onsdag den 12. august 2009

Christopher Hitchens

Man kan sige meget om Information, men de giver spalteplads til mange forskellige røster og meninger, omend de naturligvis har deres betalende læsere at tage hensyn til.

Christopher Hitchen er blevet fast klummeskriver på Information, at de har råd til det, og vil det, med sådan en religionskritisk international top of the pops. Det hilser jeg meget velkommen:

Lidt fra Hitchens første klumme:

Øjets uhyre sofistikation er kreationismens yndlingseksempel på ’intelligent design’...

da kameraerne fangede dem, lagde jeg mærke til, at de – især salamanderne – havde typiske ansigter. De havde med andre ord munde, snuder og øjne arrangeret, som man ser det hos dyr, som de er flest. Med den undtagelse, at øjnene kun var markeret ved små hulrum eller indhug. Og netop som jeg grundede over implikationerne i dette, hørte jeg Sir David Attenboroughs kultiverede stemme fortælle, hvor mange millioner år det havde taget for denne underverdens indvånere at afvikle de øjne, de engang havde besiddet...

Salamanderne i Planet Earth forekommer for denne lægmand at levere et muligvis tilintetgørende svar på dette spørgsmål. Mennesker er nærmest programmerede til at tænke i fremskridtsbaner og gradvist opadgående kurver – selv, når de stilles over for beviser for, at fortiden rummer lige så mange uddøde arter som eksempler på nye arters opblomstring. Således taler selv Shermer uafvidende om et »udviklingsspor«, der implicit fører fremad. Men hvad med de skabninger, som vendte om og styrede i modsat retning, fra det komplekse til det primitive inden for synsapparater og endte med at miste de øjne, de engang havde?

0 kommentarer: