mandag den 29. juni 2009

Ok - så lidt om Jackson alligevel

Dostojevskis debut roman hed "Arme mennesker". Den omhandler naturligvis fattige, arme stakler.

Men man behøver ikke at være fattig for at være et armt menneske. Det understreger Michael Jacksons liv og skæbne om nogen.

Han liv begyndte armt, og det endte armt.

Ifølge Ian Halperin led Michael Jack­son af en lungesygdom der var så fremskreden, at han ikke kunne synge. Han var i stand til at stå oprejst på en scene, men ikke ret meget mere end det. Halperin skriver desuden, at Michael Jackson troede, han havde sagt ja til at give 10 come-back koncerter - og ikke 50 som det var tilfældet.

Ifølge Halperin blev han presset hårdt af sine bagmænd, fordi pengene var sluppet op.

Ok så var der alligevel lidt lavvande i kassen involveret. Så er det endnu mere tragisk at hans plader, sælger som varmt brød lige nu.

JAM!

søndag den 28. juni 2009

Kriminologiske virkelighedsfjerne abstraktioner

Kriminologer har det med at lyde ret ens, over alt i verdenen. Det kan man jo vælge at se, som det at de har ret. Straffe hjælper ikke og spørgsmålet om mildere straffe så hjælper endnu mindre, behøver vi slet ikke at stille os selv, når professorer har talt.

Man kan også vælge at tænke selv og i øvrigt let selv konstatere, at det sjovt nok er de forbrydelser som straffes hårdest og i øvrigt efterforskes mere grundigt, der er de færreste af. Lige som et land der straffer mildt og har relativt meget få betjente som Sverige, har en eksplosiv udvikling i kriminalitet og har EUs føretrøje i kriminalitet.

New York halveringen af kriminalitet, er de naturligvis ikke begejstrede for, da den strider mod deres SOCIALKONSTRUKTIVISTISKE tilgang, da denne på umenneskelig vis har elementer af strengere straffe og mere politi, samt desuden nægter at betragte forbryderen som et offer.

Men tilfældet Sverige, som må være deres teori nogenlunde omsat til praksis, hvor forbryderne er ofre som skal hjælpes mildt på ret kurs, oplever ikke alene en fordobling, vi taler en mangedobling:

I Sverige er den grove kriminalitet mere end firdoblet siden 1970erne, mens den er halveret i New York siden halvfjerdserne, for voldelige forbrydelser ser udviklingen sådan her ud i New York, sammenlignet med andre storbyer i USA:

Og sådan her ser det ud i Sverige:
Hvordan de så lige vil forklare den forskel, det er jo så spørgsmålet, men at man straffer grove forbrydelser hårdt, betyder ikke nødvendigvis "amerikanske tilstande" alá three strikes and you are out, eller fængsel for stofbesiddelse og en kæmpeandel af befolkningen bag tremmer.

Det er rigeligt at straffe vold og røverier hårdt og øge opklaringsprocenten på indbrud og andre irriterende forbrydelser, det skal nok give resultater og angiveligt kun en overgangsfase med propfyldte fængsler.

At man så bør overveje en fordobling af straffen af gentagne grove forbrydelser og ikke lade personer der har personfarlig afvigende adfærd gå frit og ubehandlet omkring ifølge min opfattelse er en anden sag. Alle kan i princippet komme galt afsted, men gentagne tilfælde af kriminalitet er en personlighedsfejl og et tegn på manglende moral, derfor bør straffen takseres højere for gentagne og hyppige forbrydelser, igen og igen.

Theodore Dalrymple, fængselspsykiater med mange års erfaring med kriminelle, hudfletter en gang platmarxisme:

Academic criminologists would rather be mugged than admit that policing caused New York’s crime turnaround.

During a brief lull during a clinic recently, I picked up a copy of a journal called Theoretical Criminology that the publishers had sent me in the hope of enticing me to subscribe. One article almost caused me to suffer apoplexy: “Theorizing policing: The drama and myth of crime control in the NYPD,” written by Peter K. Manning, a professor of Policing and Criminal Justice at Northeastern University in Massachusetts.

Professor Manning’s attitude to criminal justice was as simple as Calvin Coolidge’s to sin: he was against it. And as far as Manning was concerned, fear of crime was a mere middle-class neurosis, used to justify the oppression of minorities, the poor, and social misfits. Indeed, crime doesn’t really exist: for, as Manning put it, “Crime is a context-based idea, not a thing; it is a representation, a word, a symbol, standing for many things, including vague fears, symbolic villains, threats and assailants, the unknown, generalized anxieties and hopes.”

For Manning, changes in crime rates have nothing to do with the policing or criminal justice system, to the study (or is it to the abolition?) of which he has presumably devoted his life: hence his contemptuous denial that a change in policing could have been even partially responsible for the drastic decline of crime in New York during Rudolph Giuliani’s mayoralty. Crime, he says, is far too complex a social phenomenon for the likes of mere mayors and policemen to understand: presumably it requires further research by professors to elucidate the delicate causative web that extends back to the Garden of Eden, if not beyond. In the meantime, we must patiently submit to be being burgled, mugged, or assaulted, because the criminologists will eventually come to our rescue: though, as in St. Augustine’s prayer that he might be good, not just yet.

The logical conclusion of Manning’s argument is that, if neither the police nor the courts existed, we should be none the less safe, or any the more unsafe. Even for a tenured professor, this conclusion must be hard to swallow. Manning is by no means a lone voice crying in the criminological wilderness: on the contrary, he is more like a member of a powerful chorus singing in unison. One of the most prominent recent books on the subject, Bernard Harcourt’s The Illusion of Order, also claims that the decline in crime in New York during the 1990s had little or nothing to do with policing, and that “disorder” is a social construction. That is to say, the smell of urine is in the nose of the olfactor.

What?

Jeg er tilbøjelig til at betragte det som en recirkuleret aprilsnar, men dette skulle være en 16 årig pige:

Mere om indvandrerkriminalitet

I 2007 udgjorde indvandrere fra alene Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalien, Irak og Marokko i alt 99.165 personer, eller 1,8 procent af den samlede befolkning.

I følgende kategorier stod indvandrere - og efterkommere er ikke regnet med her (da hovedandelen er så unge, at de ikke kommer i fængsel) - de for en langt højere andel af de samlede domme end deres antal tilsvarer:

Voldtægt
Voldsforbrydelser ialt
Vold o.l. mod off. myndighed
Manddrab
Simpel vold
Alvorligere vold
Særlig alvorlig vold
Trusler
Røveri
Lov om euforiserende stoffer
Våbenloven

I alt for 4027 domme inden for disse kategorier inden for årene:
2000-2002-2004-2005-2006-2007.

Andelen af unge mænd mellem 16-42 er dog så høj som 3,1 procent af alle 18-42 årige mænd for deres vedkommende blandt indvandrerne fra de nævnte lande (2009 tal.) De er altså lettere overrepræsenteret blandt den yngre befolkning, men slet ikke i den grad de er overrepræsenteret inden for grov kriminalitet.
Det er altså korrekt at korrigere for alderssammensætning.
Men, det er indforstået at de vil fortsat vil udgøre en større andel af de unge, eftersom de føder flere børn.
Når muslimerne er foreksempel 20 procent af befolkningen som helhed en dag, vil deres andel af 16-42 årige også være større. Den vil angiveligt være omkring 30-40 procent af de 16-42 årige.
Desuden er der ikke loft over deres overrepræsentation i kriminalitet, efterkommerne er typisk mere kriminelle end selv indvandrerne.
Jo mere kriminalitet, jo sværere betingelser får politiet for opklaring. Jo flere kriminelle, jo mere breder den sig som ringe gennem vandet, da flere kender og har kontakt til kriminelle.
Jo sværere at få et arbejde, jo mere kriminalitet også videre. Udviklingen kan for så vidt fortsætte uden grænser.
Desuden måler denne statistik ikke karakteren af volden. Den måler heller ikke om ofret er uforskyldt, et tilfældigt offer. Dem tror jeg der er flere af og en tendens til at volden bliver mere brutal.

Men for at tage deres andel af fængselsdomme, og vi taler domme, altså det kan være en person dømt for flere forhold, eller flere personer dømt for samme forbrydelse. Så er den stadig, uanset korrigering meget højere, end danskernes for disse grove forbrydelser.

Specielt når de ikke bliver blandet med mildere forbrydelser, andre ikke-vestlige indvandrere, hvor af nogle er langt mindre kriminelle end etniske danskere.

Når vi taler domme, og jeg har her kun regnet med ubetinget fængsel, ikke anbringelse på sikret institution, foranstaltningsdomme og alle de andre i øvrigt, så står indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalien, Irak, Marokko samlet set for:

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.


Alt en meget klar overrepræsentation, og jo grovere en forbrydelse, jo større.

Kilder i Statistikbanken: ( KRBEF3: Folketal 1. januar efter kommune/region, alder, køn, herkomst, statsborgerskab og oprindelsesland
STRAFNA1: Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland, alder og køn )

lørdag den 27. juni 2009

Askepot manden - motivation og principper

En af mine favorit film er Cindarella man, med Russell Crowe.

Det er en film baseret på en sand livshistorie og en autentisk person, James J Braddock.

Det er der mange årsager til. Det er en film med mange historier i en, med mange nuancer. Men først og fremmest er det en historie om en mand, der kæmper for selve sit eget og sin families liv.
En bokser der har mistet gejsten, troen på sig selv, er plaget af skader og lever et forhutlet liv under den store depression i Amerika.
I kampen for at overleve og genvinde sin stolthed, brødføde sin familie, finder han kræfterne og viljen, frygtløsheden til at rejse sig fra asken til en ny storhed som kulminerer i, at han vinder titlen som verdensmester i sværvægtsbokning.

For nogle år tilbage ville jeg kun havde bidt mærke i historiens bravado dimension. I det klassiske skisma mellem en mand, der forstår der er principper og værdier som er større end hans liv, som forbinder sin stolthed med det at sørge for sin familie. Og hans kone, der ikke forstår hvorfor han vil sætte livet på spil, hvorfor noget er vigtigere end at overleve og være fysisk tilstede for hende og børnene.

Braddock blev et forbillede for millioner. Han gav dem håb. Han blev et symbol i den kamp for overlevelse millioner af familier kæmpede dengang.
Et symbol på at man kunne rejse sig igen og kæmpe ukueligt videre.

Men for mig er der en scene som står stærkere end andre i filmen. Det er ikke en scene om bravado eller fyldt med machotalk. Det handler om principper som dengang drev langt flere mennesker, end de ville gøre i dag.

I dag er det næsten givet og forståeligt at fattige mennesker stjæler. Når unge stjæler er det fordi de er fattige og marginaliserede som standardundskyldningen hedder.
Men under depressionen var der virkelig fattigdom. Ingen fattigdom vi ser i dag, kan på nogen måde sammenlignes med den de så dengang. Hverken i karakter eller udbredelse. Alligevel var der dengang langt mindre kriminalitet. Det skyldtes man havde principper. Og dem holdt man fast i uanset hvad.

Man stjæler ikke, fordi man er fattig. Man stjæler fordi man mangler etiske principper.

I filmen har Braddocks søn stjålet en spegepølse hos en slagter. Braddock tager straks sønnen med hen til slagteren og tvinger ham til at levere spegepølsen tilbage.
På vejen hjem igen, forklarer sønnen, at nogle af hans venner er blevet sendt væk af deres familie, fordi de ikke havde råd til at brødføde dem. Det var det han var bange for skulle ske med ham også, hvis de ikke fik føde.

Braddock udviser forståelse for drengen, men så er der principperne:Det er i hårde tider, at menneskets karakter træder frem. Jeg ønsker ikke hårde tider for Danmark. For jeg er ikke så sikker på at karakteren i dag er ordentligt dannet hos mine medmennesker. Hverken i forhold til at håndtere svære omstændigheder, eller holde fast i etiske principper om det så gælder ens liv.

Handlingsplanstid


Vi mangler snart uddannet arbejdskraft

Hver måned mister tusinder af danskere deres job på grund af finanskrisen. Men om blot få år vil der igen være akut mangel på arbejdskraft inden for en række fag. Og det vil belaste både den offentlige sektor og de private virksomheder.

Kernetropper på vej ud
Velfærdssamfundets faglærte kernetropper er nemlig på vej ud af arbejdsmarkedet på pension og efterløn, og der er ikke unge til at erstatte dem. Den million erhvervsuddannede som i dag udgør rygraden på arbejdsarbejdsmarkedet og som svarer til 45 pct. af alle privat ansatte, vil i 2020 være reduceret med 110.000.

Om ti år vil der således være 18.000 færre kontoruddannede, 16.000 færre sosu’er, 14.000 færre butiksuddannede, 12.000 færre bankuddannede, 8.000 færre mekanikere, 3.000 færre elektrikere, 5.000 færre tømrere, 3.000 færre smede og 5.500 færre maskinarbejdere end der er i dag.

Så er det nu under den stigende arbejdsløshed som følge af den økonomiske krise, at der skal uddannes flere.
Der er marginalt dyrere, og i nogle tilfælde billigere end at have dem gående på passiv overførselsindkomst.

Men det er spørgsmålet om at man kan lægge to og to sammen i den sammenhæng. Det kunne man ikke i begyndelsen af halvfemserne, hvor man undlod at uddanne folk til "arbejdsløshed" I dette her tilfælde, kan man dog ikke på nogen måde kalde det at uddanne folk til arbejdsløshed selv om målsætningen hedder at 95 procent af en ungdomsårgang skal havde en uddannelse, gid det var så vel.

Lidt af ugens manglende frontallapfunktion

Først en sag vi næppe havde hørt om, hvis ikke offeret var dødt. I min barndom var den slags endt på forsiden i landsdækkende medier:

Et røverisk overfald forrige søndag i Ålsgårde i Nordsjælland på en 60-årig kvinde kan udvikle sig til en drabssag...

Han støtter sig til det faktum, at hans mor mandag i denne uge blev røntgenfotograferet efter indstilling fra sin egen læge, fordi hun klagede over smerter. Billederne viser, at hun havde tre brækkede ryghvirvler og fire brækkede ribben.

"Som vi ser det, så er der noget, der tyder på, at hun døde af en blødning i hjernen. Hun blev både slået og sparket ved overfaldet," siger Peter Egebjerg, som også ønsker overfaldsmændene forfulgt.
Fra DR

En 65-årig mand med demens blev i aftes passet op af en gruppe på syv-otte unge, da han var på vej fra sin bopæl på et plejehjem til Q8-tanken på Hundige Bygade syd for København.

En af de unge stak en softgun op i hovedet på den aldrende mand og skød ham mindst 12 gange direkte i ansigtet med de hårde plastikkugler.

Han er kørt på skadestuen til behandling for skudhullerne, og vi søger nu med lys og lygte efter gruppen af unge, der beskrives som unge med anden etnisk baggrund end dansk - muligvis arabisk, siger pressetalsmand Jan Lauritzen ved Midt- og Vestsjællands Politi.


Fra EB

En 29-årig mand blev i nat udsat for - hvad politiet kalder - et særdeles groft røveri.

Manden kom gående på Rantzausgade i København, da han passerede en gruppe unge af undenlandsk herkomst.

Pludselig greb flere af de unge fat i den 29-årige og slæbte ham ind i en opgang og op ad trapperne. Her blev han slået i ansigtet, så han flækkede en læbe, mens de unge afkrævede ham penge.

Offeret havde dog ingen, og det endte med at gerningsmændene skar skulderstropperne over til hans rygsæk og huggede en skrutetrækker i baglåret på manden to gange, siger den centrale efterforskningsleder Henrik Vedel til ekstrabladet.dk.

Dette er nok enkelttilfælde. Men det er enkelttilfælde med en adfærd som totalt urimelig, totalt uacceptabel.
Og så er det kun den skarpe top på isbjerget af en adfærd i al for høj grad præget af total mangel på frontallapfunktion.

fredag den 26. juni 2009

Single tasking - stress og tragedier

Ikke et ord om Bagger eller Jackson her, det skrives der rigeligt om.

Men et 1 årig barn er dødt fordi en angiveligt stresset far simpelthen glemte barnet i bilen.

Når mænd fylder deres hoved med noget, fylder det simpelthen det hele, sådan generaliserende sagt.

Jeg har heldigvis kun selv glemt at slukke kogeplader og den slags, og manden er angiveligt angrende i den grad for resten af sit liv, så det er ikke det jeg vil vade i.

En psykolog kommer med et ikke helt dårligt bud på, hvorfor manden kan have handlet som han har gjort:

- Det kan også have været en særligt udfordrende arbejdssituation, han har stået i den dag, noget som har optaget hans mentale kapacitet og fået ham til at være fraværende i morgenens øvrige opgaver, siger hun.

Og det er rent faktisk en måde, vores hjerne reagerer på, når vi udsættes for stress - den får os til at fokusere på den opgave, der også stresser os.

- Hvis vi er stressede lige nu og her, så bliver vores hjerne faktisk rigtig god til at være struktureret og fokuseret, men vi får også lidt tunnelsyn. Og hvis han har været meget optaget af en særligt udfordrende opgave på arbejdet den dag, så kan der være sket det, at alle de andre rutiner i hjernen, de har måttet vige.

Min pointe her er børnenes tarv generelt. Dette er et ekstremt eksempel, men jeg mener at stress er en stor del af forklaringen på at manglende omsorg og opdragelse i dag er så udbredt.

Arbejdslivet fylder mere. Vi ser mere tv end nogensinde. Internettet kommer oven i. I alt dette forsvinder nærværet med familien. Det synes jeg ikke er en god udvikling. Omend internettet og tvet er en dejlig ting, og et godt arbejde har værdi i sig selv. Så skal der balance i tilværelsen, og i øvrigt balance inden i en selv.

Nærvær!

Det gælder om at leve i evigheden og dog høre stueuret slå”.
Søren Kierkegaard

Demokratisk afstemning om bloggen

Har fået lidt kritik omkring udseendet af denne blog - snøft (emotional blackmail, bare læs videre)-

Så jeg har oprettet en lille demokratisk afstemning omkring holdningen til bloggens udseende, som vil blive taget til fuld efterretning.
Den findes øverst, ude til højre.

I bedes bemærke, at der er mulighed for at afgive kryds i mere end et felt, hint, foreksempel kan i både sætte kryds i:
"Jeg synes godt om dens udseende"
Og:
"Jeg har svært ved at læse teksten, større tekst tak."

Det var bare et eksempel, overhovedet ikke en opfodring :)

Men nu ikke noget cookie snyderi, vel, vi er jo anstændige mennesker her :P

torsdag den 25. juni 2009

Anyway - halvferie på bloggen.

Jeg dumpede til min eksamen - journalistik er noget med intuition, en sans for strømlinede småtterier, og sproglig artikel-iscenesættelse. Dumper jeg engang mere, er det finito med journalist uddannelsen, Og jeg vil i stedet læse økonomi, eller noget mere bogligt, mere logisk og empirisk, hvis økonomi egentlig kan kaldes det?
Jeg vil i hvertfald gerne forstå økonomi til andet end husbehov, med det formål at nytænke naturligvis.

Under alle omstændigheder bliver det ikke noget med alt for subjektive, intuitive, alt for ulogiske krav baseret på fænomologi. Måske skulle jeg bare læse noget naturvidenskabeligt for at være helt sikker?

Så bloggen kører i lavt tempo de næste 15 dage.

Mental flatline

Jeg fik mit første frie internet cirka i 1998. En dobbelt ISDN forbindelse til de sølle 500 kroner om måneden den nu kostede.

Jeg elskede at surfe, spille spil, og chatte og ih hvor er der gået meget tid med den slags.

I dag tænker jeg lidt anderledes. Men det har været en lang rejse.

Spiller gør jeg ikke så meget mere. Til gengæld læser jeg med en umættelig rastløshed.

Men internettet fordrer med hånden på hjertet ikke dybden. Det er dog for at grave lidt dybere og stille nogle spørgsmål, som savnes, jeg driver denne blog.

Men fordybelsen, selv det at skrive går fra den ene post til den anden - spørgsmålet er dog, hvis man skriver langt og rigtig grundigt, om det er noget folk efterhånden gider at læse?''

Nej, så hellere den korte lille stikpille ala klummen, hvor tingene bliver vendt og drejet lidt, og så må man selv dreje det langsomt rundt i sin tanke efterfølgende.

Hvis jeg læser en avis, er det klummen som er det store trækplaster. Jo mere fræk og provokerende, dog ikke for polemisk, jo bedre.

Men der er nogle spørgsmål i livet som kræver fordybelse. Der er politiske spørgsmål som kræver mere end en hurtig haglbyge sendt fra hoften.

I gamle dage gik man på andejagt med kanoner. De kunne jo nedlægge en flok med et brag, før den nåede at flygte - et egentligt udmærket princip for at skabe resultater.

På internettet brager vi dagligt løs, dog uden det helt store sigte.

Hjernen bliver vænnet til tusind bolde i luften og tusind rastløse tanker.

Jeg læste mange bøger, før jeg fik internet, men min hukommelse er for dårlig til at lade være med at læse bøger. Og det er jeg næsten holdt op med, omend jeg læser lidt mere i dag igen, end for fem år tilbage.

Heldigvis har jeg bevaret lidt af den evne, til at blot læse et par linjer og så gruble over dem i timevis, jeg dengang fik opbygget.

Når alt kommer alt, er det vel bedre at tænke sine egne tanker, end at forsøge at tænke andres.

Og så dog alligevel. Nogle gange er andres dybe tanker som et puslespil, der aldrig bliver sammenstykket uden at man tager en tur i grubleriet.

Der er vel en balance i al ting, men internettet, jagen efter næste input, jagen efter næste nyhed, jagen efter næste lille eksistens fix.
Det giver mental flatline, næsten som hjertet der stopper uden at banke, så det kan ses og høres, hvis det overdrives.

Det er min tanke i dag, og jeg ved ikke, om jeg skal skræmme folk væk med at gå mere i dybden, eller fortsætte som jeg hidtil har gjort?

søndag den 21. juni 2009

Indvandrere er os overlegne

På et punkt:

"Indvandrerforældre har for længst indset, at vejen ind i det danske samfundet går gennem uddannelse og prestige, og flere og flere familier presser deres børn hårdt for at få dem til at tage lange uddannelser. Det skriver Nordjyske Stiftstidende og Fyens Stiftstidende."

"Mange har en idé om, at de bliver nødt til at gøre det lidt bedre end danskere, hvis de skal opnå social accept. Selvom de ikke kan hjælpe med lektierne, stiller de strengere krav til lektielæsning og bruger mere tid på at sætte sig ind i børnenes uddannelser end mange danske forældre, der i højere grad mener, at det er op til børnene selv at bestemme," siger Martin Bak Jørgensen."
De har endnu ikke i høj grad mistet den grundopfattelse, at skal man opnå noget koster det også blod, sved og tårer.
Og de blander sig i deres børns liv som autoriteter.

Vi anstændige skal have flygtninge fra Sydafrika

Jo, det skal vi bestemt. For det er jo ikke nødvendigt at være personligt forfulgt. Man skal blot komme fra et farligt land.
Og det er Sydafrika!

Meget farligt faktisk. Der bliver myrdet langt flere end i Irak årligt:

Murders 21,553

Murders with firearms 31,918


For at slet ikke tale om voldtægter:

Rapes 52,425

Et meget mere farligt land end Irak. Der kan vi ikke tillade stakkels mennesker at bo.
De må langt hellere bo i Danmark allesammen.

Om de så holder op med at myrde og voldtage når de kommer til Danmark og så lige det finansielle.

Det må vi jo bare se på sidenhen - anstændighed nu!

Partsindlæg i forskerklæder

Guf for DR. Udtalelser fra eksperter der repræsenterer et andet synspunkt er slet ikke nødvendige.

EU-forbehold skader Danmark

Netop de områder, som de danske forbehold dækker, er de hurtigst voksende og højest prioriterede områder i EU. Der bliver spyttet omkring 10 nye lovforslag ud om måneden på retsområdet. Landene er blevet ivrige efter at samarbejde, når det gælder flygtninge- og immigrationspolitik. Det, at Danmark står udenfor, bliver derfor opfattet som enormt usolidarisk- og nok mere end vi har øje for i Danmark, siger Rebecca Adler-Nissen til Ritzau.
Vigtigt at få fremhævet lige præcis det, ja føj, hvor er vi usolidariske, fordi vi vil bestemme selv, hvem der kan få adgang til Danmark. Ikke at vi kan bestemme det, og forbeholdet reelt er noget værd.
Det som tager en masse tid er vel blot at forsøge at få noget for pengene i Edinburghtraktaten overhovedet.

Den svære sværvægter

Ruslan Chagaev og Wladimir Klitschko mødtes i går. Kampen var ikke på tv og overvejede at tage en Pay per view. Det er jeg glad for jeg ikke gjorde. Basalt set er kun de to sidste runder værd at se.

Klitschko laver stort set intet andet end at måle afstand de første to runder, Mens Chagaev forgæves forsøger at komme sikkert ind under Klitschkos langt større rækkevidde.
Wladimirs armspænd er intet mindre end 206 centimeter. Hvor Chagaevs kun er 188. Så selv om Chagaev er var syv kilo tungere, nemlig 109 kilo, kunne han ikke bruge det til noget.
Det lignede i lang tid en kamp, hvor man ikke ville kunne se dagen efter på deres ansigter, at de havde været i ringen.

I ottende runde havde Klitschko fået den besked, at han skulle se at komme i omdrejninger. Det kunne ses omend han aldrig kom op i fulde omdrejninger. Chagaev gav op efter niende runde, i en fase hvor slagende kom flyvende mod ham hyppigt og han knap fik svaret igen, her er ottende og niende runde:Wladimir Klitschko er en imponerende bokser, meget hurtig for sin størrelse og med en utrolig slagstyrke

En langt bedre bokser er dog hans storebror, se selv hvorfor her:

Time after time

Fandt Allison Iraheta, kun 17 år gammel, med Cindy Lauper "Time after time" fra American Idols finalen, værsgo og nyd dem:Adam Lambert rocker med KISS, suverænt show, først nogle minutter inde i videoen:Og mere Lambert - Born to be wild cover, klik link:

lørdag den 20. juni 2009

Hjertesmelteren og originalen

“Genier ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden, forfærde Menneskene, rense Luften. Det Bestaaende har opfundet adskillige Tordenafledere. Og det lykkes. Ja vist lykkes det; det lykkes at gjøre det næste Tordenveir desto alvorligere.” Søren Kierkegaard


Aftenens tv bød på den for mig længe ventede finale i American Idol sæson 8. Jeg har holdt fra al information om vindere og for meget søgen på You Tube for at kunne bevare den fuldt autentiske spænding.

Det gode ved sådanne konkurrencer er at det bringer store sange og store sange sammen. Det er ikke alle artister, der er de helt store sangere.

Spændingen var stor, for der var ingen tvivl om hvem der var det største talent, sanger og performer og mest unik af de to. Det var Adam Lambert.

Jeg havde en mistanke om at han ikke ville vinde, baseret på to præmisser.

1. At han var bøsse og blev udstillet på O´reilly factor med et billede, hvor han kyssede en anden mand.

2. Originale personer vs hjertesmelterfaktoren som Kris Allen stod for.

Den hypotese skulle vise sig at holde stik.

Jeg tror ikke det er homofobi alene, der har gjort udslaget, eller betydet særligt meget. Med sin specielle fremtoning, sin specielle stemme og til tider ret så unikke optrædener, var Adam Lambert allerede stækket i forhold til at vinde flertallets stemmer. Adam Lambert endte i Bottom 3 allerede før billedet og hans seksualitet kom frem.

Originalitet og stort talent koster opbakning. Det gælder også i musikbranchen, men ikke i så høj grad der, som det gør i tænkningens verden.
I tænkningens verden sejrer banaliteterne og konformiteten i en grad som den ikke gør i musikbranchen.

Det er der ikke noget suspekt i, at man lettere knytter bånd til noget som allerede er tæt på en.

Men for originaliteten er det en kamp op ad bakke. Den kamp kommer dog ikke for Adam Lambert, hvis plader jeg og mange andre kommer til at købe. Lad pengesedlerne stemme der. Måske vinder Kris Allen også der, men jeg har en formodning om, at det gør han ikke.
Det afhænger selvfølgelig dog også af komponisterne og sangskriverne som bliver involveret til at skrive for de to.

Idol 8 bød på flere store sangere. De kunne ikke alle vinde. Men flere af dem kunne have vundet, hvis de var fordelt på andre sæsoner i stedet for denne.

Adam Lambert er i mine øjne det største talent American Idol nogensinde er kommet i nærheden af, her er hvorfor, desværre er det originale materiale omfattet af copyright:

Singlen Mad World oprindeligt lavet af Tears for Fears:Og Manden kan faktisk synge næsten normalt, her "The starspangled banner" Ikke superkvalitet, men smuk sang og stemme. Frihed er også hvad der tillader en person Adam Lambert at træde frem og blive mødt med åbne arme:One af U2: Bono selv ønskede at høre ham synge den:Track of my tears i studioversion:Og her en meget unik og speciel version of ring of fire, hvor det var første gang, jeg tænkte hans specielle optræden kunne koste ham den sejr han mest af alle fortjente. Men fortolkningen er intet andet end genial:En original optræden, kun lyd: "Feeling Good":Der var flere optrædener som kunne være værd at vise, f.eks Cindy Lauper med Allison Iraheta sammen i finalen hvor de sang "time after time". Men copyright igen igen. Find den som MP3!

Men Danny Gokey version af "You are so beautiful":

Skattevæsenet er ikke altid Robin Hood

Et skattesystem kan angiveligt aldrig være perfekt. Derfor må der være et princip om individuel vurdering.

Her er blot et tilfælde af mange:

Samlet gevinst: 0 kr.

Samlet skat: 212.450 kr.

Det lyder som en dårlig vittighed eller et mareridt, men er virkeligheden for borgere underlagt det danske skattesystem.

Den 77-årige Lars-Werner Schmidt kommer takket være en ny skattelov til at betale 212.450 kr. i skat, selv om han ikke har tjent så meget som en krone.

I 2005 investerede han i Formueplejeaktier til kurs 150. Med udgangen af 2008 var de faldet til kurs 80. Dermed havde han tabt 850.000 kr.

I februar i år fik skatteminister Kristian Jensen (V) vedtaget en lov, som med tilbagevirkende kraft indfører en såkaldt lagerbeskatning gældende fra årsskiftet.

Moral til offentlig beskuelse

"7. Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Dåb, sagde
han til dem: 'I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?
8. Bærer da Frugt, som er Omvendelsen værdig," Mattæus evangeliet Kapitel 3

20. Thi jeg siger eder: Uden eders Retfærdighed overgår de skriftkloges og Farisæernes, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. Mattæus evangeliet kapitel 5
25. Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I rense det udvendige af Bægeret
og Fadet; men indvendigt ere de fulde af Rov og Umættelighed. Mattæus kapitel 23
Blot en lille tanke:

Forestil jer en flok hjemløse, som ikke havde andet sted at være, besatte en kirke.

Forestil jeg hvordan præsten og menighedsrådet uden forbehold, med åbne arme tog i mod dem, og lod dem blive i kirken, så længe de ville, så de ikke skulle sove på gader og stræder og blive overfaldet på stribe, i høj grad af indvandrerunge.

Forestil jer hundrede af venstrefløjsaktivister, der aktivt tog del i deres beskyttelse, samlede nødvendige genstande ind til dem, kæmpede med ildhu for deres sag.

Forestil jer en venstrefløj og nogle politikere, der aktivt kæmpede for at børn, som bliver udsat for vold, for kvinder som bliver udsat for vold, uden at overse den blandt indvandrere, relativisere den. Kæmpede for at disse børn og kvinder fik den beskyttelse og den gode tilværelse de fortjener.
Der kastede sig ind i denne kamp med stor ildhu, og Radikale politikere som brugte enhver lejlighed i medierne til at tale om problemet, til at tale for de sjæle der lever i livsfare og frygt inden for husets fire små vægge i Danmark. Som lever i et lille minidiktatur midt i demokratiske Danmark.

Forestil jer at tvangsfjernede børn, ikke blev sendt tilbage til de forældre som de er fjernet fra, fordi kommunens rammebudget er sprængt på området og tusinder af mennesker aktivt kæmpede for dette, for børns tarv.

Forestil jer hvis de bekymrede sig for ofrene for indvandrernes kriminalitet.
Lad mig blot nævne irakerne som udgjorde 0,38 procent af befolkningen i 2006, men begik cirka 5 gange den voldkriminalitet som deres antal berettiger.

I årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 blev der straffet 185 personer for mord i Danmark. (Statistikken STRAFNA1 i Statistikbanken)

Syv af disse straffe blev tildelt Irakere. Svarende til 3,8 procent af mordene, eller ti gange det tal som deres andel af befolkningen tilsvarer.

Der blev straffet 392 personer for voldtægter. Otte af disse var personer fra Irak. Det svarer til 2 procent af voldtægtsdommene, eller en overrepræsentation på lidt over fem gange,

Somalierne som i 2006 udgjorde 0,20 procent af befolkning, har ingen mord begået i perioden.
Men hvad angår voldtægt er billedet et helt andet:
Ud af de 392 domme for voldtægter var somaliernes andel 14 af dem, eller 3,6 procent af alle domme. 18 gange, og jeg gentager 18 gange, den andel, de burde have haft som 0,20 procent af befolkningen.

Indvandrere fra Libanon, som vi sidste gang forbarmede os over, da de besatte en kirke.

Deres andel af befolkningen i 2006 var 0,22 procent. De stod for 2 mord, hvilket svarer til 1,1 procent af mordene, altså fem gange deres andel.

Deres andel af de 392 domme for voldtægter var 9 af dem, hvilket svarer til 2,3 procent af dommene, altså ti gange de som deres antal berettiger.

Der er ingen tvivl om at de fleste indvandrere fra Irak, Libanon ikke begår større kriminalitet. Men der er heller ingen tvivl om at de generelt gør det i et højere omfang end andre:

"Mænd under 30 år med flygtningebaggrund er i højere grad kriminelle end mænd i samme aldersgruppe, der ikke har flygtningebaggrund.
Blandt flygtninge er der fx 18 pct. af de 20-29-årige, der er dømt for kriminalitet," (Indvandrere i Danmark 2008)
Det er ikke alle ikke-vestlige indvandrere og flygtninge som er lige kriminelle, libaneserne, somalierne, Irakerne har et højere kriminalitets indeks end andre. Derfor er andelen højere blandt dem.

Det er ikke disse ofre for kriminalitet man bekymrer sig om.

Det er heller ikke de som kommer til at lide afsavn, når man vælger den dyreste måde at hjælpe andre mennesker på, nemlig ved at give dem en flygtningetilværelse på første klasse i Danmark, med fuld ret til landets velfærdsydelser.

Venstrefløjen mener selv den er mere moralsk, end dem som ikke bryder sig om indvandringen og dens konsekvenser.
Det er et moralsk snæversyn, hvor moral defineres med et afgrænset fokus, set gennem en kikkert der er vendt forkert.
I et bredere moralsk fokus er der mange andre spørgsmål og mange andre moralske områder.
I pragmatisk forstand er der kun begrænsede økonomiske midler til at afhjælpe denne uendelige række af problemer.

Men indvandringsvenligheden er defineret som moralens ultimative trone. Podiet hvor ens skinhellighed og blankpudsede glorie skinner bedst til syne for flest mulige mennesker.

Virkeligheden er blot langt mere kompleks og "højmoralen" er i virkeligheden et snæversyn, som på passende vis trumfes med en fordomsfuldhed over såkaldte "racister", som intet lader stå tilbage i forhold til den fordomsfuldhed de anklager selvsamme for.

Det er med andre ord hykleri af værste skuffe.

Update: Denne post blev også postet som kommentar på Information her. Men er blevet fjernet med censurens hårde hånd. En gang ville jeg gerne arbejde for Information, men det kan aldrig blive på bekostning af retten til en legitim og velunderbygget mening. Censuren kommer naturligvis aldrig til at gælde de mange anklager for racisme og fascisme, som man kan finde blandt andet også i selvsamme debattråd.
Pia Qus kommentar:

Sommetider tænker jeg at man skulle kunne bytte alle racister/facister/nazister ud med nogle muslimer, så vi kunne får vort dejlige fredelige land tilbage...

fredag den 19. juni 2009

Do the right thing

Hvis i ikke har noget bedre for, så se Spike Lees "Do the right thing", på TV2 film i nat (Starter klokken 23.50)

Det er en tankevækkende film om de små sneskred, der pludselig bliver til store laviner.

En film om blandt andet gensidig despekt og offer-roller og identitet.

Økonomisk krise - Ikke nødvendigvis

Det vælter rundt med utallige daglige optimistiske og pessimistiske meldinger angående udviklingen i verdensøkonomien.

Det er naturligvis svært i den sammenhæng, at vurdere hvad man egentlig skal tro på.

Men jeg har mest fidus til nogle af "pessimisterne" (indsigt giver til tider stor grund til pessimisme), som George Soros og Johan Norberg.

Sidstnævnte advarer mod den lave rente, såvel som Soros, som også identificerer den lave rente som en del af problemet, her er Johan Norberg:

Den internationalt kendte svenske historiker, forfatter og liberalist Johan Norberg advarer nu mod, at det lave renteniveau, som sættes af verdens central- og nationalbanker for at dæmpe finanskrisen, kan resultere i en meget værre finanskrise om f.eks. fem år, hvis det fastholdes. Det skriver Dagens Nyheter ifølge epn.dk.
"Det holder ikke. Renten er så lav, at meget ser vældigt billigt ud. Det betyder, at boligkøberne har meget små marginer i deres økonomi. Og før eller siden stiger renten igen, og så falder boligpriserne. Det var det, som skete i bl.a. England," påpeger Johan Norberg.
Et lånefinansieret overforbrug og for den sags skyld boligpriser kunstigt holdt høje at lav rente, skaber en boble inden for økonomien, som helt sikkert vil briste på et tidspunkt, det har vist sig svært for bankerne og deres kunder at finde balancen.

Hellere en højere rente, mere næring før tæring, selv om det giver lavkonjunktur i nogle år. Så er det blot en fase mens vi stabiliserer og vender tilbage til en mere solid økonomi - baseret i højere grad på reelle værdier og aktiver.

Optimistiske er de heller ikke i Jyske Bank:

Banken forventer et underskud på de offentlige finanser på 76 milliarder kroner i 2010, skriver dagbladet Børsen.

Og mens vi venter på de dynamiske effekter - høm - høm:

Han vurderer, at 175.000 danskere vil være ramt af ledighed ved udgangen af 2010.

- Derudover skyldes det store underskud de forskellige finanspolitiske lempelser blandt andet i form af skattereformen, som er underfinansieret, siger Niels Rønholt.

Ikke blot herhjemme ser det skidt ud:

FNs fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, fastslår i en ny rapport, at over en milliard mennesker verden over sulter. Det er ca. en sjettedel af jordens befolkning. Og det er 100 millioner flere end i fjor.

I modsætning til tidligere er det ikke naturkatastrofer, tørke eller fejlslagen høst, der er årsagen, men den økonomiske krise, der har ramt så godt som alle lande i verden, fremgår det af rapporten.

Sult kan føre til ufred
Sultkrisen udgør ikke kun en personlig tragedie, men udgør en stor fare for fred og sikkerhed i verden, da lande risikerer omfattende social uro, hedder det i rapporten.


De selvsamme lande producerer babyer på samlebånd og vil være hovedårsagen til at jordens befolkning vokser med 3 millarder mennesker mere inden 2040.

Verden er en træg organisme, der nok bevæger sig frem, men gør det langsomt og med brutale fald ind i mellem.

Det kræver ingen Jesus at love gråd og tænders gnidsel. Det kræver blot kendskab til menneskets natur og økonomiske forhold.

Det her århundrede vil få sidste århundrede til at minde om edens have i worst case. I bedste tilfælde bliver det blot blodigt på sædvanlig hjernelam og desperat menneskelig vis

En pessimist har talt.

Gæt hvem som intet har lært

Hvem hamrer på pauken, det gør såmænd Svend Auken:

Kontekst - demo mod afvisningen af asylansøgerne:

Arrangørernes navne blafrer på bannere: »For et anstændigt Danmark.« »Bedsteforældre for asyl.«
Good old Hardy:

Information spørger Hardy Hansen:

- Hvis du stadig var folke tings medlem, ville du så stemme for asyl til de afviste irakere

»Helt bestemt. Og det er uforskammet, at Socialdemokraterne ikke gør det. Jeg håber, at Svend Auken kan lægge pres på partiet. Det er beklageligt, at det er den rene populisme, det der foregår.
Nej, for Socialdemokratiet ved godt, det ikke blot er et par hundrede, men alt der kan komme ind i landet og smide sig ned på gulvet og vræle.

Så til Auken:

»Dette er ikke om love og paragraffer. Dette er ikke om nævn fyldt med embedsmænd. Dette er ikke om tvangstraktater mellem regeringer. Dette er ikke om rivalisering mellem partier. Dette er ikke om, at nogle er gode eller onde. Dette er om mennesker, medmennesker. Dette er om at sætte mennesket først og vise barmhjertighed.«

»Mister vi evnen til inde bag den fremmede fremtoning at genkende os selv som fædre, mødre, søskende, børn, så har vi sat vores medmenneskelighed og medfølelse over styr. Så har vi udtørret de dybeste kilder i vores sind.«

»Giv os vores åbne, venlige og omsorgsfulde Danmark tilbage. Brug lovens ret til at give -humanitært ophold-. Der kræves ingen særlov for at gøre det rigtige. Vis, at vi kan vise storsind, miskundhed og barmhjertighed uden hensyn til Gallup-tal og partitaktiske overvejelser.«
Halleluja, Auken bør udnævnes til næste pave, men politik er en fejlplacering for et menneske med så stort et godhedsgen og så lidt økonomisk og politisk sans.

Hvad er det for et Danmark?

Et Danmark som Socialdemokraterne efterlod i 2001 med 20.000 ansøgere om familiesammenføring og asyl årligt - eksponentielt stigende naturligvis.

Det giver 2 millioner mennesker på et århundrede, eksponentielt stigende naturligvis.

Plus det løse i ikke-vestliges indvandreres højere demografi, eksponentielt stigende naturligvis.

Er det 2-3-4-5, eller flere millioner nye danskere vi skal have for at få det åbne, venlige, omsorgsfulde Danmark tilbage?

Er det et offentligt budget som i udgifter er vokset 1500 procent siden 1970, hvor inflationen kun er 670 procent vi skal have mere af?

Er det flere på overførselsindkomst i et land som ikke har skabt flere fuldtidsstillinger i det private erhvervsliv de sidste 20 år? Branchegrenen: Handel, Hotel, Restauration som eneste undtaget, vi skal have flere af?

Er det flere børn og mennesker, klienter og elever til de læger, sygeplejersker og skolelærere, vi ikke har, vi skal have flere af?

Er det flere flygtninge som kvittereret gæstfriheden med kriminalitet i ekstrem grad, vi skal have flere af?

For at vi kan være gode gamle Danmark.

Nej, gode gamle Danmark er død og borte, det gælder kun om at redde de sørgelige rester af politiske håndvask og gloriepudsnings-eksperimenter.

Gode gamle Danmark eksisterer ikke længere for de gamle damer som bliver overfaldet og sparket på, mens de ligger ned.

Eksisterer ikke for de mennesker som er endt på et sidespor i tilværelsen, uden udsigt til beskæftigelse og indhold i tilværelsen, fordi vi absolut skulle være flere mennesker i "rige" lille Danmark.

Demokratiet er EU ved at nedlægge.

Der er intet godt ved at ikke tænke sig om.

torsdag den 18. juni 2009

Buddhas kriger - nej nøgtern kriger

"I knew that I had a facility with words and a power of facing unpleasant facts".
(George Orwell - Why I write)
Endnu et interview med Lama Ole Nydahl i Information.

Det viser sig, at besværlige folk opfører sig bedre, hvis man er stærk. Det var den måde, vi klarede kommunismen på, og jeg synes, det har vist sig at være et historisk princip, man kan bygge på.
De problemer vi ser med Islam, ville aldrig have været opstået, hvis vi ikke befandt os i bakgear i den grad, som vi gør det.
Ej heller vil problemerne forsvinde ved at stikke hovedet i busken, og lade som ingenting og tale pænt.

»Den, der er stærk, kan give lang snor, fordi han er sikker på sig selv, og den, der er svag, vil ofte overreagere.
Det er nemlig lige præcis tilfældet, både hvad angår vold i det små og i det store.
En reaktion vil komme en dag. Så lad den være i god tid, velovervejet og ikke desperat, eller i en situation med ryggen mod muren og kun overdreven våbenmagt at kæmpe tilbage med.

Ole Nydahl har tidligere i et interview i Trykkefrihedsselskabets blad Sappho talt for, at unge danske mænd melder sig til Hjemmeværnet.

- Men er der ikke lidt langt fra integrationsproblemer og til at gøre klar til væbnet kamp

»Jamen, et land forsvarer sig med politiet først, og hvis der så kommer store, ydre farer, har man også en hær. Sådan har det altid været. Vi beskytter vort land, og vi beskytter vores befolkninger, og også vores kvinder og vores friheder. Så hvis der er nogle unge mennesker, der vil gennemgå en uddannelse, fordi de føler et ansvar over for deres land og deres kultur, er det da en nobel ting.«

Igen korrekt, politiet og politikerne er første linje og bør være det. Men kan de ikke levere varen må andre træde til.
Det er sådan det er, det er sådan det bliver, det kan ikke tales væk.
Det menneske som hviler i sig selv og ønsker et godt, fredeligt samfund har lang, lang tålmodighed. Intet menneske har ubegrænset tålmodighed.

At muslimer så ved hvad de kan forvente af konsekvenser, skal til gengæld nok få dem til at ændre adfærd og politikerne til at tage problemet alvorligt.

Islam er dog først og fremmest en ydre trussel, forudsat vi stopper indvandring snarest - bliver muslimer her i Danmark ikke den store trussel, bortset fra økonomisk og hvad angår kriminalitet.
Det gør de til gengæld på den anden side af middelhavet og i lande som Frankrig og Sverige, for de lande er løbet allerede kørt i mine øjne, eftersom de skal ændre politik på lyntid for at have en chance.

Myter om førtidspension

Det er rart når nogle går i kødet på alment accepterede påstande, så jeg selv slipper for det og bare kan henvise:

Sarah Fredberg, konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, går løs på myter om førtidspension i Information:

Miljødommedagsprofeter - hvorfor man ikke skal tage dem alvorligt

En artikel i JP lægger ikke fingre i mellem - endnu en dommedagshype ud af uendelige i udbud: "Verden venter på en megakatastrofe".

- Vi vil se flere katastrofer og mere intense katastrofer som følge af den globale opvarmning, siger FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender, John Holmes, i en tale i dag.

Sidste år spillede klimaet en rolle i ni ud af ti katastrofer verden rundt, og skaderne løber op i langt over 1000 milliarder kroner, fortæller han.

Det er en "enorm bekymring".

- Effekterne af klimaforandringerne føles allerede nu, det er ikke bare en trussel i fremtiden, siger Holmes og tilføjer, at byer i verden med befolkninger på over ti millioner er i en særlig risikozone, fordi de ligger i kystområder.

- Risikoen for en megakatastrofe i nogle af disse megabyer stiger hele tiden, konstaterer han.

Hvis vi skal formode, at han har ret og byer som New York er truet. Hvad tror han så det vil koste at bygge kyst og havnebarrier og effektive dræn til de enkelte skvulp over? Er det noget som er så meget dyrere i forhold til at bygge et nyt rådhus, en ny hovedvej?

Verdens største problem er ikke vandstigning eller temperaturstigning, selv om det kunne lyde sådan i medierne.

Det er hvis man antager overhovedet at vandet stiger betragteligt. Samt at årsagen primært er menneskelig, det er der ingen grund til!

Her er nogle argumenter for, hvorfor der er derimod grund til at tage den slags udmeldinger med et meget stort gran salt:

1. Først og fremmest er indflydelsen af CO2 på klimaet ikke specielt klokkeklar. Her taler jeg ikke om at der ingen indflydelse er, men om at styrken af indflydelsen er uklar.

a. Det viser sig blandt andet i det forhold, at CO2 indholdet har været langt højere i atmossfæren, når vi går millioner af år tilbage i tiden:Det høje CO2 niveau i atmossfæren dengang forhindrede ikke jorden i at opleve en istid på 30 millioner år i perioden mellem for 460 og 430 millioner år siden. Eller igen mellem for 350 og 260 millioner år siden.

b. Hvis den nuværende stigning i global temperatur er menneskeskabt og skyldes udviklingen i CO2 udledningen. Hvorfor faldt temperaturen så mellem 1880 og 1910, samt 1945 og 1980?Et argument der bruges, er at svovlsulfat udledningen var højere mellem 1940 og 1970 og svovlsulfat har en kølende effekt.

Sagen er bare, at svovlsulfat andelen i atmossfæren var højere mellem 1910 og 1940, end den var efter 1950. Mellem 1910-30 steg temperaturen med 0,35 grader, eller lige så meget som efter 1970. Det samme var den vulkanske aktivitet, som også virker nedkølende, altså ville temperaturstigningen mellem 1910 og 1930 have været højere, hvis det ikke var for denne nedkølende effekt.

Graf over kollektive faktorer:


Stigningen i CO2 udledningen har været konstant siden 1800 tallet. Man kan ikke have en primært "menneskeskabt" faktor som kun virker i perioder og ikke virker i andre perioder. Så kan den simpelthen ikke være helt så menneskeskabt og knyttet til CO2 udledning som nogle vil påstå.

Citat:

»Jeg har ikke noget klart svar lige nu, men jeg får dog en enkelt tanke: Tidspunktet for kurveafvigelsen falder sammen med at antallet af meteorologiske stationer frem mod årtusindeskiftet blev reduceret kraftigt fra omkring 6000 til 2000. Det tidsmæssige sammenfald af disse to begivenheder viser, at vi nok bør se nærmere på den mulige effekt af denne reduktion i antallet af meteorologiske stationer,«


2. Året 1875 var faktisk det koldeste år på Grønland i 10.000 år. Temperaturen har været højere på Grønland end den er nu tilbage i tiden. Her taler vi om længere tilbage end den varme middelalder.

Citat:

Det er et symptom på, at varmefordelingen ændrer sig mellem nord og syd. En forklaring er, at de store havstrømme, The Global Conveyorbelt, har et cirkulationsmønster, der trækker en masse varmt vand fra ækvator op nordpå, så den sydlige halvkugle kommer til at mangle den varme. Når strømmen så vender igen, er der overskudsvarme ved ækvator, som så begynder at trække sydpå og opvarme Antarktis. Det er det, man kalder The Bipolar Seasaw. Varmen skvulper frem og tilbage mellem polerne.
I øjeblikket er skvulpet altså oppe hos os, så de varme vintre har ikke så meget med udledning af drivhusgasser at gøre...

Det er 250 millioner år siden, at der har været så meget is på Jorden uden for en istid. Derfor kan debatten om den globale opvarmning måske synes en anelse skinger.
Antarktis vokser og får mere is, vi hører næsten kun om at Vest Antarktis smelter. Ikke at Øst Antarktis vokser og hele kontinentet generelt får tilføjet mere is end det mister.


3. Vandstigning. Selve denne i det hele taget skal tages med modifikationer. På Maldiverne, som angives som værende truet med hensyn til oversvømmelse, er vandstanden faktisk faldet 30 centimeter de sidste halvtreds år.
I de danske farvande ser udviklingen sådan her ud mellem 1890 og 2004:


Vandstanden kan variere meget og i nogle områder kan den stige, mens den falder i andre. Vandstanden er ikke ligeligt fordelt, selv om man skulle tro det. Så resultatet afhænger af hvor du har målestationer. Desuden spiller landhævning og sænkning også ind. Danmark er et land som både hæver sig og sænker sig, alt efter landsdel.

Men hvad der er vigtigt at forstå, er at kystbarrierne allerede er bygget til worst cases af naturens rasen. Og naturlige processer kan skabe midlertidige ændringer i vandstand på op over 20 meter hvis en masse forskellige helt naturlige forhold stacker på samme tid og sted:

Se selv her omkring naturligt forekommende vandstigninger som f.eks vand der presses mod kysten på grund af en storm hvilket kan forandre vandstanden ved kysterne med 5 meter, tsunamier eller bølger over 10 meter, atmosferisk tryk som kan forandre vandstanden med op til 1,3 meter. Tidevand der skaber forandringer på op til 10 meter.
Forandringer i vandets tæthed som kan skabe forskelle på op til 1 meter.

I betragtning af havniveauet i Danmark ikke er steget de sidste mere end hundrede år og der intet faktisk belæg er, for at vandstanden overhovedet vil stige så meget som en meter og angiveligt langt mindre. Så er denne stigning småting i forhold til naturens rasen, som verdens kystsikringer allerede er bygget til at modstå, samt de eventuelle ændringer i kystsikringer er i småtingsafdelingen i forhold til øvrige ingenørmæssige bedrifter vi påtager os, både udførelses og omkostningsmæssigt.

4. Nu er sammenhængen analogt mellem CO2 og klima jo langt fra troværdig, hvad angår menneskets indflydelse som hovedfaktor i udviklingen. Men taler vi om olie, er der naturlige grænser i forbruget. På et ukendt tidspunkt i fremtiden vi fænomenet Peak Oil indtræde. Fra det punkt vil produktionen af olie naturligt falde.
Det er transportsektoren som står for hoveddelen af CO2 udledningen. Da olie er en ressource som betyder en del for økonomien og verdenspolitikken kan der være andre årsager til at sænke forbruget af denne ressource.

a. Prisen forhøjet på olie via afgifter ville sænke forbruget af en forgængelig ressource og dermed styrke lokal industri og gøre den mere konkurrencedygtig. Men tiltaget har kun fuld effekt hvis det er globalt. Ligeledes ville den incitere privatbilister til at vælge alternativ tekonologi og drivmidler, hvilket vil skabe en betragtelig økonomisk vækst på et område, specielt for dem som er længst fremme i udviklingen.

b. Det ville tvinge OPEC til at holde prisen nede, da de ellers vil bidrage til at holde prisen på et niveau, hvor de mister kunder på stribe. Det vil sænke indkomsten for regimer som ikke er vores bedste venner og tvinge dem til at satse på deres ungdom og deres uddannelse i stedet.

c. Det vil give indtægter til vores lande, i stedet for at vi spilder penge på CO2 bekæmpelse i blinde.

Nye sole vil rejse sig

Jeg fik denne bog i gave nogle år tilbage, "New suns will arise", med tekst fra Henry David Thoreaus journaler og billeder af John Dugdale.

John Dugdale producerer cyanotype fotografier, en teknik der daterer helt tilbage fra 1841. Flere billede eksempler i linken.

Jeg vil dele et enkelt billede med medfølgende tekst af Thoreau med jer i dag (Klik på billedet for fuld størrelse):
onsdag den 17. juni 2009

En lille fodnote i en (burde være) overflødig debat

Jo, enhedsskolen er relativt spild af ressourcer, menneskelige og økonomiske ressourcer.

Der skal selvfølgelig tages forbehold, at forældre som sætter børn i privatskole, meget muligt tager deres børns uddannelse og trivsel mere alvorligt.

Men omvendt skal der ikke være tvivl om at skolegang af højere kvalitet, skaber elever der kan mere.

Fra wiki om finsk lakrids, undskyld skolegang:

Finland has consistently been among the highest scorers worldwide; in 2003 Finnish 15-year-olds came first in reading literacy, mathematics, and science, while placing second in problem solving. In tertiary education, the World Economic Forum ranks Finland #1 in the world in enrollment and quality and #2 in math and science education.

Education after primary school is divided into vocational and academic systems, according to the old German model. Traditionally, the systems do not interoperate, although some of the de jure restrictions have recently been lifted. In particular, an important difference compared other systems is that there is no common "youth school" — ages 15–19 are spent either in a trade school, or in an academic-oriented upper secondary school. Trade school graduates may enter the workforce directly after graduation. Upper secondary school graduates are taught no vocational skills and are expected to continue to tertiary education. A national speciality in contrast to some foreign systems is the academic matriculation diploma (Abitur) received after successful completion of upper secondary school, which holds a high prestige.Finland lader akademikere undervise disse unge på det akademiske niveau.

Fra Lennart Kiils blog:

Britiske privatskoleelever ender med at tjene 30 procent mere end dem, der har gået på en statsskole. Selv når man korrigerer talene for socioøkonomiske forskelle, resterer 20 procents forskel, der kan tilskrives bedre undervisning på privatskolerne.

Gummi diktaturet

Det retslige forbehold har aldrig været det papir værd, som det er skrevet på. Grundliggende kan EU med gummiparagraffer og deres seneste gummitraktat skaffe sig magten på et hvilket som helst område.

Det kræver som sagt blot, at spørgsmålet på nogen måde kan presses ind som et indre marked spørgsmål - EUs klassiske gummitmetode - eller EUs fundamentale menneskerettigheder og domstolens suveræne og meget omfattende fortolkning af disse.

Hodja linker til et nyt speciale som slår fast, at i danske retssale bestemmer EU-domstolen.
Ikke folkevalgte politikere.

Jeg hører argumenter såsom det er ikke uvanligt at en højeste domstol har indflydelse på landets love. Det er korrekt, men det er uset at en domstol blander sig i så meget og har så meget magt og i så mange spørgsmål - i den grad undergraver demokratiet og dets valgte ledere.

Enten skal vi have et reelt retsligt forbehold, eller så må vi melde os helt ud af EU.

Det sidste er nok det mest realistiske, da EU næppe ændrer sig frivilligt. Derfor må lande og ikke blot enkeltpersoner sige fra, så EU kan blive forvandlet til et demokratisk foretagende, hvor folkevalgte politikere bestemmer. Hvor EU kun blander sig i det allermest nødvendige og i øvrigt får en mere demokratisk og omhyggelig beslutningsproces så direktiver og love ikke spyttes ud som skidt fra en verdensfjern ideologi-idiotisk top på stribe i et hæsblæsende tempo, hvor detaljerne overlades til domstolens domme .

Dagens alternative overskrift

Tre danske forkæmpere for demokrati i Afghanistan MYRDET med koldt blod.

Forkæmpere for totaldiktatur og genindførelse af mørk middelalder i Afghanistan, har i dag myrdet endnu tre unge mænd, som var i Afghanistan for at sikre landets demokrati og fremtid, samt kvindernes ret til uddannelse og en menneskelig tilværelse.

Mordene skete på sædvanlig kujonagtig vis, med en vejsidebombe.

Dette bringer de danske tabstal op på 25 personer. Hvilket angiveligt stadig gør os til det land der i forhold til befolkningen har mistet flest liv i Afghanistan.

Men vi skal forstå, at vi trækker os ud, kommer en masse mennesker til at dø, fordi Taleban kan gøre præcis som de har lyst til.
De vil genvinde magten, og skabe et af de mest forfærdelige diktaturer på jorden.

At forandre dette land kommer til til at tage generationer og det er den tidsramme, vi kan forvente at blive i landet i.

Film anbefaling

Nu er jeg forudindtaget fan af film omhandlende personer, der tager sagen i egen hånd.

Og det gør hovedpersonen i filmen her.
Filmen har fået en pæn score på Imdb på 7,7. Jeg har givet den 9 ud af ti, for det er en film der har gjort indtryk.

Han gør det bare på en noget mere troværdig og knap så klichefyldt måde, end så mange andre.
Det er ikke en Punisher film det her.

Man on fire blev vist på Kanal 5 i går, jeg er glad for at jeg så den. Det er en fantastisk film, omend det meste af plottet kan gættes på forhånd. Så er der dog elementer der overrasker.

En tidligere antiterror agent, spillet af Denzel Washington, lider af post traumatisk stress over sit tidligere liv. Er alkoholiseret og uden den store lyst til livet.
Han lokkes af en nær ven og gammel kollega, spillet af Christopher Walken, til at tage et arbejde som livvagt.
Han bliver livvagt for en 12 årig pige, som giver ham lysten til livet tilbage, efter han er blevet reddet på "katolsk" vis af en kugle som ikke virkede, da han forsøgte selvmord.
"A bullet never lies."

Det går galt for denne pige, hun bliver kidnappet. Det går galt med løsesummen på grund af et korrupt system hele vejen i gennem.

Det vil en mand der havde intet at miste og lige havde vundet noget ikke finde sig i.

Han tager sagen i egen hånd. Han vil dræbe alle som har været involveret. Hans ven får politiet overtalt til at blande sig uden om. "Han vil levere mere retfærdighed på en uge, end domstolene på ti år".

Filmen er ikke noget overdrevet voldsorgie og holder sig inden for det troværdige. Men den skildrer karakterer som er virkelige og fortæller en historie, som selv om den er oppe omkring to en halv time ikke har noget overflødigt på sig, og løber pænt kronologisk der ud af. At en så lang film kan holde en fængslet hele tiden er i sig selv en præstation, men der er intet overflødigt.

Jeg vil ikke afsløre for meget af plottet, men vil absolut anbefale filmen. Man skal dog kunne holde ud af se hurtige klip og meget bevægelige billeder.

Trailer her:

tirsdag den 16. juni 2009

Wafa Sultan i København

Snaphanen har videoer af hendes tale, og Wilders med.

Nyd dog denne perle fra Al- Jazeera, hvor Wafa Sultan får afklædt Islam på sølle fem minutter, fuld af skarpe pointer og punchlines:

Hvem vil være millionær?

Man siger at politik er et dårligt lønnet tillidserhverv, alt for æren, ikke pengepungen.

Men at blive EU parlamentariker kan være et lukrativt foretagende, ganske lovligt, kun ved misbrug. Stort set kun den engelske presse har været god til at holde øje med den slags.

Helle Thorning Schmidts sviger familie, er et glimrende eksempel på, hvor rig man kan blive ved en dejlig flæskepost i EU parlamentet.

Open Europe viser, at Kinnock-ægteparret samlet har hævet op mod 8 millioner pund (70,4 millioner kroner) i løn og diæter fra EU-institutionerne gennem de sidste 15 år.
Glenys Kinnock har de sidste 15 år siddet i Europaparlament for det britiske Labour-parti, mens hendes mand, den tidligere Labour-leder Neil Kinnock, fra 1994 til 2004 var udpeget som britisk EU-kommissær. Men selv om de boede under samme tag i 10 år i Bruxelles, så hævede begge boligdiæter fra EU-kasserne ud over deres normale løn. Det sikrede ægteparret en kontant gevinst på næsten 600.000 pund (5,3 millioner kroner).
Bemærk at Kinnock er både tidligere Labourleder og EU kommisær.

Hvis man er rigtig grådig, får man som sagt også 48.624 Euro om året til et kontor, selv om det ligger i ens eget hus.

Eller man kan ansætte sine venner for de 202.968 Euro man får til at ansætte arbejdskraft for årligt til en overpris.
Tidligere kunne man også ansætte sin familie, men det er så lavet om her per sommeren i år.

Dertil kommer diæter, flyrejser som i EU uvanlig stil er meget lidt bureaukratisk, da man blot får et fast beløb uanset hvor billigt man flyver. Diæterne kræver heller ikke vederlag, bor du på et billigt hotel, spiser på en billig restaurant - så er det penge lige ned i lommen.

Alt i alt kan man score mange ekstra penge ud af de i alt 468.000 Euro man årligt har til rådighed på den ene eller anden måde

Moral er ikke noget man taler om, det er noget man praktiserer, kære politikere!

Bjørnekram

Isbjørnen er generelt frygtet som et dyr man helst ikke skal komme i nærheden af.

I virkeligheden er det jo et dyr som så mange andre, blot noget større.

Se en hund få et kærligt bjørnekram på denne video på You Tube (Embedding er desværre ikke muligt for denne video):

Kun en tåbe frygter ikke klimaet

Jeg er skuffet. Men kombinationen af skræmmekampagner og et relativt fravær af argumenter imod opvarmningen som noget primært menneskeskabt, virker naturligvis (DR):

I meningsmålingen svarer 70 procent ja til, at de er noget eller meget bekymrede for klimaforandringer og global opvarmning. 20 procent svarer, at de er mindre bekymrede - mens otte procent siger, de slet ikke er bekymrede.
Vi har større problemer at slås med, altså af problemer vi faktisk har indflydelse på.

mandag den 15. juni 2009

KKK slår sort mand ihjel - han sad på hvid bænk

Nej, det er ikke dette denne historie handler om.

Den handler såmænd bare om tedrikning, hvem er ikke tørstig?:

Kristen myrdet fordi han drak te af en kop kun for muslimer

"ICCs korrespondent (International Christian Concern) besøgte te udskænkningstedet og bemærkede et stort rødt skilt med et dødningehoved der advarede "Alle ikke-muslimer skal bekende deres tro før de bestiller te. Dette te-sted serverer kun for muslimer." Advarslen truede alle der brød reglen med alvorlige konsekvenser.

Bemærk ligeledes, at "Ali (ejeren)er en fundamentalistisk muslim, og alle hans ansatte er tidligere studerende ved radikale muslimske madrassas." (læreanstalter) Besynderligt nok har de åbenbart glemt, da de studerede Koranen og Sunna, alle læresætningerne om fred og tolerance...

  • radikale muslimer der driver et teudskænkningsted gennembankede en kristen mand til døde, fordi han benyttede et krus beregnet kun for muslimer den 9. maj. Den unge mand, Ishtiaq Masih, havde bestilt te ved stedet ved landevejen i Machharkay landsbyen, Punjab, Pakistan efter at bussen havde gjort holdt for at passagererne kunne gå på toilettet.
  • Da Ishtiaq ville betale for teen bemærkede ejeren at han havde en halskæde med et kors og pågreb ham, kaldte på sine ansatte og bad dem bringe hvad der var for hånden for at gennembanke ham for at have brudt reglen på skiltet der advarede ikke-muslimer om at bekende deres religion før servering. Ishtiaq havde ikke set skiltet før han bestilte, da han var sammen med en gruppe af medpassagerer.
  • Ejeren og 14 af hans ansatte gennembankede Ishtiaq med sten, jernstave og køller og dolkede ham adskillige gange med køkkenknive mens Ishtiaq bad om nåde.


Racisme handler om racer. Hvad skal man dog kalde dette? Religionsfacisme?

Skik følge eller land fly - pis af

Raapilen fisker efter tilståelser fra de mørke, fæle højreorienterede sjæle her og her på Uriasposten.

Er man for deportationer? Så han kan sige man går ind for etniske udrensninger?

Han regner mig beklageligvis ikke for at tilhøre den fæle højrefløj. Det er jeg skuffet over. Ikke skuffet at over at jeg ikke bliver placeret på højre side af skalaen, men skuffet over at jeg ikke er fæl - øv!

Så jeg vil gøre mit bedste for at være fæl, mørk og sort.

Ja, jeg går ind for deportationer af muslimer! Ud med dem, gider ikke deres vås, opførsel, religion, kvindesyn, fundamentalisme, kriminalitet, og skal gi dem skal jeg.

Skik følge eller land fly, farvel!

Ud med kriminelle indvandrere. Væk med deres statsborgerskab, hvis de udnytter det til at lave grov kriminalitet.
Ud med imaner hvis de så meget som siger at manden har ret til at slå kvinden og hun er ham underlegen.
Ud med fundamentalister, hvis de sværmer om terrorisme på internettet og moskeen og ønsker at omstyrte demokratiet.
Ud med falske flygtninge som rejser hjem, eller alligevel opholder sig det meste af tiden i Libanon. Genundersøgelse af opholdsgrundlag, eventuelt med detektiver som bliver sendt de til byer, de siger de kommer fra.
Farvel og tak for denne gang. Landforvisning - de kunne bare have opført sig ordentligt. De har fået muligheder her, de ikke har i deres hjemlande, at de pisser på de muligheder er deres eget ansvar og konsekvensen må de selv først og fremmest bære.

Til gengæld skal alle muslimer som kan passe sit eget, er nogle gode, søde mennesker og ellers opfører sig pænt være velkomne til at blive her, så længe de vil.

I fremtiden skal ingen lukkes ind, uden de kan forsørge sig selv, og de skal aldrig have status af anden end gæstearbejdere eller asylanter på midlertidigt ophold.

Hvis de så kan smide et par millioner i statskassen, ved reelt, lønnet arbejde - overførselsindkomster gælder ikke - kan de så blive statsborgere på prøve - prøve er under forudsætning af at man ikke begår grov kriminalitet, så er det nemlig ud uanset hvad menneskerettighedsfundamentalisterne siger.
Et offer for mig er dem som bliver udsat for disse menneskers kriminalitet, ikke dem som begår den.

Jeg er nemlig gammeldags, jeg tror på konsekvens og på at holde folk og religioner i ørene.

Det tror venstrefløjen jo også på hvad angår indvandrerkritikkerne, jeg tror mest på det hvad angår muslimerne, for det er mange af dem som ikke opfører sig pænt, til skade for dem som opførslen går ud over, og de muslimer som faktisk opfører sig pænt - ud - kom ikke igen. Pis af!

Reglerne skal selvfølgelig også gælde andre end muslimer. Der vil der dog kun være tale om kriminelle. Religionen Islam med dens paralyserende effekt på anstændighed og fornuft, er et kapitel for sig.

Der er noget galt i Danmark

Mit oprindelige formål med at besøge OECD, var for at granske hvordan de måler om et land er mere eller mindre konkurrencedygtigt. For der kommer snart tal om at Danmark efterhånden ligger meget lavt, hvad angår konkurrencedygtighed:

Om to dage - på onsdag - vil offentliggørelsen af regeringens årlige konkurrenceevneredegørelse afsløre Danmark som en middelmådig OECD-nation med pil nedad, skriver Mandag Morgen.

Det er især ringe dansk arbejdsproduktivitet, som i over 10 år er vokset væsentlig mindre end i de fleste andre OECD-lande, viser regeringens redegørelse. Og måler man på evnen til at skabe værdi per arbejdstime, ligger Danmark under gennemsnittet for Eurolandene.

Det bliver samlet til en 14.-plads blandt OECD-nationer - det er fem pladser lavere end sidste år.

Beskæftiger 1,9 mio.
Det er især produktiviteten inden for service- og videnerhvervene, der trækker ned.

Og da service udgør 75 procent af det danske bruttonationalprodukt - servicesektoren omsætter for 1.200 milliarder kroner årligt og har 1,9 millioner ansatte - kan det få alvorlige konsekvenser, hvis tendensen fortsætter.


Men jeg vender lige tilbage til spørgsmålet på onsdag, der kommer der nok flere detaljer frem.

Jeg synes jo, at vi efterhånden lever lidt for meget af at klippe og barbere hinanden. Det er ikke nødvendigvis godt for økonomiens videre grundlag, det er industri, landbrug og så videre som faktisk producerer noget omverdenen gider at købe, såvel som de lokale oven i.

OECD og den aldrende befolkning

Jeg hoppede egentlig ind på OECD for at lede efter noget helt andet.

Men når politikere argumenterer for indvandring, så henviser de ofte til OECDs tal om den svindende befolkning i Europa, og den med dette undskyldte bydende nødvendighed for indvandring.

Gæt selv. OECDs tal er langt ude i skoven!

De påstår at Danmarks befolkning over 65 år vil udgøre ikke mindre end 52.16633414 procent i forhold til arbejdsstyrken (16-65 årige) i 2030.

Ahem!

Jeg skyndte mig at hoppe i Statistikbanken, det lugtede langt væk af bullshit.

Befolkningen i den arbejdsduelige alder svarer groft sagt til dem, som er 0-44 år gamle i dag og endda til lidt flere og de næste års ufødte, da personer ned til 16 år tælles i arbejdstyrken.

Alene de 0-44 årige i 2009 udgør i alt 3.154.529 millioner, og de svarer i runde træk til de 21-65 årige i 2030. Der er ikke noget at rafle om, da de allerede er født, og Danmark har i øvrigt oven i en positiv nettoindvandring på over 20.000 om året - næppe af pensionister.

Dertil skal tillægges den endnu ikke fødte børneårgang i 2030. Vi har stigende antal børnefødsler i forhold til firserne, vores fertilitet er på vej op.

Men tager vil blot gennemsnittet af de sidste ti års børneårgange, taler vi om 65.800 børn per år.

Det skal så ganges med 21 = 1.381.800

De to tal tilsammen udgør 4.536.329.

Danmarks Arbejdsstyrke i 2030 (16-66 årige - eventuelt 16-67 årige) vil altså bestå af over 3,4 mio. personer.

Skal OECDs tal holde med flere over end 65 år, end i den aktive arbejdsstyrke, kræver det, at antallet af personer over 65 i grove træk er mindst 3,4 mio. i 2030.

Samtidigt skal vi huske, at der også er de 0-15 årige i 2030. Vi kan diskutere om antallet at nyfødte til den tid vil være højere eller lavere end i dag. Men lad os for nemhedens skyld sige, at antallet er 65.000 i gennemsnit i perioden 2015-2030, mod 65.800 i gennemsnit for de seneste ti år. Så er der 975.000 børn i aldren 0-15 år i 2030.

Altså sammenlagt skal vi have omkring 3,4 mio. i arbejdsstyrken.
Plus 3,4 mio. over 65 år.
plus 1 mio. børn.
I alt omkring 8 mio. borgere i Danmark i 2030.

Hvis OECDs tal skal holde, skal vi altså sørge for en rigtig kraftig indvandring af ældre personer og pensionister. For med den nuværende befolkning og dens fødselstrends plus den aktuelle nettoindvandring, som næppe er pensionistmateriale hele bundtet, er vi kun lige nået lidt over 6 mio. borgere i 2030.

Ligeledes vil vi heller ikke mangle arbejdskraft, for de sidste tredive år er antallet af folk beskæftigelse svinget mellem 2,6 mio. og 2,8 mio. alt efter, om vi talte krise eller opsving. Vi har ikke skabt reel vækst i arbejdspladser, når stigningen i offentlige stillinger modregnes.

I 2030 vil arbejdstyrken bestå af mindst 3,4 mio. personer uden yderligere indvandring. Antallet af stillinger, vil angiveligt ikke være meget højere end i dag.

I den nuværende pulje af de mellem 55-65 årige er kun omkring halvdelen tilknyttet arbejdsmarkedet. De er med andre ord allerede på pension.

I 2030 vil vi stadig havde omkring 700.000, der ikke er plads til arbejdsmarkedet, under forudsætning af, at vi bevarer de arbejdspladser, vi har nu. Plus realistisk set flere, fordi vi har en høj nettoindvandring, og dem er der heller ikke arbejde til.

Og når de Radikale messer, luk ørene, de aner ikke, hvad de taler om.

Det vi kan se frem til, er at få færre af dem her:I følge AE rådets rapport, "Myter og realiteter om de 850.000 på overførselsindkomst", så Har Danmark i øvrigt en af de højeste beskæftigelsesrater i OECD, faktisk noget højere end en del lande som også siges at mangle indvandrere - se Spanien, Frankrig:Se Schweiz hvordan de klarer sig, de har stadigvæk den flid og så har de holdt sig langt væk fra EU - fornuftigt land, hvor kedeligt det så end er, som nogen synes.

Det er ikke min pointe at en land skal være kedeligt, blot at det skal arbejde med flid og være demokratisk, og holde sig langt væk fra EU.