lørdag den 4. september 2010

En debat på to forskellige sider af en mønt

En mønt deler kun et fællesstræk, når den ses fra to forskellige sider, den er typisk rund.
Derefter kan man blive voldsomt uenige om indgraveringen på mønten, for den er ikke ens på begge sider.

Sådan er det også med debatten om Islam, den bliver diskuteret fra flere forskellige udgangspunkter, der ikke ser det samme.

Denne kommentar til Thilo Sarazzins bog er afslørende:

Germany is on the decline - at least according to Central Bank board member Thilo Sarrazin.

Primarily to blame, according to Sarrazin, is a failed immigration policy, with emphasis on the integration of Muslim immigrants. With their higher birth rates, he thinks Germany could become a Muslim-controlled nation in the long term, if no measures are taken to prevent such events.


Lad os nævne nogle mulighed motiver for, at man afviser denne mening fra Thilo Sarazzin:

1. Man tror ikke på, at muslimerne føder flere børn end tyskerne, hvilket ellers er ret let når tyskerne kun har født mellem 1,1 til 1,3 barn de sidste mange år.

2. Man tror ikke, at muslimerne bliver ved med at føde flere børn

3. Man har ikke matematiske evner til at indse, hvad en fødselsrate over 2,1 barn per kvinde vil betyde på sigt, endsige fantasi til at forestille sig, hvad en på over 3 børn betyder, selv når matematikken er tydelig.

4. Man betragter Islam som en hyggelig religion som alle andre, uanset om man næppe vil ønske at bo i særligt mange af de muslimsk dominerede lande, hvis man lige ligger hånden over hjertet.

5. Man tror, at vi nok skal begynde at føde flere børn.

6. Man tror på, at med tiden skal muslimerne nok blive som os, altså at integrationen vil blive langt bedre end den er i dag.

Lad os tage Tyskland. Først og fremmest er problemet ikke de relativt få muslimer i landet i dag. Hovedproblemet er, at tyskerne ikke føder flere børn. Faktisk føder 100 mødre kun omkring 60 nye mødre. og hvis de 60 mødre fortsætter i samme mønster, så føder de kun 36 mødre.
Ovennævnte regnestykke svarer til 1,2 barn per kvinde, hvilket naturligvis er 0,6 kvinde.

Den oprindelige tyske befolkning er skrumpet til 20 pct af den nuværende omkring udgangen af dette århundrede, hvis udviklingen ikke vendes. Husk at når gennemsnitsfertiliten per tyske kvinde er steget op over 1,3 barn per kvinde de sidste år skyldes det immigranters høje fødselsrate

Det gør så på sigt! den muslimske indvandring til hovedproblemet, det absolutte hovedproblem.
For på den her baggrund, vil muslimerne hurtigt bliver flertal og endda langt over det.
Allerede blandt de 0-5 årige er HER OG NU en tredjedel af børnene med immigrantbaggrund - Læg mærke til at procentandelen bliver stadig større, hvad gælder immigrantsbørn, jo længere du kommer ned i alderspyramiden. Den er størst blandt de yngste, hvilket det er fuldstændigt omvendt blandt den tyske befolkning, der er procentandelen størst blandt de ældste.

Indvandringen af fremmede i Tyskland sidste år var på over 600.000, dog ikke netto.

Jeg tror de færreste har fantasi til at forestille sig, hvad det vil betyde om 50 og 100 år.

Men det ville være totalt urealistisk, at forvente en dramatisk forandring i demografiske mønstre, ergo Thilo Sarazzin har fuldstændigt og frygteligt ret. Tysklands eneste chance er at i lynfart føde langt flere børn, eller hente immigranter ind fra andre lande end muslimske som modvægt.

Omvendt hvis man forestillede sig et status quo, hvor den muslimske befolkning aldrig blev større end 10 procent af befolkningen, fordi tyskerne og muslimerne fødte lige mange børn. Så ville problemet også på sigt være til at overse. Problemet bunder ikke i de nuværende problemer, men i at det bliver meget værre på langt sigt.

Derfor diskuterer vi nærmere tø mønter klistret sammen, hvor den på den ene side ser en gammel femøre, og den på den anden side ser, at det er en tyvekrone.'

Forskellen er horisonten, om man fokuserer på nu, eller om man fokuserer på hvad en udvikling, som den der er nu vil føre til på sigt.

I Tyskland er virkeligheden så simpel, at ingen optimisme er begrundet i fødselstallene og Tyskland vil åbenbart hellere dø, end lytte til en der giver en meget reel advarsel om et meget skæbnesvangert kommende problem.

For os er det ekstra uheldigt, for uanset hvad vi vælger, så bliver vi nabo til et muslimsk Tyskland, det vil sige vores tid som kuet af Tyskland vender tilbage with a vengeance.

Det er også derfor jeg råder andre til forlade Europa. Selv om Danmark skulle få vendt udviklingen og strammet op med hensyn til muslimsk indvandring, så er vi naboer til et stort land som Tyskland, der inden så længe og i vores børns tid får muslimsk flertal. Et andet stort land i Europa - Frankrig - er i samme båd. Det bliver i bedste fald højspændt og med masser af småkonflikter, i værste fald noget langt værre og det er uafvendeligt - løbet er kørt for Tyskland og Frankrig.

Det er for så vidt en fantasi, at Europa kan reddes. Det kræver så urealistiske løsninger, såsom totalt indvandringsstop og en integrationspolitik med jernhandsker, hvor man tager hårdt fat i tvangsægteskaber og kriminalitet, kvindens svage stilling og allermest urealistisk, at europæerne begynder at føde flere børn. Med en usikker og anæmisk økonomi forude, manglende social tryghed, er det i mine øjne allermest usandsynligt at europæiske kvinder begynder af føde færre børn, såvel som oprettelsen af solide muslimske parallelsamfund - ihærdige i at bevare sin religiøse identitet føder flere børn og atter flere børn.

I teorien kunne Danmark reddes, da vi har en nogenlunde høj demografi og en større villighed til at tackle problemerne. Men vi er kun et lille land og en del af EUropa.

Mit råd vil være, forlad den synkende skude i god tid.

2 kommentarer:

Morten - - - sagde ...

Forlad den synkende skude ... Tja, men det er vel det samme som at kaste sig ud i et stort, endeløst hav, uden udsigt til land, er det ikke ? Eller hvor skulle man redde sig hen ? Kina ?

- - -

Thomas Bolding Hansen sagde ...

USA, Indien, Kina, Brasilien, Islam er næppe stærk nok til at føre decideret krig i vores levetid, så vælg et land med lav skat, godt vejr, et land som udvikler sig fremad, i stedet for at kun at være stand til at bevæge sig baglæns i udviklingen som Europa.