torsdag den 6. august 2009

Tendens ?

DJØF bad for nogle år siden, 505 forskere inden for økonomi og samfundsvidenskab, om at lave en kanon med de ti personer, som har bidraget med de vigtigste videnskabelige værker.

Listen ser sådan her ud:

Thomas Hobbes
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu
Adam Smith
Karl Marx
Max Weber
John Maynard Keynes
Michel Foucault
Herbert Simon
Jürgen Habermas
Anthony Giddens

Jeg vidste ikke at evnen til at skabe dysfunktionelle, totalitære samfund oven på ligene af millioner af mennesker, var et af de største bidrag til menneskehedens historie.
Men så kan man jo blive klogere, eller dummere, alt efter hvordan man skal se på det.

Kilde:

(Så det oprindeligt nævnt i Århus Folkeuniversitets nye program)

Desuden byder folkeuniversitet på følgende intellektuelle berigelser:

Indvandrere og fremmede

10:00-11:00: Radikalisering og de-radikalisering. Adjunkt Lasse Lindekilde

11:15-12:15: Hvordan kom flygtninge- og indvandrerspørgsmålet på den politiske dagsorden i Danmark? Professor Christoffer Green-Pedersen

13:15-14:15: Muhammed-tegningerne og den porøse offentlighed. Lektor Thomas Olesen

14:30-15:30: Demokratifremme i Mellemøsten – læren fra Jordans ’succesfulde’ reformproces. Adjunkt Morten Valbjørn

Ordstyrere: Lektor Gorm Harste og adjunkt Lars Thorup LarsenSlet ikke mindre spændende:

Danskernes politiske holdninger

10:00-11:00: ”Men nu siger du jo det samme som Pia Kjærsgaard”: Meninger, indhold og identitet. Professor Kasper Lippert-Rasmussen

11:15-12:15: Demokratisk deltagelse for de lærde blot? Adjunkt Gitte Sommer Harrits

13:15-14:15: Hvorfor gør vi forskel? Om økonomisk nød i et stenaldersind. Adjunkt Michael Bang Petersen

14:30-15:30: Den skandinaviske gåde: Tillid og velfærd. Professor Gert Tinggaard Svendsen

Ordstyrere: Lektor Søren Flinch Midtgaard og adjunkt Kim Mannemar Sønderskov


Så burde mistanken være vakt og tendensen klarere, men vi har jo kronen på værket:

Festforelæsning: Hvordan kunne det gå så galt? - Dansk Folkepartis indflydelse 2001-2009 – ansatser til en forklaring

Ved Tøger Seidenfaden, chefredaktør på Politiken og cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet


Altså gode klassiske emner, som var det ikke meget bedre at eliten bare bestemte det hele, hvor er det beklageligt vi har demokrati som åbner døren for DF, og hvorfor diskutere vi i det hele taget muslimer, og så lige en af de få muslimske stater som holder hovedet nogenlunde over vandet, ved at ikke være så naiv at tillade radikale islamistiske organisationer.

Et rigtigt PK halal program.

7 kommentarer:

Sailor sagde ...

Tendensen er helt klar, ophold i akademisk miljø er skadeligt for sund fornuft. Dette circus er naturligvis skatteyder financeret.

Lotte sagde ...

Hvordan kunne det gå så galt? - Dansk Folkepartis indflydelse 2001-2009 – ansatser til en forklaring


Av, det er faktisk en ret interessant overskrift. Se bort fra hvem der skal holde forelæsningen og hvad man sikkert kan forvente i den forbindelse. Men jeg kunne også godt tænke mig et svar. Ikke fra en politolog men snarere fra en filosof eller en psykolog eller tilsvarende. For det ER jo gået galt, det er bare det der med HVORFOR der ikke helt hersker enighed omkring.

Oplægget er interessant. Kan man regne med at du deltager og skriver referat?

raapil sagde ...

Hizb-ut-Tahrir bør ikke forbydes. Uanset at vi ikke bryder os om deres politiske agenda, så er det organisation der virker ved fredelige midler.

Så længe nazisterne holder sig inden for lovens rammer, så tillader vi jo også deres aktiviteter.

Og så er din lille anti-intellektuelle vendetta altså dum.

Bortset fra Seidenfadens oplæg om Pia Kjærsgaard, kan jeg ikke se noget galt i oplæggene.

Jeg kan heller ikke se noget galt i at inkludere Karl Marx i en kanon over samfunds-tænkere. Der hører han naturligvis hjemme.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Raapil, man fremhæver Jordan som et land i demokratisk udvikling, men landet forbyder Hiz ut Tahrir og i øvrigt langt værre og der er vi naive, ved at havde holdt dialog med en person som Abu Laban.

Det er pointen.

Jeg er ikke for et forbud mod Hiz ut Tahrir, så længe de arbejder med demokratiske midler, tværtimod deler jeg PETs opfattelse, at de fungerer som opsamlingssted for det som er værre og hvis nogle forlader Hiz ut Tahrir - fordi de ikke er tilfredse med radikalismegraden, så ved vi, hvem vi skal holde øje med.

Og Marx hører bestemt ikke til der, men at en krypto venstreorienteret synes det, overrasker mig ikke.

Lotte, jeg ved ikke, om jeg vil udsætte mig selv for så langvarig psykologisk tortur, når jeg ikke må skrige, eller gå ham på klingen. Men måske.

Lotte sagde ...

"
Lotte, jeg ved ikke, om jeg vil udsætte mig selv for så langvarig psykologisk tortur, når jeg ikke må skrige, eller gå ham på klingen. Men måske."

Seriøst Thomas. Spørgsmålet er godt. Jeg tænker en del over det og overvejer en omvendt post af din. Men et er sikkert, der er IKKE fedt, at DF går så meget frem, for de gør det fordi, nogle andre ikke har lyttet, noget er gået galt, så langt er jeg enig med Tøgermanden. Jeg er bare ikke enig med ham i hvorfor. Men selve spørgsmålet er relevant.

Forestil dig midten af 70-erne og start 80-erne, der var politik stadig noget, der handlede om et godt udgangspunkt, sådan ser det ikke ud mere. DF virker ikke på grund af, de virker med henblik på Damage Control. (hvad der er stor ræson i, det er desværre nødvendigt)

Tænker videre :-)

raapil sagde ...

Det er ikke rimeligt at tage Marx til indtægt for forbrydelserne begået af Stalin, Pol Pot, Mao osv. Det er ikke bare stalinister der er arvtagere til marxismen, men også de moderate reformister i socialdemokrati og fagbevægelse.

Når Marx talte om proletariatets diktatur skal det ses i forhold til den tid manden levede i.

Det er svært at forestille sig den massive fattigdom der dengang var i storbyerne med snavs, sygdomme og tidlig død. Marx leverede et program som gav arbejderne tro på sig selv til at forandre tingene.

Og så er det i øvrigt også som sociolog, ikke bare som økonom og agitator at Marx var interessant.

Han beskrev kapitalismen ikke uden beundring for den kraft den besad til at vælte det traditionelle samfund omkuld.

Han var nytænkende og fik enorm indflydelse - men desværre ikke kun på den gode måde.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Raapil, der er en direkte link mellem hans idéer om voldelig revolution og proletariatets diktatur - som er per definition et diktatur som alle andre, og bekæmpelsen af kapitalistisk bourgesie ideologi osv. og så det der skete i de lande.

Eller har du overset, hvor mange lande præcis de samme mønstre blev reproduceret i?

Når man har en totalitær ideologi, som vil afskaffe andre ideologier med våbenmagt og indføre et diktatur, så er det for alvor man skal holde øjnene åbne, for det der følger er ikke smukt og B for blod følger A for afgrund som konsekvens af en sådan ideologi.

Marx filosofiske bidrag er i øvrigt ikke specielt imponerende, er hans plads mere fortjent end John Stuart Mills manglende? blot for at nævne et eksempel.

Lotte - det kan jeg følge, men forklaringen har nok ikke meget at gøre med det Seidenfaden vil sige.

Men andre partier fungerer på samme mærkevarepolitik, symbolpolitik, enkeltsagspolitik, som DF.