mandag den 15. juni 2009

Der er noget galt i Danmark

Mit oprindelige formål med at besøge OECD, var for at granske hvordan de måler om et land er mere eller mindre konkurrencedygtigt. For der kommer snart tal om at Danmark efterhånden ligger meget lavt, hvad angår konkurrencedygtighed:

Om to dage - på onsdag - vil offentliggørelsen af regeringens årlige konkurrenceevneredegørelse afsløre Danmark som en middelmådig OECD-nation med pil nedad, skriver Mandag Morgen.

Det er især ringe dansk arbejdsproduktivitet, som i over 10 år er vokset væsentlig mindre end i de fleste andre OECD-lande, viser regeringens redegørelse. Og måler man på evnen til at skabe værdi per arbejdstime, ligger Danmark under gennemsnittet for Eurolandene.

Det bliver samlet til en 14.-plads blandt OECD-nationer - det er fem pladser lavere end sidste år.

Beskæftiger 1,9 mio.
Det er især produktiviteten inden for service- og videnerhvervene, der trækker ned.

Og da service udgør 75 procent af det danske bruttonationalprodukt - servicesektoren omsætter for 1.200 milliarder kroner årligt og har 1,9 millioner ansatte - kan det få alvorlige konsekvenser, hvis tendensen fortsætter.


Men jeg vender lige tilbage til spørgsmålet på onsdag, der kommer der nok flere detaljer frem.

Jeg synes jo, at vi efterhånden lever lidt for meget af at klippe og barbere hinanden. Det er ikke nødvendigvis godt for økonomiens videre grundlag, det er industri, landbrug og så videre som faktisk producerer noget omverdenen gider at købe, såvel som de lokale oven i.

0 kommentarer: