tirsdag den 21. september 2010

Som om det ikke var nok med 900.000 offentlige medarbejdere

Så er personerne i støttet arbejde steget til 98.000 ( 16 pct. stigning på et år) og 848.800 personer i alderen 16-64 år uden ordinær beskæftigelse (omregnet til fuld tid).

Læs det hele på Danmark Statistik

På to år er det danske arbejdsmarked rykket op med rødderne flyvende gennem luften.

Se nedenstående. hvor mange arbejdspladser er forsvundet, eller opstået præcis i det offentlige og "kultur og Fritid og anden service", der angiveligt har slugt mange i støttede jobtilbud.

Mellem 3 kvartal 2008 og 2 kvartal 2010:

Landbrug, skovbrug og fiskeri minus 7000 personer (dog mod 2 kvartal 2008 ingen forskel)
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed minus 73.000 personer
Bygge og anlæg minus 40.000 personer
Handel og transport mv.minus 41.000 personer
Information og kommunikation ingen forskel
Finansiering og forsikring minus 1000
Ejendomshandel og udlejning minus 1000
Erhvervsservice minus 1000
Offentlig administration, undervisning og sundhed PLUS 12.000
Kultur, fritid og anden service PLUS 24.000

0 kommentarer: