tirsdag den 9. juni 2009

Fælles EU skole for kriminologer og journalister?

Man skulle næsten tro det. Men de vil selvfølgelig sige, det er fordi sådan hænger verden nu sammen - I Sverige lyder kriminologer og journalister, politi præcis som i Danmark:

Det råder en allmänt utbredd missuppfattning att våldet i samhället har ökat kraftigt under senare år. Det finns emellertid inget stöd i forskningen som visar att det skett en faktisk ökning av våldet under de senaste decennierna. /Tommy Hoff, Poliskommisarie

Väck en kriminolog mitt i natten och du kan vara säker på att han kommer att utbrista: "Brottsligheten har inte ökat!"
Ställ samma kriminolog i en gatukorsning i Bagdad och han kommer att ropa: "Det är bara anmälningsbenägenheten som har ökat".
Anna Dahlberg
Ledarskribent på Expressen
Hvordan de vil slippe af med den i Sverige, det må guderne vide. For der kan man virkelig tale om en eksplosion af anmeldte tilfælde.

En interessant ny svensk blog har set dagens lys, en ren kriminalstatistik blog.

Der findes da også en undersøgelse hvor de - som med det rigtige grundlag, nemlig dem som faktisk ankommer til en skadestue og er blevet udsat for vold - er blevet spurgt om de vil anmelde volden.
I Danmark laver vi stikprøver, spørger op til 2000 mennesker, og finder måske 40, hvoraf de 15 vil anmelde, som er blevet udsat for vold i løbet af et år. På det grundlag med stor statistisk usikkerhed, kan svinge mindst 2 procent +/-, konkluderer kriminologer så med sikkerhed, at stigningen i anmeldt vold skyldes øget tilbøjelighed til anmeldelse og ignorerer i øvrigt alt der peger i en anden retning, såsom skadestuernes samlede redegørelse og stigningen i faktisk dømte personer for vold.

Som sagt. Selvsamme dårlige undskyldning findes over på den anden side af Øresund og Kattegat.
Men hvad viste den den svenske undersøgelse så?

“I en sjukhusstudie från 1988 i Stockholm uppgav 61 procent att de hade polisanmält misshandel. Några år senare sjönk den andelen till 55 procent. I dag (2008) är den helt omvänd. Av dem som kommit till Södersjukhuset uppger 61 procent att de inte tänker polisanmäla misshandeln, 30 procent vill anmäla det inträffade och 10 procent vet inte.”
At på tyve år er dem som vil anmelde vold, sunket fra 61 procent til 30 procent. Fik i den Kriminologer? Nu har vi nok ikke en sådan historisk undersøgelse, at tage udgangpunkt i her, så når myten kan overleve i Sverige, kan den noget lettere, desværre, overleve her.

Affes blog har lavet nogle grafer over udvikling i vold, med den anmeldte og den fundet på skadestuerne i Stockholms Län (amt):

For at starte med udviklingen i anmeldt vold (Stockholms amt) perioden 1975 - 2008:Så følger en udregning medtaget skyggetallene, det vil sige også dem som ikke anmeldte efter skadestueundersøgelsen at dømme - den er generaliseret til hele Stockholms Lãn, så det kan dog godt tænkes at anmeldelses hyppigheden i de mindre voldramte områder af Stockholms amt er højere, men:


Som i kan se antallet af voldramte så steget fra omkring 40.000 til 75,387 mellem 1998 og 2008, eller på blot ti år.

Hvor mange bor der egentlig i Stockholm Lãn?

I 2007 boede der 1.918.104.

Det vil sige at sådan cirka rundt regnet, har der været 500.000 - 600.000 voldstilfælde fordelt på lidt under 2 millioner borgere de sidste 10 år.

Forsætter udviklingen bliver det vel omkring 1.050.000 - 1.150.000 voldtilfælde fordelt mellem lidt over 2 millioner borgere i Stockholms amt, de næste ti år.

Nok er det et mindretal blandt indvandrere som begår kriminalitet, og et mindretal blandt unge uopdragne svenskere. Men sikke et mindretal.

Sverige har alt hvad "vi" ønsker. En salig multikulturel godhedstone, der næsten kun bortforklarer og ikke tillader forfærdelige fremmedfjendske toner. Et retssystem som ser forbryderen som et offer, der skal have en mild straf.
Og en vold der er 4-5 gange så udbredt som i Danmark, mindst!

Vil i bytte? jeg vil ikke.

Og før i påtænker at flytte til Malmø for at spare på huslejen, så husk lige denne her.

0 kommentarer: