søndag den 14. juni 2009

Cost / Benefit

Er noget jeg gerne så implementeret i det offentlige system. Nogle gange kan man spare penge ved at bruge penge rigtigt.
En sådan analyse skal dog være grundig, det er Bjørn Lomborgs bud ikke som lydende i denne artikel, med forbehold for detaljer som ikke røg med her:

1. Integration

 • Øget beskæftigelsesfradrag til arbejdsløse indvandrere
 • 38,10 kr. tilbage for hver investeret krone.

2. Sundhedsvæsenet

 • Behandling af kroniske sygdomme
 • 6,95 kr. tilbage for hver investeret krone.

3. Sundhedsvæsenet

 • Forebyggelse af sygehusinfektioner
 • 17,00 kr. tilbage for hver investeret krone.

4. Sundhedsvæsenet

 • Helbredssamtaler i almen praksis
 • 8,40 kr. tilbage for hver investeret krone.

5. Transport

 • Større kontrol og sikkerhed på vejene
 • 3,00 kr. tilbage for hver investeret krone.

6. Transport

 • Reduktion af trængsel
 • 1,50 kr. tilbage for hver investeret krone.

7. Danmarks Økonomi

 • Nedsættelse af marginalskat
 • 1,98 kr. tilbage for hver investeret krone.

8. Integration

 • Reduktion af frafaldet på erhvervsuddannelserne
 • 1,35 kr. tilbage for hver investeret krone.

9. Integration

 • Øget beskæftigelsesandel for indvandrere
 • 1,32 kr. tilbage for hver investeret krone.

10. Interation

 • Aktivering med løntilskud til indvandrere
 • 1,30 kr. tiltilbage for hver investeret krone.

11. Klima/Miljø

 • Mere natur og biodiversitet - mindre landbrug
 • 1,15 kr. tilbage for hver investeret krone.

12. Danmarks Økonomi

 • Offentlige investeringer
 • 1,28 kr. tilbage for hver investeret krone.

13. Klima/Miljø

 • En ambitiøs dansk klimapolitik - 80 % reduktion af CO2
 • 0,25 kr. tilbage for hver investeret krone. - Med andre ord taber man 0,75 kroner for hver investret krone.


1. og 8-10 Integration isoleret set, kan godt betale sig i form af integrationstillæg. However, sådanne stillinger går på sigt typisk ind og erstatter rigtige arbejdspladser, og skaber en tilknytning til arbejdskraft med tilskud.
Pengene var bedre investeret i at skabe bedre forhold for industrien, eller nye arbejdspladser.

12. Offentlige investeringer er sjældent rentable, enkelte kan være det. Men tager man Socialdemokratiets forslag om at investere i offentlige bygninger for at sætte gang i beskæftigelsen, vil effekten højst være midlertidig og kan omvendt være kontraproduktiv i og med private udgifter til bygning stiger, ved at materialepriser og håndværker priser holdes kunstigt oppe-.

Jeg har svært ved at se hvordan det skulle give et plus, omend moderat indhug i arbejdsløshedskøen kan spare lidt udgifter i form af dagpenge. Så giver det kun økonomisk mening i forhold til den danske arbejdsløshedskø. Ikke i forhold til at staten skal betale høje priser for råvarer og hårdt pressede håndværkere - hvor jeg i øvrigt kun kan forestille mig at under udliciteringen af opgaven - vil de offentlige kunder vælge det billigste firma, altså det som har polakker ansat og henter byggematerialet i udlandet, hvor det er billigere.

Nej, den stiller jeg mig meget tvivlende over for.

0 kommentarer: