mandag den 15. juni 2009

OECD og den aldrende befolkning

Jeg hoppede egentlig ind på OECD for at lede efter noget helt andet.

Men når politikere argumenterer for indvandring, så henviser de ofte til OECDs tal om den svindende befolkning i Europa, og den med dette undskyldte bydende nødvendighed for indvandring.

Gæt selv. OECDs tal er langt ude i skoven!

De påstår at Danmarks befolkning over 65 år vil udgøre ikke mindre end 52.16633414 procent i forhold til arbejdsstyrken (16-65 årige) i 2030.

Ahem!

Jeg skyndte mig at hoppe i Statistikbanken, det lugtede langt væk af bullshit.

Befolkningen i den arbejdsduelige alder svarer groft sagt til dem, som er 0-44 år gamle i dag og endda til lidt flere og de næste års ufødte, da personer ned til 16 år tælles i arbejdstyrken.

Alene de 0-44 årige i 2009 udgør i alt 3.154.529 millioner, og de svarer i runde træk til de 21-65 årige i 2030. Der er ikke noget at rafle om, da de allerede er født, og Danmark har i øvrigt oven i en positiv nettoindvandring på over 20.000 om året - næppe af pensionister.

Dertil skal tillægges den endnu ikke fødte børneårgang i 2030. Vi har stigende antal børnefødsler i forhold til firserne, vores fertilitet er på vej op.

Men tager vil blot gennemsnittet af de sidste ti års børneårgange, taler vi om 65.800 børn per år.

Det skal så ganges med 21 = 1.381.800

De to tal tilsammen udgør 4.536.329.

Danmarks Arbejdsstyrke i 2030 (16-66 årige - eventuelt 16-67 årige) vil altså bestå af over 3,4 mio. personer.

Skal OECDs tal holde med flere over end 65 år, end i den aktive arbejdsstyrke, kræver det, at antallet af personer over 65 i grove træk er mindst 3,4 mio. i 2030.

Samtidigt skal vi huske, at der også er de 0-15 årige i 2030. Vi kan diskutere om antallet at nyfødte til den tid vil være højere eller lavere end i dag. Men lad os for nemhedens skyld sige, at antallet er 65.000 i gennemsnit i perioden 2015-2030, mod 65.800 i gennemsnit for de seneste ti år. Så er der 975.000 børn i aldren 0-15 år i 2030.

Altså sammenlagt skal vi have omkring 3,4 mio. i arbejdsstyrken.
Plus 3,4 mio. over 65 år.
plus 1 mio. børn.
I alt omkring 8 mio. borgere i Danmark i 2030.

Hvis OECDs tal skal holde, skal vi altså sørge for en rigtig kraftig indvandring af ældre personer og pensionister. For med den nuværende befolkning og dens fødselstrends plus den aktuelle nettoindvandring, som næppe er pensionistmateriale hele bundtet, er vi kun lige nået lidt over 6 mio. borgere i 2030.

Ligeledes vil vi heller ikke mangle arbejdskraft, for de sidste tredive år er antallet af folk beskæftigelse svinget mellem 2,6 mio. og 2,8 mio. alt efter, om vi talte krise eller opsving. Vi har ikke skabt reel vækst i arbejdspladser, når stigningen i offentlige stillinger modregnes.

I 2030 vil arbejdstyrken bestå af mindst 3,4 mio. personer uden yderligere indvandring. Antallet af stillinger, vil angiveligt ikke være meget højere end i dag.

I den nuværende pulje af de mellem 55-65 årige er kun omkring halvdelen tilknyttet arbejdsmarkedet. De er med andre ord allerede på pension.

I 2030 vil vi stadig havde omkring 700.000, der ikke er plads til arbejdsmarkedet, under forudsætning af, at vi bevarer de arbejdspladser, vi har nu. Plus realistisk set flere, fordi vi har en høj nettoindvandring, og dem er der heller ikke arbejde til.

Og når de Radikale messer, luk ørene, de aner ikke, hvad de taler om.

Det vi kan se frem til, er at få færre af dem her:I følge AE rådets rapport, "Myter og realiteter om de 850.000 på overførselsindkomst", så Har Danmark i øvrigt en af de højeste beskæftigelsesrater i OECD, faktisk noget højere end en del lande som også siges at mangle indvandrere - se Spanien, Frankrig:Se Schweiz hvordan de klarer sig, de har stadigvæk den flid og så har de holdt sig langt væk fra EU - fornuftigt land, hvor kedeligt det så end er, som nogen synes.

Det er ikke min pointe at en land skal være kedeligt, blot at det skal arbejde med flid og være demokratisk, og holde sig langt væk fra EU.

0 kommentarer: