søndag den 28. juni 2009

Mere om indvandrerkriminalitet

I 2007 udgjorde indvandrere fra alene Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalien, Irak og Marokko i alt 99.165 personer, eller 1,8 procent af den samlede befolkning.

I følgende kategorier stod indvandrere - og efterkommere er ikke regnet med her (da hovedandelen er så unge, at de ikke kommer i fængsel) - de for en langt højere andel af de samlede domme end deres antal tilsvarer:

Voldtægt
Voldsforbrydelser ialt
Vold o.l. mod off. myndighed
Manddrab
Simpel vold
Alvorligere vold
Særlig alvorlig vold
Trusler
Røveri
Lov om euforiserende stoffer
Våbenloven

I alt for 4027 domme inden for disse kategorier inden for årene:
2000-2002-2004-2005-2006-2007.

Andelen af unge mænd mellem 16-42 er dog så høj som 3,1 procent af alle 18-42 årige mænd for deres vedkommende blandt indvandrerne fra de nævnte lande (2009 tal.) De er altså lettere overrepræsenteret blandt den yngre befolkning, men slet ikke i den grad de er overrepræsenteret inden for grov kriminalitet.
Det er altså korrekt at korrigere for alderssammensætning.
Men, det er indforstået at de vil fortsat vil udgøre en større andel af de unge, eftersom de føder flere børn.
Når muslimerne er foreksempel 20 procent af befolkningen som helhed en dag, vil deres andel af 16-42 årige også være større. Den vil angiveligt være omkring 30-40 procent af de 16-42 årige.
Desuden er der ikke loft over deres overrepræsentation i kriminalitet, efterkommerne er typisk mere kriminelle end selv indvandrerne.
Jo mere kriminalitet, jo sværere betingelser får politiet for opklaring. Jo flere kriminelle, jo mere breder den sig som ringe gennem vandet, da flere kender og har kontakt til kriminelle.
Jo sværere at få et arbejde, jo mere kriminalitet også videre. Udviklingen kan for så vidt fortsætte uden grænser.
Desuden måler denne statistik ikke karakteren af volden. Den måler heller ikke om ofret er uforskyldt, et tilfældigt offer. Dem tror jeg der er flere af og en tendens til at volden bliver mere brutal.

Men for at tage deres andel af fængselsdomme, og vi taler domme, altså det kan være en person dømt for flere forhold, eller flere personer dømt for samme forbrydelse. Så er den stadig, uanset korrigering meget højere, end danskernes for disse grove forbrydelser.

Specielt når de ikke bliver blandet med mildere forbrydelser, andre ikke-vestlige indvandrere, hvor af nogle er langt mindre kriminelle end etniske danskere.

Når vi taler domme, og jeg har her kun regnet med ubetinget fængsel, ikke anbringelse på sikret institution, foranstaltningsdomme og alle de andre i øvrigt, så står indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalien, Irak, Marokko samlet set for:

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.


Alt en meget klar overrepræsentation, og jo grovere en forbrydelse, jo større.

Kilder i Statistikbanken: ( KRBEF3: Folketal 1. januar efter kommune/region, alder, køn, herkomst, statsborgerskab og oprindelsesland
STRAFNA1: Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland, alder og køn )

1 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Thomas,

Fint at se en meget detaljeret
statistik over kriminalitets-bidragene fra diverse nationaliteter.
Ja, der er jo netop nogle gode grupper af udlændinge, der holder procenterne nede, når man normalt skærer alle ikke-vestlige udlændinge over én kam - meget uretfærdigt mod disse. Ellers ville de normale officielle tal være langt værre.

Men det kunne jo også være interessant at se på, hvem disse grovere forbrydelser så især er rettet imod. Min mistanke er, at der er en helt enorm skævhed (racisme?) i udvælgelsen af ofrene - set i forhold til de enkelte befolkningsgruppers relative andel i de aktuelle områder - altså at man i disse kredse nærmest pr. automatik anskuere etniske, hvide danskere som helt legitime ofre.

Hvornår har man fx. nogensinde hørt om invandrere og 2.G'ere mv., der voldtager indvandrerpiger offentligt - eller om etniske danskere, der gør det?

mvh.
Bjovulf