torsdag den 18. juni 2009

Buddhas kriger - nej nøgtern kriger

"I knew that I had a facility with words and a power of facing unpleasant facts".
(George Orwell - Why I write)
Endnu et interview med Lama Ole Nydahl i Information.

Det viser sig, at besværlige folk opfører sig bedre, hvis man er stærk. Det var den måde, vi klarede kommunismen på, og jeg synes, det har vist sig at være et historisk princip, man kan bygge på.
De problemer vi ser med Islam, ville aldrig have været opstået, hvis vi ikke befandt os i bakgear i den grad, som vi gør det.
Ej heller vil problemerne forsvinde ved at stikke hovedet i busken, og lade som ingenting og tale pænt.

»Den, der er stærk, kan give lang snor, fordi han er sikker på sig selv, og den, der er svag, vil ofte overreagere.
Det er nemlig lige præcis tilfældet, både hvad angår vold i det små og i det store.
En reaktion vil komme en dag. Så lad den være i god tid, velovervejet og ikke desperat, eller i en situation med ryggen mod muren og kun overdreven våbenmagt at kæmpe tilbage med.

Ole Nydahl har tidligere i et interview i Trykkefrihedsselskabets blad Sappho talt for, at unge danske mænd melder sig til Hjemmeværnet.

- Men er der ikke lidt langt fra integrationsproblemer og til at gøre klar til væbnet kamp

»Jamen, et land forsvarer sig med politiet først, og hvis der så kommer store, ydre farer, har man også en hær. Sådan har det altid været. Vi beskytter vort land, og vi beskytter vores befolkninger, og også vores kvinder og vores friheder. Så hvis der er nogle unge mennesker, der vil gennemgå en uddannelse, fordi de føler et ansvar over for deres land og deres kultur, er det da en nobel ting.«

Igen korrekt, politiet og politikerne er første linje og bør være det. Men kan de ikke levere varen må andre træde til.
Det er sådan det er, det er sådan det bliver, det kan ikke tales væk.
Det menneske som hviler i sig selv og ønsker et godt, fredeligt samfund har lang, lang tålmodighed. Intet menneske har ubegrænset tålmodighed.

At muslimer så ved hvad de kan forvente af konsekvenser, skal til gengæld nok få dem til at ændre adfærd og politikerne til at tage problemet alvorligt.

Islam er dog først og fremmest en ydre trussel, forudsat vi stopper indvandring snarest - bliver muslimer her i Danmark ikke den store trussel, bortset fra økonomisk og hvad angår kriminalitet.
Det gør de til gengæld på den anden side af middelhavet og i lande som Frankrig og Sverige, for de lande er løbet allerede kørt i mine øjne, eftersom de skal ændre politik på lyntid for at have en chance.

0 kommentarer: