mandag den 31. august 2009

Flertal siger klart nej til 16 åriges stemmeret

Fra DR:

Tre ud af fire danskere i alderen fra 25 år og opefter afviser at valgretsalderen bør sænkes fra de nuværende 18 til 16 år, viser en undersøgelse udført for paraplyorganisationen, Dansk Ungdoms Fællesråd.
Hvis i spørger mig, skal aldersgrænsen for at stemme ikke sættes ned, men sættes op til 21.

Her er hvorfor:

Hos mennesket er hjernen ikke fuldt udviklet, før man er 25 år gammel, det gælder følgende vigtige center:

Det center i hjernen, frontallappen, som styrer dømmekraften, impulskontrol, skelnen mellem godt og ondt, overblik over de langsigtede konsekvenser af ens beslutninger, er slet ikke færdigudviklet på det tidspunkt, og i øvrigt markant underudviklet indtil begyndelsen af tyverne.
Der er en grund til at helt unge fremstår som egoister, asociale, og verificeret er langt mere kriminelle.

Skulle jeg være ond, understøtter vi ikke i særlig høj grad udviklingen af de funktioner via opdragelse. Hyppigt indtag af alkohol i øvrigt, i højere grad andre stoffer, udretter også skade på centret, der er mere eller mindre permanente. Ligeledes spiller usund levevis en rolle, altså dårlig kost.

Således er selv 25 + årige i dag, med manglende funktionalitet i det center.

16 årige skal bestemt ikke have stemmeret, deres evne til tænke, vurdere, reflektere, tænke de langsigtede konsekvenser i gennem, er nok bedre end et 6 årigt barns, men slet ikke på højde med et mere modent menneskes, hvis frontallap er færdig i sin udvikling.

0 kommentarer: