. Den vilkårlige terror svækker din sag. Muslimer i Mellemøsten lader sig jo ej heller kue af vore væbnede angreb mod jer på jeres hjemmebane. Tvært om.

På grund af sin styrke har De forenede Stater gennem årtier kunnet dominere sine omgivelser med politiske og økonomiske midler og påstå, at de ville freden og en international retsorden. Dog. I samme øjeblik politiske og økonomiske midler ikke slog til, og De forenede Stater ikke kunne nå sit mål med almindeligt accepterede, legale midler, valgte de volden. Helt i overensstemmelse med traditionen fra kolonitiden.


Claus Wittenburg ender med denne kulturrelativistiske betragtning, som dog også påpeger det bedste i at vi adskiller øst og vest, som uforenelige størrelser. Altså vi blander os ikke hos dem og de respekterer vores værdier, hvis de vil bo her.

Værdier, eller de normer, som tilsiger, hvad vi opfatter som værende rigtig og forkert, er ikke én gang givne. De afhænger af tid, sted og omstændigheder. Dine værdier er grundet på en fremmed kultur, og jeg forstår dem ikke. Det kan man heller ikke forlange. Lige så lidt som jeg kan forlange, at du skal forstå mine vestlige værdier.

Derfor er det nok bedst, at vi adskiller tingene. Vestlige værdier i Vesten – mellemøstlige værdier i Mellemøsten. I er velkomne her i Vesten under forudsætning af, at I accepterer vore værdier. Ligesom vi naturligvis skal acceptere jeres værdier, når vi besøger jer.

Jeg håber indlægget er polemisk, men sidder tilbage med fornemmelsen, at det faktisk er ment som det er skrevet.

Men venner som Wittenburg, hvem har dog brug for fjender.

Jeg er enige i at vores værdier er uforenlige. Men jeg er ikke enig i at vi skal gøres til skurke og Osama til en helt. Jeg er heller ikke enig i at alle værdier er lige gode, alle kulturer er bestemt ikke lige gode. De defineres nu engang ud fra deres evne til at skabe samfund som er værd at leve i. Og der er ingen tvivl om, hvem der helst vil flytte, hvem der hilser USA og specielt landets penge velkommen, men også dets værdier, nærmere end Osama Bin Ladens.

Jeg beklager ikke at USA blander sig, blot at de ikke gjorde det i Rwanda og Sudan. Men hvis et land blander sig i et sådant folkemord, uden at der er direkte interesser på spil, er sandsynligheden for at det er USA noget større end det er EU, Kina og Rusland.

Det kan så kalde selvretfærdighed, som Wittenburg. jeg ville kalde det at tage ansvar, moralsk ansvar.

Det er korrekt at omverden sejler i sin egen sø, og det vil Wittenburg så gerne have den fortsat gør.

Jeg synes tvært om, at vi skal handle og blande os lidt oftere, også når der ikke er nationale interesser på spil.Det politiske korrekthad

Islamkritik er efterhånden så mainstream, at selv journalister får lov, modsat i Sverige, hvor de ser sig som selv som ambassadører for en ikke eksisterende virkelighed.

Men det foregår ikke uden sværdslag. Når jeg nu og da er inde og læse Pittelkows kommentarer, kigger jeg lige hurtigt læsernes kommentarer igennem.

Og det er sandelig potente udsagn, hadefulde, injurierende udsagn. Langt mere hadefulde og injurierende end dem man anklager Pittelkow for at rette mod islamister.

En L Hansen klager over at hans kommentarer, til denne seneste politiske kommentar af Pittelkow, bliver censureret.

Her er et af dem som ikke blev underkastet censur:

L. Hansen, Kolding | Skrevet: 24. aug 09 kl. 19:39

Pittelkows antimuslimske retorik svarer efterhånden til nazisternes antisemitistiske retorik i 30'erne. Den eneste forskel er, at det dengang var jøderne, der var årsag til alle problemer - for Pittelkow og hans menighed er det nu muslimerne. Det er samtidig tankevækkende, at det netop er JyllandsPesten, der støtter udbredelsen af den antimuslimske propaganda, præcis som avisen støttede jødeforfølgelserne før krigen. Det er faneme uhyggeligt du.


Jeg synes for så vidt, at han skal være glad for at man kun sletter hans rendyrkede personangreb. Med det han skriver, kunne han lige så let ende med en injurie sag i retten.

Hvis de som bekymrer sig om tonen, om fordomme, om dæmonisering, dog selv kunne praktisere hvad de prædiker.

Ny sanglærke

For en kun 13 årig pige er det godt nok en fantastisk stemme, klik linket for højkvalitet video, embedding er desværre ikke tilladt:

Faryl Smith - River Of Light Blue Danube
mandag den 24. august 2009

Medie monopoler exit

Ikke kun det skrevne medie presses i dag af internettet. På internettet kan man faktisk også se tv.

Og det ganske gratis, modsat DR som det forventes man skal finansiere med over 2000 kroner om året, uden at i øvrigt nødvendigvis se så meget som en dags fjernsyn af DRs sendeflade.

Er man ikke til soaps, reality, thriller, drama, komedie, romantiske film, eller krimiserier, superligakampe og alt i den dur, så er TV godt nok en kedelig oplevelse.

Men der findes jo så andre muligheder. Nemlig nettet. Ikke alene findes der You Tube - video on demand med alt mellem himmel og jord.

Der findes også dette site, som linker til langt over tusind forskellige tv kanaler, ofte live streams, hvor man kan se lidt af hvert og følge med i hvad der er in i Asien, Sydamerika og faktisk stort set hele jorden.

Personligt holder jeg af GOL tv, fra Argentina. Hvilket andet land kunne finde på at have en tv kanal som er dedikeret til fodbold? Som også sender europæiske kampe, fra Premier League, Bundes Ligaen og La Liga og i øvrigt med engelske kommentatorer.
Dog at høre sydamerikanske kommentatorere skrige Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllll er også guld værd.

Men mulighederne er mange, kvaliteten ikke altid lige høj, men kan være det, såvel som ubrugelig. En kanal som Wild Life Channel er dog i ganske god sendekvalitet, omend man skal være noget at fuglenørd for at nyde sendefladen, eller i et modus, hvor man har lyst til at se på pausefisk. Programmerne er ikke helt så prof.

Men noget som er rigtig spændende, er de mange universitets kanaler fra amerikanske universiteter.

Ligeledes er der mulighed for nyheder på alle de sprog man nu kan forstå. For at slet ikke tale om man kan få afklaret hvilken musik de lytter til i andre lande, samt i øvrigt finde musikkanaler dedikeret til bestemte genrer. Skal dine festgæster for eksempel til at gå hjem, uden at de selv ved det endnu, så findes der en Bollywood musik kanal du kan "underholde" dem med.
Ellers er kanalen Classic FM TV virkeligt anbefalelsesværdig, for dem som gerne vil høre popklassisk - hvilket vil sige klassisk musik i moderne fortolkninger - kvaliteten er rigtig god.

En kanal dedikeret til kampsport er der sandelig også.

Film er der lidt af, men naturligvis ikke de store og nye film, ikke det helt vilde.

Et andet site med live streaming tv dedikeret til sport, er dette her


søndag den 23. august 2009

Tak til Hitler for folkevognen

Og tak til Stalin for at undlade at henrette Shostakovich.

Hitler influerede i det mindste direkte skabelsen af folkevognen. Hvor i mod det hører til sjældenhederne, undtagelsen fremfor reglen, at Islam spredte tolerance, retfærdighed, fremskridt og alle menneskers værdighed. Det er en hån mod de mennesker som er blevet massakreret og erobret, slavegjort og forskelsbehandlet, osv.

Obama ønsker muslimerne en god ramadan, gad vide om andre mindretal i USA får samme prioriterede opmærksomhed.

Men det lykkes i hvert fald, at overgå Cairo talen:

" These rituals (ramadam) remind us of the principles that we hold in common, and Islam’s role in advancing justice, progress, tolerance, and the dignity of all human beings."

I've never thanked the Muslims for their role in advancing justice, progress, tolerance, and the dignity of all human beings. "
USA bliver snart angrebet igen. Jeg kan kun forestille mig at Al Qaida tvivler omkring handlekraften hos denne herre. Det er nok forkert, men USA er USA og mere end Obama og Al Qaida er Al Qaida.

Heinrich Bibers Rosenkranssonater

Noget af det første skrevet for solo violin, Biber skrev vist i øvrigt det første nogensinde for solo violin, meget stille og smuk musik:

lørdag den 22. august 2009

Ro på, der dør ikke så mange flere

DR rapporterer i dag om en undersøgelse, der tager lidt af dampen af den nylige tendens til effekten af at affyre skydevåben.
Der er ikke sket den store udvikling i personer som blevet skadet af knive eller pistoler siden 2000 i københavn, i følge læger som tager udgangspunkt i antallet af skadede patienter.

Som om at 2000 nødvendigvis var meget anderledes, prøv i stedet 1960 - 2008

Det er både sandt og usandt. Der blev stukket meget med kniv allerede i 2000. Men der er faktisk sket en ret så stor stigning i sigtelser for forsøg på manddrab.

Samlet set ser udviklingen sådan her ud, for København og Frederiksberg:

KLIK PÅ BILLEDERNE FOR AT FÅ DEM STØRRE OG MERE TYDELIGE!

Så der er en pointe med undersøgelsen, faktisk skete der også ubemærket meget af den slags før, altså ingen grund til at tro at livet lige pludseligt er blevet markant farligere i København.

Men omvendt er der også en svag stigning i anmeldelse og sigtelser hvad angår alvorligere vold.

Og en markant stigning af sigtelser og anmeldelser af forsøg på manddrab og en pæn i forbrydelser mod liv og legeme.

Den stigning skulle helst ikke fortsætte, så der er grund til bekymring.

Sudan - Rwanda i slowmotion

Der er stunder, hvor jeg skammer mig over min egen civilisation. Når Irak invaderer Kuwait, når Saddam er blevet en torn i øjnene på os, vel at bemærke ikke mens han begår folkemord, så var der ingen problemer med at mobilisere alverdens militærmagt.

Men så har vi situationer som Bosnien, Rwanda, Sudan. Snak, snak og atter snak. teoretiske diskussioner omkring det i det hele taget er folkemord, på et højt politisk plan, fulgt af mere snak og atter snak, snak og undskyldning efter undskyldning.

For at være ærlig bliver jeg så rasende fortvivlet, når vi skider på mennesker på denne måde.
Hvis jeg bestemte, var militæret sendt afsted for længst, med fuldt mandat til at afvæbne og nedkæmpe hvor det blev nægtet, med fuldt mandat til at jage de ansvarlige.

Forleden var jeg så uheldig at se Dokufilmen, "The devil came on a horseback", som blev sendt på DR2. Nogen film mere velegnet til at ødelægge mit gode humør kan jeg ikke komme i tanke om.

Det er en film som viser, at ikke blot er kulturrelativisme et problem for os. Det samme er lovrelativisme. Vi kan være så fokuseret på humanitære love, og enkeltsager, når de knap bliver brudt. Men når den største forbrydelse mod de humanitære love sker, via folkemord, så diskuterer vi det knap nok.

Det som sker i Sudan er langt værre, end noget andet. Det er Rwanda i slowmotion. Selv om det foregik i samme tempo som i Rwanda, år efter år, ville vi nok ikke stadig gøre noget som helst.

Vi snakker menneskerettigheder, rigtig meget. Blot ikke når mennesker fornægtes retten til at leve, eller bringes til at dø på en måde, som sker på den mest barbariske måde man overhovedet kan forestille sig.

Her er et klip, fra "The devil came on a horseback". Regeringen er så involveret som noget kan være, og som han siger, "we receive nothing from the arab countries, they hate us, they want us to hate others":Traileren er klinisk renset for de mishandlede lig, det er filmen i sig selv ikke.

Første del af filmen her, resten af filmen mangler:

Støt Camilla Broe

Jeg ved ikke om hun er skyldig, eller ej, men det kan bestemt ikke udelukkes at hun er uskyldig.

Men selv om hun var skyldig, så skal en terrorlov ikke bruges til andet end terror! Det er fuldstændigt vanvittigt, at den bliver brugt anderledes. Tænk hvis våbenloven blev brugt ved besiddelse af vandpistoler, nej, vel?


Camilla Broe Sagen skal op i USA; hun risikerer fængsel i meget lang tid, til skade for hendes datter, og på vegne af forbrydere som har fået strafnedsættelse for at hive andre med i faldet, og som muligt ikke har skrupler med at hive uskyldige med.

En god advokat kan få hende frifundet, for der er naturligvis ingen fysiske beviser.

De har fundet en stjerne advokat som koster mange penge.

Så der samles ind til denne, og sagen kan støttes her, med for eksempel 50 kroner via SMS til 1220, hvis man skriver "Camilla" i feltet.

Afkriminaliser stoffer

På et tidspunkt overvejede jeg selv den tanke, at afkriminalisering af stoffer er en ganske god idé.

Men det mener jeg ikke i dag, og jeg vil anbefale alle som mener det, at læse mini essayet "Don´t legalize Drugs", af Theodore Dalrymple.

Som han siger. Så er forsvinder det mindset, som begår kriminalitet jo ikke, ved at fjerner en enkelt indkomstkilde for dem. De vil stadig være kriminelle og begå kriminalitet, simpelthen fordi det er lette penge.

Og hvordan skulle man praktisk kunne legalisere stoffer? Skal kokain sniffende reklamemænd, havde adgang til statslig kokain? Muskelpumpende mænd, havde adgang til anabolske stereoider hos lægen? Skal vi havde statsbetalte eller hvide "Pushere", der sælger ecstacy, speed, lovligt til unge i nattelivet.

Hvis alt dette bliver lovligt, hvad vil der så ske med forbruget af det her stads?

Nej, det er for simpelt, at blot sige "liberaliser stofmarkedet" og så løser en masse problemer sig.

Det kan let skabe flere problemer end det løser.

torsdag den 20. august 2009

Tørklæder og leverpostej revisited

At burka eller ikke at burka, det er spørgsmålet. Og det er et tricky spørgsmål. For burkaen er kun et symptom på noget som er meget større og lovgivning mod den, er kun behandling af et symptom.

Alligevel skal tvang ikke helt udelukkes.

Det skal den ikke, fordi burkaen repræsenterer et totalitært menneskesyn, og frivilligheden er ikke reelt involveret, hvis den var - ville det ikke svært at lade være med at gå med den, eller et tørklæde. Hvor meget kvinder end sværger de gør det af egen fri vilje, og det tilsyneladende rigtigt, men kun tilsyneladende, fordi forældrene kan godt være moderate og være ligeglade med tørklæder. Så er det stadig ikke frit. Fordi det opleves som guds krav til en kvinde. Der findes stadig truslen om, at hun som ikke adlyder gud ryger i et evigt helvede.
Gülay Kocbay lufter denne tanke her, citat:

Hvis jeg skulle tage mit tørklæde af i det offentlige rum ville jeg tænke meget på hvordan jeg skal stå over for Gud til dommensdag og forklarer mig selv, da jeg helt bestemt tror på et liv efter døden. Hvis det ikke havde været for den guddommelige lov om tildækkelse i islam, så havde jeg ikke haft tørklæde på, men jeg har det på alene fordi min kære Gud ønsker jeg skal have det på, og jeg kan vise min kærlighed, respekt for ham ved netop at følge hans lov.
Så for at sætte det lidt på spidsen og præsentere lidt for og i mod, som det ser ud inde i mit hoved - så kunne vi lige så godt bede en katolik om at begå en af de syv dødssynder, når vi beder en muslimah om at tage tørklædet af.

Derudover kunne man også spørge, skal folketinget gå op i så små detaljer, og så få personer som bærer burka?

Vi har allerede love om beklædning, nemlig at man ikke må gå splitterravende nøgen ned gennem strøget, eller bære masker. Så det er for så vidt ikke uden for tidligere praksis at blande sig der. Der til kan det så vendes, om vores lov om at mennesker skal have tøj på, er frihed?
Er det frihed, at en mand i praksis ikke kan gå i kjole uden at risikere vold, forfølgelse og chikane, omend teknisk er det lovligt?

Når jeg så alligevel mener, at vi skal overveje et forbud. Så er det ikke for dem som bærer burkaen, for deres skyld. De risikere at blive buret inde bag husets fire vægge, fremfor bag burkaen.
Nej, det er for de kvinders skyld, som ikke ønsker at bære den.

Hvad mener jeg nærmere med det? Hvis i ser den video, som jeg linker til sidst i posten her.

Så giver en Iman sine svar på hvorfor en kvinde bør bære Niqab, som er tæt beslægtet med burkaen.

Han synes i princippet at alle kvinder bør bære en. For det er jo guds befaling til kvinden, at hun skal dække sig til. Han forsøger at spinne det til, at han synes alle bør adlyde guds love, altså først og fremmest er det et spørgsmål om dette, hvor tildækningen så kun er et af mange bud, som kvinden så selv vil vælge, for at vinde guds gunst og paradis.

Og det er der hvor det går galt, derfor hvor vi bør overveje at forbyde tørklæder.

Som sagt er tørklædet kun et symptom. Men det er et symptom på et syn på tilværelsen, hvor guds formodede bud til mennesker, er, at de skal logre med halen på en bestemt måde.

At kvindens hår er lokkende syndigt. Vi burde nærmere diskutere om dette rimer på gud, end tørklæder, eller ej. Er gud denne diktator, der kræver punkt til prikke bestemt adfærd af sine "slaver"?

Den chikane man ser af kvinder som vælger, og det vælger de absolut selv, at ikke gå med tørklæde, ikke at købe den tanke, at gud går op i tørklæder og leverpostej. Den kommer ikke ud af det blå.

Grunden til at vi bør overveje forbud mod ikke blot burka, men også tørklæder, i offentlige embede og lokaler, er, at ikke blot bør vi i princip aldrig støtte et sådant totalitært syn, "guddommeligt dikteret" eller ej.
Vi må simpelthen først og fremmest beskytte de kvinder, muslimer, som vælger ikke at gå med det tørklæde, eller de som ikke er muslimer.
De skal ikke være mindre værd, syndere og horer, eller føle sig presset til at gå med det tørklæde på nogen som helst måde.

Ren Science Fiction

Nu fik Bjørn Lomborg jo klø for sine idéer om at bruge kunstskyer i kampen mod global opvarmning, men skøre idéer skal der nogle gange til.

Jeg har længe haft et optimistisk forhold til Hydrogen brændsel som fremtidens brændsel.

Jeg havde dog kun fantasi nok til at forestille mig, at det var mest praktisk muligt for privattrafik og busser og evt, skibstrafik. Men nu viser det sig faktisk at USAs militær er nogle værre visionister. De har fundet en metode til at lave brændstof til deres militærfly med basis i havvand.
Lave vand til vin, og havvand til olie. Jesus i dag arbejder inden for videnskaben og har hvid kittel på.
Metoden ligner meget den Syd Afrika brugte under boykotten, hvor kul blev lavet om brændstof.

Den tanke jeg ikke kan lade være med at tænke, er dog oven i; at hvis vandstanden i verdenshavene stiger, så lad os da bruge havet til brændstof og forbruge løs af det med god samvittighed, jo mere, jo bedre. Og lad os bruge vandet til vanding af ørkenområder, som kan blive frodige, hvis de får tilført vand.
Lad rensning og omdannelse til Hydrogen, være drevet af solpaneler. Sol mangler man ikke i ørkener.
Med andre ord. Vi kan vende udgifter til "miljøtrusler", til indtægter og teknologiske fremskridt, slå flere fluer med et smæk. Havet renset, er lig med vand egnet kunstvanding som løser fødevareproblemet, og omdannelsen til hydrogen lig med en løsning på manglende fossil brændstof.

Ja, sådan er det let at tænke, når man ikke har styr på omkostninger osv. Teknisk burde det allerede være muligt, det skal blot kunne betale sig i forhold til markedsprisen på alternativer og kræver en gigantisk investering i en helt ny infrastruktur.

Men jeg har svært ved at se et mere revolutionerende fremskridt inden for nærmeste, end hvis man kunne danne og lagre energi, som kan bruges til næsten alt, ved brug af intet andet end f.eks solenergi og havvand.
Jeg får næsten lyst til at sige hallelujah, men der er nok nogle omkostningssider, som spærrer midlertidigt.

Men en tosset vision har jeg alligevel - lad os tømme verdenshavene, i stedet for at frygte at de stiger.

Globaliseret kriminalitet

Dagens MetroXpress (link til dagens avis, altså i morgen, er det morgendagens avis) har en lille artikel omkring hvor stor en andel personer med udenlandsk statsborgerskab fylder i fængslerne.

I alt 829 fanger ud af 3661 har udenlandsk statsborgerskab, det vil sige 25 procent.

Man kan ikke sende dem hjem til afsoning i hjemlandet, da det er et valg, de selv får, og der foretrækker de danske fængsler, hvor man har det bedre, bliver lukket tidligere ud - et år er typisk kun syv måneder i fængsel, nævner artiklen.
Så selv om kriminalitet ikke betaler sig, så kan det bedre betale sig, at betale konsekvenserne i Danmark.

MetroXpres sætter tal på top ti af de lande flest afsonende udlændinge er fra:En blandet landhandel, men kriminaliteten flytter over grænserne. Det koster os også løbende milliarder

onsdag den 19. august 2009

De er ikke fattige fordi vi er rige

Asyl til alle. De er jo den agenda, det i bund og grund drejer sig om. Asyl til alle som henvender sig.
Flygtninge lobbyen skelner ikke reelt, mellem en flygtning fra Kosova og en fra Irak som ikke vil rejse hjem.
De skifter blot argument. For Kosova Albanerne hedder det, at de psykisk syge og ikke kan få ordentlig hjælp i det lokale psykiatriske system. For Irakerne det er et farligt land, og det er det som sagt ikke ene om.
Det er der såmænd også mange psykiske syge, der ikke kan få ordentlig hjælp i det psykiatriske system her i landet.

Det koster liv. Det samme gør besparelser i sundhedssektoren, og manglen på læger og så videre.

Leif Bork Simonsen, præsten der tidligere gemte flygtninge. Gør det til et spørgsmål om samvittighed eller lov.

Men det er ikke kun et spørgsmål om lov eller samvittighed. Det er først og fremmest et spørgsmål om fornuft, eller følelse. Eller endnu bedre, et spørgsmål om pragmatisme, versus idealisme.
Hvor meget mennesker end lider i omverden. Så er der ikke råd til dansk velfærdsniveau til hundred og atter hundredtusinder.

Sidste gang vi snakkede om det kun blev nogle få stykker, var vi pludselig omkring 400.000 flere i Danmark.

Underskuddet på finansloven tegner til at blive 60 milliarder
. Det kommer i sidste instans til at betyde besparelser. De besparelser kan man heller ikke lave med god samvittighed. For der er nogle som kommer til at lide afsavn.

Så lad os gøre det klart. Der kan ikke være asyl til alle. Vi er ikke rige, fordi de er fattige.
Hvis vi endelig skal hjælpe, er det at gøre dem til medborgere i Danmark med alt hvad det betyder af velfærdsydelser, den absolut dyreste måde at hjælpe på. For hver vi hjælper, bliver der faktisk langt flere, vi ikke har råd til at hjælpe.

Finansloven er ikke nogen gylden pung, man kan trylle fuld.

Faktisk vil asyl til alle, som kommer og banker på, betyde en masse yderligere udgifter, en masse besparelser og en stadigt ringere offentlig service, dermed burde det også betyde meget mere dårlig samvittighed.

Men i bund og grund, er det vel mest den dårlige samvittighed over alle de fattige og lidende i verden, som i løbet af dette århundrede angiveligt kommer til at runde 10 milliarder, har det så dårligt, mens vi går og hygger os og er rige.

Men skal det løses, skal det løses i deres hjemlande. Vi kan ikke inkludere alle med behov, i den velfærd som er opstået på grund af fred, frihed og ansvar, hårdt arbejde og få børn.

Vi bliver fattige som de er fattige, og får ufred hvor de har ufred.

Det er dog bedre, at der findes nogle få lande, hvor tingene fungerer, end vi alle bliver lige fattige.

tirsdag den 18. august 2009

Løn som fortjent?

På Vesterbro er man godt og grundigt træt af politiet:

»Flyt på landet, hvis du ikke kan klare mosten,« og »Sæt dit kryds et andet sted til næste valg.« Sådan har politiet svaret Mette Buch, når hun klager over den åbenlyse narkohandel på sit dørtrin på hjørnet af Helgolandsgade og Istedgade i København. Flere andre beboere i området har fået lignende beskeder.

Selv om 10-25 narkohandlere konstant og åbenlyst sælger kokain på åben gade, anholdte politiet i juli måned kun otte pushere i området.

Sådan lyder apatisk macho retorik i en offentlig sektor, hvor man skal i bogstavligste forstand skal stå for skud. Altså mellem det, at man skal tømme alle politistationer i land og rige, for at holde styr på autonome og andre holigans. Eller mandsopdække retssale med flere mand, fordi, fordi, fordi, politiet og den offentlige medarbejder i dag er noget man truer og råber efter, uden det har konsekvenser. Fordi, fordi, anarki er gået på mode, og politibetjente forventer man er en slags overmennesker, der holder hovedet koldt, når man kaster brosten efter dem og generer dem ihærdigt.

Politiet har travlt. Guderne må vide, hvad de skal se og opleve på en almindelig dag i anarkiet?

Jeg misunder dem ikke. Og slet ikke deres løn. Mange uddannede sidder og hygger sig med et spændende arbejde, for en langt højere løn.

Nu har de offentlige medarbejdere fået en klækkelig lønforhøjelse, som knapt nok dækker det de er bagud. Men politibetjentene har ikke fået så meget som sygeplejerskerne:

Tallene viser en lønstigning på i alt 7,4 procent for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lærere og pædagoger på et år. Politifolk og andre statsansatte har fået 4,6 procent mere i årets 2. kvartal sammenlignet med samme periode 2008.
Var der noget med at kvindefag er lavt lønnede? Er politifaget et kvindefag?

En politibetjent tjener:

Aflønning af politibetjente ved fastansættelsen efter 3 år

Stedtillægsområde
II: 23.679,58,-
III: 24.038,50,-
IV: 24.287,00,-
V: 24.645,83,-
VI: 24.894,25,-


Aflønning af politiassistent med 10 års anciennitet

Stedtillægsområde
II: 25.318,-
III: 25.593,67,-
IV: 25.784,33,-
V: 26.059,75.-
VI: 26.250,33


Arbejde uden for normal arbejdstid

For arbejde i tidsrummet kl. 17.00 – kl. 06.00 ydes et tillæg på 25% af timelønnen.

En sygeplejerske, tjener:

Gennemsnitlig
månedsløn

Grundløn og
faste tillæg

Genetillæg

Månedsløn
før pension

Sygeplejerske med
0 - 1 års erfaring

21.266

2.750

24.061

Sygeplejerske med
9 - 10 års erfaring

26.691

2.750

29.441


Yep, sikke en ligestilling.

Begge former for arbejde er hårdt. Begge funktioner er vitale for vort samfund.
Såmænd om ikke at 25 procent af sygeplejerskerne må leve med trusler om året, og 17 procent oplever fysisk vold i løbet af et år. Anarki og trusselskultur mig her og der.

Hvad en politibetjents hverdag består af, det må guderne vide. Men positive møder er der nok ikke så mange af, givet klientellet.

Med alle de anarkister - både dem som kalder sig det og opfører sig sådan - vi skal holde styr på, ghettoer som skal overvåges, forbrydelser forhindres og opklares, retssale som skal mandsopdækkes, får vi brug for flere betjente i fremtiden.
Det er ikke lønnen og hyggen der lokker.

Og der mangler allerede betjente, og en stor andel er på vej til pension.

Endnu et ligkistesøm i samfundets udvikling. I det mindste er det en uddannelse, hvor man ikke skal på SU, men får løn under forløbet. Hvis ikke, var der nok mangel på ansøgere.

Fra øst til vest og mest syd

Og så et større spring i tid. For mange år siden købte jeg to cder med renæsance musik fra henholdvis Spanien og Italien. Det kan man selvfølgelig finde noget af på you tube - Lyrikken går det til gengæld ikke lige at finde, og den cd med den italienske er blevet væk. Men det er noget med han skal i krig og må forlade sin elskede (en kvinde der synger, men i dag drager de også i krig):Og så tager vi øst på og et spring på omkring 600 i tiden, til Tyrkiet. En af mine favoritter, som jeg kan høre igen og igen:

Bloggen i det farveløse

Nu min gamle blog er demokratisk afskaffet, synes jeg lige at min blog mangler lidt farver.

Så her er lidt solopgange: