torsdag den 30. juli 2009

Æresdrab - et kollektivt islamisk problem

I Islam har man helt andet syn på kærlighed. Man kan sige at selve fænomenet kærlighed og forelskelse eksisterer ikke, omend mange familier de facto accepterer begrebet.

Men for islamiske konservative, er dyden vigtigere end kærligheden. Lydigheden over for forældrene skal være total. Det gælder både mænd og kvinder, begge bliver udsat for arrangerede ægteskaber.

Men dyden er mest central for kvinden, og familiens ære er tæt knyttet til evnen til at holde styr på kvinden, så hendes jomfruhinde og deres ære ikke trues.

Derfor går æresdrab mest udover kvinder. I følge Wikis artikel om æresdrab, vurderer FN at 5000 kvinder årligt må lade livet.
Personligt tror jeg at det tal er alt for lavt sat, alene hvad der bliver dræbt alene i Pakistan årligt fylder en pæn andel af disse. Ja faktisk giver en bog, et bud på 10.000 årligt alt inklusive - altså mænd, mødre også. ("Honour Killings' and the Law in Pakistan" by Sohail Warraich. Chapter 4 of "Honour, Crimes, paradigms, and violence against women" By Sara Hossain, and Lynn Welchman,Zed Books (November 10, 2005))

Æresdrab er et fænomen som findes overalt, hvor muslimer er, selv i mere moderate lande som Bosnien, og traditionen tages med til vesten, omend det er mere hyppigt at kvinder forsvinder sporløst. Men det er vigtigt at forstå, at drabet kun er den ultimative konsekvens. Kvinder der bliver udstødt, udsat for vold, eller lever med trusler hængende over hovedet fra deres eget blod udgør en langt større andel.

Selv i kemaliserede Tyrkiet, kæmper man med æresdrab:Også i de eller moderniserede storbyer sker disse æresdrab.

Æren er ekstremt vigtig, og i Danmark får mange unge muslimske kvinder genskabt deres jomfruhinde. At vi er noget lidt bevidst om denne problematik og hvilke konsekvenser den kan få, viser dette eksempel:

De er troende muslimer og kontrollerer alt, hvad Abida Hafeez laver efter skoletid. De har gjort det klart for hende, at sex ikke er acceptabelt uden for ægteskabet. Hun frygter således, at hendes forældre vil blive meget skuffede og vrede, hvis de finder ud af, at hun er gravid. Derfor var hun en af de unge muslimske piger, der sidste år søgte abortsamrådene om at få en abort uden forældrenes kendskab til det. Men samrådet sagde nej, og Abortankenævnet bakkede senere denne beslutning op. For der skal være helt bestemte grunde til at tro, at forældrene vil udsætte pigen for alvorlig fysisk eller psykisk vold, understreger såvel samrådene som Abortankenævnet.


Det samme gør vores i teorien er tvangsægteskaber forbudt, men i realiteten er de ikke, holdning.

Når jomfruhinden ryger, skelner kulturkonservative muslimer ikke mellem forelskelse eller voldtægt, æren er røget under alle omstændigheder. Et tragisk eksempel er fra Irak:

The arrest of a woman suspected of grooming rape victims to become female suicide bombers in Iraq has dealt a blow to the network of extremists that orchestrates such attacks, a senior Iraqi official said yesterday.

Samira Ahmed Jassim, 51, is accused of recruiting more than 80 women to become human bombs, including 28 who actually carried out attacks.


Kvinder lokkes ikke kun til at dø som martyrer, de bliver ofte også presset til at begå æresselvmord, så deres familie ikke risikerer at blive straffet. Der hvor der altså reelt er straf for æresmord - i mange lande er det meget lidt sandsynligt at et æresmord resulterer i straf.

Det er dog småting som kan føre til æresdrab:

In April 2008 it came to light that some months prior, a Saudi woman was killed by her father for chatting on Facebook to a man. The murder only came to light when a Saudi cleric referred to the case in an attempt to demonstrate the 'strife' that the website 'causes'.[27]

For at illustrere at 5000 på verdensplan slet ikke kan gøre det:

A June 2008 Report by the Turkish Prime Ministry's Human Rights Directorate, says that in Istanbul alone, there is one honour killing every week; and reports over 1,000 during the last 5 years. It adds that metropolitan cities are the location of many of these.[28]

Æresdrab er også bundet til fertiliteten, Muhammad gav jo i følge en hadith en mand ret til at skille fra en kvinde som ikke er frugtbar, Muhammad var et ondt geni der allerede for 1400 år siden havde den vision, at hans efterkommere skulle blive overtal, fra et muslimsk site om deres syn på fertilitet og fødselskontrol:

It is not allowed for a wife to use birth control pills out of dislike for having many children or out of fear of having to support the children. It is permissible to use them to prevent pregnancy due to some illness that may harm the woman if she becomes pregnant or if she cannot give birth in the natural fashion but is in need of a medical operation to give birth. This and other cases are permissible due to necessity. In those types of cases, she may use birth control pills unless she learns from specialized doctors that those pills may be harmful to her in some other fashion.


Ruling Concerning Birth Control

This is a contemporary issue and many people ask about it. In a session of the Conference of the Leading Scholars (of Saudi Arabia), there was a study of this issue. They issued a verdict according to their opinion on this issue. In sum, they concluded that it is not allowed to take birth control pills. Allah (SWT) has sanctioned the means that lead to procreation and a larger Muslim nation. The Prophet (SAW) said,

"Marry the child-bearing, loving woman for I shall outnumber the people by you on the Day of Resurrection.(min understregning)" (Recorded by Abu Dawud, al-Nasi, ibn Hibban, Ahmad, al-Tabarani and others and it is authentic)

Another narration states at the end, "[outnumber] the prophets on the Day of Resurrection." The Muslim Nation is in need of being increased in numbers so that it may worship Allah (SWT), strive in His way, and defend the Muslims, by the will of Allah (SWT), from the plots of their enemies. It is a must to avoid such things (as birth control)Dette er hvad vi er oppe i mod, og bevidstheden omkring det er omfattende. Så hvor ufatteligt og konspiratorisk det end lyder, så er det et faktum:Æresdrabene er en kontrol mekanisme i den henseende, såvel som klanbaseret patriarkalisme, en muslimsk kvinde må ikke gifte sig med en ikke muslimsk mand:

Sharif Kanaana, professor of anthropology at Birzeit University states that honor killing is:

A complicated issue that cuts deep into the history of Arab society. .. What the men of the family, clan, or tribe seek control of in a patrilineal society is reproductive power. Women for the tribe were considered a factory for making men. The honour killing is not a means to control sexual power or behavior. What's behind it is the issue of fertility, or reproductive power.[56]


Æresdrab foregår også omfattende i Indien og dele af Syd Amerika, hvor i Brasilien en mand har ret til at dræbe en utro kone. Det er dog i alle tilfælde religiøst motiveret, hvor ægteskabet er ukrænkeligt og mand og kvinde tilhører hinanden i både livet og døden, omend selv kulturen stammer fra præmoderne stammekulturer. Dens indtog ind i religionen har dog givet den en karakter af universal sandhed. Bidraget til udbredelsen og gjort fænomenet endnu sværere at slippe af med.

0 kommentarer: