torsdag den 16. september 2010

Frank Aaen flipper ud på Bernstein og digter

Følgende er citater fra Frank Aaen:


Det er et politisk og ikke økonomisk synspunkt som han kommer med. Og det skal han holde sig fra. Han er nationalbankdirektør for os alle sammen og skal ikke tage parti i politiske diskussioner som han gør i dette tilfælde...

Det er noget eklatant vrøvl, som kommer fra Bernstein. Vi har gennem den seneste årrække oplevet en række store skattelettelser til de mest velhavende. Selvfølgelig kan nogle af de skatter genindføres. Vi havde jo høj vækst - også da de fandtes. Så det ved jeg ikke hvordan Bernstein vil forklare.


OECD forventer, at vi får den laveste vækst i OECD i de kommende år.

Fra 2001 til i dag har vi ikke ligefrem klaret os prangende:

Forsyningsbalance efter konto, tid og prisenhed
Bidrag til realvækst i BNP, procentpoint
B.1*g Bruttonationalprodukt, BNP
20010,7
20020,5
20030,4
20042,3
20052,4
20063,4
20071,7
2008-0,9
2009-4,7

Vi befinder os i bunden blandt de udviklede lande og vi er fortsat på vej ned.

Det er Bernsteins opgave, at kommentere økonomisk udvikling, og det er det han gør.

Aaen ser det åbenbart som sin opgave, at leve i en fantasiverden, hvor velfærden både vokser ind i himlen og samtidigt kan omfordeles uendeligt.

Efter Labours lange regime skal skatten stige 30 pct. i England, hvis alle de lovede velfærdsydelser skal fortsættes. Men i den retning vil da ikke alene Aaen, men også Søvndal og Thorning.

0 kommentarer: