onsdag den 3. juni 2009

Vold blandt unge fordoblet - opdragelse tak

Så er det undersøgt af AE og Kyvsgaard prøver heller ikke længere at længere løbe fra faktummet:

Fra ugebrevet A4:

Det viser tal fra en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) har udarbejdet for Ugebrevet A4. Analysen har fokus på unge mellem 15 og 24 år, og viften af voldelige forbrydelser består af alt fra knytnæveslag til drab.

Antallet af unge, der er sigtet for voldelige forbrydelser, er steget fra 2.700 i 1990 til 5.200 i 2007. Denne fordobling gør indtryk på en af landets førende eksperter i unges kriminalitet.

Om grov vold, mere end tredobling:

Ifølge analysen fra AErådet er antallet af sigtelser mod unge for grov vold vokset fra rundt regnet 300 i 1990 til 1.100 i 2007. Det er en tredobling af de alvorlige sager, hvor der eksempelvis er brugt knive, knuste flasker, eller den unge forbryder har sparket et offer i skridtet eller i maven.
Hvem siger det er maven eller skridtet, man sparker til? Mit indtryk er da, at mange synes hovedet er et fantastisk mål på en person som ligger ned.

Men ingen fakta på bordet uden absurde relativiseringer og senden store slem i den forkerte retning:

Danske drenge mere voldelige

Hvis man zoomer ind på de forskellige grupper af unge og deres vold, viser der sig, at volden især er i stigning blandt helt almindelige unge danske mænd, der er vokset op med både mor og far i familier, der aldrig har været i kontakt med de sociale myndigheder. Blandt dem er andelen med en voldsigtelse steget med hele 58 procent i løbet af de seneste ti år.


Måske kan i så forklare, hvorfor indvandrere og efterkommere står for omkring 35 procent, af specielt den grove vold? Absurd overskrift!

Det siger jeg ikke fordi, der ikke er en stigning blandt voldelige danske unge, men fordi det er direkte forkert og misvisende, at de er mere voldelige.

Der er en stigning, og mange kommer i øvrigt fra såkaldte "velfungerende" hjem:

Ikke færre end 1.700 volds-sigtelser mod unge mænd med dansk oprindelse fra velfungerende hjem blev det til i 2007. Det var en tredjedel af alle volds-sigtelser det år. Med til billedet hører dog, at de relativt mest voldelige typer af unge er at finde blandt drengene; de unge, der har været omfattet af en såkaldt børnesag – eksempelvis anbragt uden for hjemmet; og unge med indvandrerbaggrund.
Dårlig opvækst er en del af problemet, men dårlig opdragelse er efterhånden en endnu større andel.
Fattige var flertallet af danskere for 80 år siden, men opdrage deres børn kunne de!

Jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen indtil solen segner om - for jeg gør ikke - børn skal opdrages! De skal, undskyld udtrykket, holdes fast i ørene. Det er ikke, fordi de er onde. Det er fordi, de er børn og starter med en næsten blank tavle, bortset fra genetikken. Børn der skal tillæres egenskaber, færdigheder, sociale koder, brug af evner, moral, værdier, normer, refleksion og omtanke. Det er ikke noget, der daler ned fra himlen. Det er ikke noget, der er medfødt.

Vores dysfunktionelle lighedssystem af skolevæsen, vores demokratiske familiestyring, vores pak ind i vat og bær i konfliktsky tilstand dit barn fremad, vores misforståede venlighed overfor de små såkaldte autonome enheder, vores manglende forståelse for at maskulinitet er en genetisk tilstand, ikke en social konstruktion.
Nærmere end en ordentlig skolegang, med krav og opdeling ud fra færdigheder og talenter. Nærmere end den forhadte kæft, trit og retning med hjerte bag, og der skal være hjerte bag, elsker man ikke sine børn, har man placeret sig selv uden for deres tillidskreds, skaber denne strategi små monstre eller små forkælede mennesker med huller i deres eksistens.

Vores egalitære uddannelsessystem eller udvandingssystem, vores ikke-indblandings opdragelsespolitik over for børn, skaber i bedste fald børn, der må finde deres egne ben uden ballast hjemme fra og klarer det med en god andel spild af tid. I værste fald børn, der ikke kan håndtere krav og flygter fra ansvar, eller danner deres helt egne forskruede normer.

Opdragelse og uddannelse tak!

1 kommentarer:

Rune sagde ...

Jeg har lavet en lille EU-valg 2009 Facebook-applikation med et prøvevalg så man kan se hvilke kandidat der ligger en nærmest. +kandidat, statistiksektioner, mm. Statistiksektionen har nogle ret overraskende kønsforskelle. Syntes jeg. Husk at stemme så vi får de rette kandidater ind. DF kandidaterne står ikke så godt igen ifølge de allerede afgivne stemmer og kunne sikkert godt bruge noget hjælp den 7.

http://apps.facebook.com/europavalg