søndag den 30. august 2009

Aldersbetinget fertilitet Københavns Kommune


Bemærk!:

1. Dette er alle indvandrere og efterkommere og fra Københavns Kommune, altså også de vestlige, som føder meget få børn, her er forskellen på landsplan, grafisk:2. Bid endnu mere mærke i dette! Dette her er under 24 års reglen, og den aldersbetingede fertilitet er alligevel højere for efterkommere end indvandrere! Så meget for myten om at deres fødselstal, er mindre end førstegeneration. Efterkommerne har vi ikke så mange af over de 30 år i alder. Altså, de tal som nævnes om dem, som er over 30 er ikke repræsentative, i forhold til den indvandring vi faktisk har fået, i samme grad som for de unge årgange.

0 kommentarer: