lørdag den 20. juni 2009

Moral til offentlig beskuelse

"7. Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Dåb, sagde
han til dem: 'I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?
8. Bærer da Frugt, som er Omvendelsen værdig," Mattæus evangeliet Kapitel 3

20. Thi jeg siger eder: Uden eders Retfærdighed overgår de skriftkloges og Farisæernes, komme I ingenlunde ind i Himmeriges Rige. Mattæus evangeliet kapitel 5
25. Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I rense det udvendige af Bægeret
og Fadet; men indvendigt ere de fulde af Rov og Umættelighed. Mattæus kapitel 23
Blot en lille tanke:

Forestil jer en flok hjemløse, som ikke havde andet sted at være, besatte en kirke.

Forestil jeg hvordan præsten og menighedsrådet uden forbehold, med åbne arme tog i mod dem, og lod dem blive i kirken, så længe de ville, så de ikke skulle sove på gader og stræder og blive overfaldet på stribe, i høj grad af indvandrerunge.

Forestil jer hundrede af venstrefløjsaktivister, der aktivt tog del i deres beskyttelse, samlede nødvendige genstande ind til dem, kæmpede med ildhu for deres sag.

Forestil jer en venstrefløj og nogle politikere, der aktivt kæmpede for at børn, som bliver udsat for vold, for kvinder som bliver udsat for vold, uden at overse den blandt indvandrere, relativisere den. Kæmpede for at disse børn og kvinder fik den beskyttelse og den gode tilværelse de fortjener.
Der kastede sig ind i denne kamp med stor ildhu, og Radikale politikere som brugte enhver lejlighed i medierne til at tale om problemet, til at tale for de sjæle der lever i livsfare og frygt inden for husets fire små vægge i Danmark. Som lever i et lille minidiktatur midt i demokratiske Danmark.

Forestil jer at tvangsfjernede børn, ikke blev sendt tilbage til de forældre som de er fjernet fra, fordi kommunens rammebudget er sprængt på området og tusinder af mennesker aktivt kæmpede for dette, for børns tarv.

Forestil jer hvis de bekymrede sig for ofrene for indvandrernes kriminalitet.
Lad mig blot nævne irakerne som udgjorde 0,38 procent af befolkningen i 2006, men begik cirka 5 gange den voldkriminalitet som deres antal berettiger.

I årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 blev der straffet 185 personer for mord i Danmark. (Statistikken STRAFNA1 i Statistikbanken)

Syv af disse straffe blev tildelt Irakere. Svarende til 3,8 procent af mordene, eller ti gange det tal som deres andel af befolkningen tilsvarer.

Der blev straffet 392 personer for voldtægter. Otte af disse var personer fra Irak. Det svarer til 2 procent af voldtægtsdommene, eller en overrepræsentation på lidt over fem gange,

Somalierne som i 2006 udgjorde 0,20 procent af befolkning, har ingen mord begået i perioden.
Men hvad angår voldtægt er billedet et helt andet:
Ud af de 392 domme for voldtægter var somaliernes andel 14 af dem, eller 3,6 procent af alle domme. 18 gange, og jeg gentager 18 gange, den andel, de burde have haft som 0,20 procent af befolkningen.

Indvandrere fra Libanon, som vi sidste gang forbarmede os over, da de besatte en kirke.

Deres andel af befolkningen i 2006 var 0,22 procent. De stod for 2 mord, hvilket svarer til 1,1 procent af mordene, altså fem gange deres andel.

Deres andel af de 392 domme for voldtægter var 9 af dem, hvilket svarer til 2,3 procent af dommene, altså ti gange de som deres antal berettiger.

Der er ingen tvivl om at de fleste indvandrere fra Irak, Libanon ikke begår større kriminalitet. Men der er heller ingen tvivl om at de generelt gør det i et højere omfang end andre:

"Mænd under 30 år med flygtningebaggrund er i højere grad kriminelle end mænd i samme aldersgruppe, der ikke har flygtningebaggrund.
Blandt flygtninge er der fx 18 pct. af de 20-29-årige, der er dømt for kriminalitet," (Indvandrere i Danmark 2008)
Det er ikke alle ikke-vestlige indvandrere og flygtninge som er lige kriminelle, libaneserne, somalierne, Irakerne har et højere kriminalitets indeks end andre. Derfor er andelen højere blandt dem.

Det er ikke disse ofre for kriminalitet man bekymrer sig om.

Det er heller ikke de som kommer til at lide afsavn, når man vælger den dyreste måde at hjælpe andre mennesker på, nemlig ved at give dem en flygtningetilværelse på første klasse i Danmark, med fuld ret til landets velfærdsydelser.

Venstrefløjen mener selv den er mere moralsk, end dem som ikke bryder sig om indvandringen og dens konsekvenser.
Det er et moralsk snæversyn, hvor moral defineres med et afgrænset fokus, set gennem en kikkert der er vendt forkert.
I et bredere moralsk fokus er der mange andre spørgsmål og mange andre moralske områder.
I pragmatisk forstand er der kun begrænsede økonomiske midler til at afhjælpe denne uendelige række af problemer.

Men indvandringsvenligheden er defineret som moralens ultimative trone. Podiet hvor ens skinhellighed og blankpudsede glorie skinner bedst til syne for flest mulige mennesker.

Virkeligheden er blot langt mere kompleks og "højmoralen" er i virkeligheden et snæversyn, som på passende vis trumfes med en fordomsfuldhed over såkaldte "racister", som intet lader stå tilbage i forhold til den fordomsfuldhed de anklager selvsamme for.

Det er med andre ord hykleri af værste skuffe.

Update: Denne post blev også postet som kommentar på Information her. Men er blevet fjernet med censurens hårde hånd. En gang ville jeg gerne arbejde for Information, men det kan aldrig blive på bekostning af retten til en legitim og velunderbygget mening. Censuren kommer naturligvis aldrig til at gælde de mange anklager for racisme og fascisme, som man kan finde blandt andet også i selvsamme debattråd.
Pia Qus kommentar:

Sommetider tænker jeg at man skulle kunne bytte alle racister/facister/nazister ud med nogle muslimer, så vi kunne får vort dejlige fredelige land tilbage...

1 kommentarer:

Ulla sagde ...

Den kommentar er da UBETALELIG!