torsdag den 23. september 2010

Så mange skattekroner fattes og krisens efterslæb

Krisen gav et dyk i BNP på 4,7 pct. i 2009 og vi skal frem til 2013 før BNP igen er på niveau med 2007.

Warren Buffett, en af verdens bedste investorer, mener meget korrekt, at krisen ikke er overstået før BNP er tilbage på samme niveau som før krisen.

Når Danmarks underskud på statens finanser tangerer 100 mio. kr., så skyldes det krisen dyk i statens skatteindtægter og øgede udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og aktivering.

Skattefars mistede indtægter fik vil tal på i dag:

Det er dog ikke småpenge, der er tale om. Overskuddet i 2009 var på 802 milliarder kroner, hvilket er 38 milliarder kroner mindre end året før - det svarer til et fald på 4,5 procent, skriver RB-Børsen.
Reelt er faldet endnu større, end faldet i BNP var:

Til gengæld har SP-pengene til de private forbrugere øget indtægterne. Der er kommet ekstra indtægter på 17 milliarder kroner fra beskatningen af SP-udbetalingerne.

SP-Penge var vigtige
- Uden disse ekstraindtægter ville faldet i indtægterne fra de samlede skatter og afgifter være på over seks procent, forklarer Danmarks Statistik.

Det er uden medregning af momsindtægter fra de køb som SP pengene førte til. Personligt omsatte jeg pengene til et video- og alm. kamera.

Er skuden vendt i 2013 med hensyn til, at statens indtægter og udgifter er på 2007 niveau igen?

Altså lige så få arbejdsløse, lige så meget forbrug? lige så mange person- og selskabsskatindtægter, absolut ikke!

Nulvækst batter som en skrædder i helvede, som jeg allerede har skrevet:

0 kommentarer: