onsdag den 12. august 2009

Europas farligste myte

Den er, at med en aldrende befolkning har Europa brug for en væsentlig indvandring, og det gælder både, at den er så specielt aldrende igen og har brug for indvandring.

Det er en myte så komplet, som en myte kan være. Og en myte der i konsekvens har betydet, at vi har ladet et stort muslimsk mindretal indvandre, uden at tænke på de langsigtede konsekvenser. Dermed er det den farligste politiske myte i Europas historie, siden myten om Zionismens konspirationer opstod.

Konsekvensen bliver på sigt, krig og konflikt i uvist omfang - et Europa, der befinder sig et ukendt sted mellem Beirut på en god dag og Bosnien under borgerkrigen på en dårlig.

Men det er også en myte, at vi overhovedet har brug for indvandring.

At tale om Europas aldrende befolkning, er, hvad angår lande som Danmark, Sverige, England, Frankrig, Norge, Finland, Holland, helt, helt forkert, for deres naturlige vækst er nogenlunde stabil.

For de øvrige lande er det korrekt, de har et problem i den forstand, at de føder få børn, se selv en liste her:

Men mange lande i Europa har slet ikke et problem og har for lang tid sinde sikret sig en løsning på et problemet, nemlig indvandring fra især muslimske lande, som på sigt vil garantere en væsentlig befolkningsforøgelse, nærmere end en sænkning, og som på sigt vil skabe flere problemer, end den har løst.

Fremskrivningerne af Europas befolkning er notorisk forkerte. Foreksempel skrev FN for bare ganske få år siden om Frankrig (i 2001 baseret på beregninger fra 1998) :

Scenario I, the medium variant of the 1998 United Nations projections, assumes a total of 525,000 net immigrants from 1995 to 2020 and none after 2020. It projects that the total population of France would increase from 58.0 million in 1995 to 61.7 million in 2025, and decline to 59.9 million in 2050
Frankrig har i dag 65,073,482 borgere! Altså 3,5 millioner flere borgere, end FN havde regnet med, de ville have i 2025!

Man kan for alvor sige at organisationer som FN og OECD halter bag udviklingen.

Disse beregninger, har angiveligt afsæt i beregninger helt tilbage fra firserne, da fertiliteten var lav og Danmark, såvel som sikkert også andre lande, fødte sine mindste generationer længe.

Men myten lever i bedste velgående, selv i Frankrig som slet ikke har behov for indvandring, tværtimod, Frankrig har mere brug for en regulering af børnefødsler.

Så sent som 2008, kom en kommision nedsat i Frankrig med dette resultat:

"France needs the immigration, otherwise all of our discussions on the funding of the pension system would not make any sense."
Frankrig siges at have en stor generation af ældre på vej. Men det samme siges om Danmark og disse tal fra OECD om Danmark, er det rene vås, som vi skal have indvandring af over tre millioner pensionister, hvis skal stemme. Og det er ikke spor utænkeligt, at for Frankrig er det endnu mere forkert, givet det at landets fertilitetsrate er kraftigt på vej op.

Endnu en nylig artikel fra England påregner at i 2060 vil UK være Europa mest folkerige land, med 77 millioner indbyggere.
Hvilket er uigennemtænkt givet at Frankrig faktisk kun mangler 12 millioner for at nå det antal, og kan have nået 100 millioner på det tidspunkt.

Problemet, som er nominelt for de fleste lande i Europa og ikke eksisterende for resten, er også taget op på EU plan, som vrider deres hjerner forgæves, og hvis de vælger immigrationsløsningen kommer til at skabe reelle problemer.

Her er de løsninger de overvejer:

  • Immigration: to the South and East of Europe lie considerably poorer countries with young and growing populations. However, immigration is a growing issue in its own right. Also the immigrants themselves will eventually age.
  • Work longer and start receiving your pension later - but are Europeans willing to vote for governments that suggest this?
  • New birth policies - encourage people to have more children using the tax system perhaps?
Bemærk fokusset på de fattige lande syd, med et kæmpe befolkningsoverskud. Og når vi taler et land med voksende befolkning i Øst, så taler vi primært Tyrkiet, for de tidligere USSR stater har ikke befolkningsoverskud, de har til gengæld heller ikke arbejde til alle.

Dette er løsningen på et ikke reelt problem, som vil skabe en lang række nye problemer, stort set uløselige, i sit kølvand, nemlig indvandring fra muslimske lande. Europas farligste myte i en nøddeskal.

Og der er meget reelle planer om at åbne porten op, et såkaldt Blue Card:

The demographic make-up of Europe is changing. Europe is getting older and the number of people of working age is decreasing. A study commissioned late in 2007 called “Europe’s Demographic Future” found that around 56 million immigrant workers could be needed by 2050 to compensate for this decline.
A report on the demographic future of Europe by Member of the European Parliament Françoise Castex of France will be discussed by MEPs in their February plenary session. It is likely to stress the positive role immigration can play...

A proposed European “Blue Card” based on the American Green Card has been one way suggested of managing immigration. Under the proposed scheme it would facilitate the free movement of “brains” around the Union.

Altså 56 millioner indvandrere, hvor man har oprettet et jobcenter i Mali, for at netop foregribe denne udvikling og tiltrække "hjerner" til Europa og dens "svindende" befolkning.

Myten er ikke alene farlig, måden den bliver omsat på er endnu farligere.

Andetsteds hedder det også mere nøjagtigt (Når den højre hånd ikke ved, hvad den venstre laver):

The European Union has opened a job center in Bamako, Mali to help people in Africa find legal work in the EU. The center is an effort by the EU to encourage legal lower-skilled immigration.
Der vil komme en dag, hvor man for alvor spørger, hvad EU eliten faktisk tænkte dengang, hvad gik der gennem hovederne på dem?

Hvor det er korrekt, at på papiret vil enkelte lande i Europa komme til at mangle arbejdskraft, er det ikke nødvendigvis sådan, selvom befolkningen synker i antal.

Først og fremmest bliver en lille generation fødte på sigt til en lille generation pensionister. Det er altså i det omfang, det er et problem overhovedet, et midlertidigt problem, som højst kalder på en midlertidig løsning. Ikke en permanent indvandring med fulde rettigheder til permanent ophold og sociale ydelser, hvilket hurtigt kan skabe en langt større forsørgerbyrde, end den som det postuleres, den har til hensigt at modvirke.

Derudover skal det tages i betragtning, om der faktisk er arbejdspladser til de mennesker som allerede er Europa.

Det er der nemlig ikke.

De fleste europæiske lande har nemlig allerede nu en meget høj andel af den arbejdsdygtige befolkning, som er uden arbejde. Ligeledes har det de sidste 30 år set relativt dårligt ud med evnen til at skabe vækst og bevare arbejdspladser.

Sådan ser beskætigelsesgraden af befolkningen i den arbejdsdygtige alder i EU ud per 2008:Og opdelt i køn:Som i kan se har lande i Europa generelt en beskæftigelsesfrekvens på under 70, hvilket gør manglen på arbejdskraft til noget nær det mindst akutte problem i Europa.

Som i også kan se, er Italien, Spanien blandt de lande med tæt på, eller middel af beskæftigede i Procent. Det er de lande, der kan siges at føde katastrofalt få børn.

Selv Frankrig som ikke mangler befolkningstilvækst, tværtimod, har en lav beskæftigelse, hvilket ikke forhindrer den politiske elite i at messe videre om den nødvendige indvandring.

Tyskland har måske et mindre problem, men akut er det ikke, da kun omkring 70 procent af befolkningen er beskæftigede.

Så hvorfor tænker man i EU og øvrige politiske organer ikke først og fremmest i at få beskæftiget flere i den arbejdsdygtige alder, ja specielt kvinder, som i kan se har en meget lav erhvervsfrekvens i mange lande?

Det er vel godt et spørgsmål, et spørgsmål de burde stille sig selv, og alternativt befolkningen stille til dem.

Imens lever Europas farligste myte i bedste velgående, med de skæbnesvangre konsekvenser den får, som minimum for velfærdsniveauet og økonomien, men værre endnu, måske også for selve vores sammenhængskraft, den sociale, kulturelle fremtid, samt sidst men ikke mindst - fred og fordragelighed.

2 kommentarer:

Balder sagde ...

Det er jo et udmærket og godt dokumenteret og argumenteret indlæg.

Men jeg tror det er forkert at tro på at 'indvandringsløsningen' er et forsøg på fra EUs og andre aktører side at løse det såkaldte 'problem med de ældrende befolkninger'; det er snarere en undskyldning.

Indvandringen er i sig selv det egentlige formål, og myten om at vi ikke vil være i stand til at klare pensionsindbetalingerne er kun et værktøj til at fremme en dagsorden der hedder afnationalisering og globalisering.

Når myten på et tidspunkt måske er ubrugelig; f.eks. ved en længere varende arbejdsløshed i det meste af Europa, opfinder man blot en ny.

For asyllovgivningen gælder det samme. Formålet er multietnifiseringen / multikuluralisme.

Bl.a. derfor er det farligt kun at fokusere på den muhamedanske indvandring som et problem. Så snart der opstår en konsensus om at denne indvandring er skadelig og skal bremses, vil man finde på andre måder at fremme dagsordenen på.

F.eks. ved at erklære kristne i Afrika og Mellemøsten som en særlig truet asylværdig befolkningsgruppe, og importere dem i større tal. Og udbuddet af potentielle nye asylgrupper er endeløst. Der er f.eks. en milliard kinesere at tage af, der som bekendt heller ikke nyder de allerbedste menneskerettigheder. Uanset hvad man beslutter sig for så er det endelige resultat på sigt det samme.

Ødelæggelse af befolkningernes etniske og kulturelle homogenitet, nedlæggelse af nationalstaterne til fordel for overnational styring.

Indtil videre kan vi næsten kun være tilfredse med at man er begyndt med at importere netop disse muslimer, der jo i langt højere grad end så mange andre potentielle kandidater ville kunne have gjort, har været med til at mobilisere en vis modstand mod de forbryderiske planer. Var man begyndt med en mere sympatisk befolkningsgruppe, havde man langt hurtigere kunne opnå de ønskede mål.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Som Christopher Caldwell tørt bemærker i sin bog, så har undskyldningen for indvandring med at skifte med jævne mellemrum.

Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om Eurabia, men sikkert er det, at der er kræfter inden for EU, der arbejder mod at få en større indvandring fra Nordafrika.