mandag den 6. september 2010

Danmarks Statistik med ultrakonservativt skøn

Her får en af mine kommentarer fra Uriasposten lige sin helt egen post med lidt enkelte tilføjelser og uddybninger:

Danmark Statistik forventer i en prognose, at 20 pct. af arbejdsstyrken vil være indvandrere og efterkommere i 2050.

Jeg finder det uhyggeligt interessant, hvordan de regner det ud hos Danmarks Statistik.

Dels holder det ikke med kun 20 pct. Det er urealistisk.

Indvandrere i Danmark føder på nuværende tidspunkt omkring 8000 børn årligt, hvilket alene er nok til at de alene kommer til at udgøre omkring 7-10 pct. af arbejdsstyrken, om 40 år.

Dertil har vi de unge indvandrere og efterkommere under 25 i dag, som også vil tilhøre arbejdsstyrken om 40 år, dem er der lige 201.500 af.

Altså 8000 gange 25 = 200.000 for de efterkommere som bliver født mellem 2010 og 2035 og når 16 år i alder omkring 2050 og dermed indgår i arbejdsstyrken + 200.000 0-25 årige indvandrere og efterkommere allerede tilstede i landet, altså i alt 400.000.

Arbejdsstyrken er lige omkring 2.700.000 mio. i dag.

Den er måske nok lige højere i 2050, lad os sige 3.000.000, i så fald vil det kræve 600.000 indvandrere og efterkommere for at det bliver 20 pct., altså kun 200.000 mere end de 400.000 der bliver født med nuværende 8000 fødsler om året og de 200.000 0-25 årige allerede tilstede i landet.

Altså for at det kan blive 20 pct. af arbejdsstyrken skal der kun indvandre 5000 årligt.

Det er da dagens gode nyhed på et tidspunkt, hvor nettoindvandringen ligger på over 20.000 årligt:

Indvandrede i 2009: 67161
Udvandrede i 2009: 44874


Danmarks Statistik formoder åbenbart at denne nettoindvandring snart vil blive fulgt af et indvandringsstop, da det kun vil tage knap ti år at nå de 200.000 med nuværende tempo i indvandringen.

Hvis den nettoindvandring fortsætter taler vi nemlig omkring og over 1.200.000 indvandrere og efterkommere i 2050 mellem 15-65 år, ja nogle af de nyindvandrede er måske pensioneret, men den med at indvandrere kun føder omkring 8000 børn kommer heller ikke til at holde i længden.

Altså med nuværende indvandring og den historiske indvandring siden 1980′erne minus lige en kort periode, efter stramningerne i 2001 virkede, så taler vi med en nyindvandring på 800.000 og plus de 400.000 altså om over 40 pct. af arbejdsstyrken.

Så er jeg egentlig spændt på, hvor alle de mennesker skal arbejde.

For de etniske danskere i dag mellem 0-25 år er 1.541.000 og hvis det årlige gennemsnit af nyfødte danskere de næste 25 år frem er på 60.000 (som det har været de sidste ti år) er det endnu 1.500.000, altså 3 millioner. Plus som sagt 400.000 indvandrere og efterkommere som vi ikke behøver at lukke ind i landet, for de er her allerede.

Altså 3.400.000 personer til omkring 3 mio. arbejdspladser plus de 800.000 vi får ekstra, hvis den nuværende udvikling fortsætter, eller med andre ord 4.200.000 mio. mennesker mellem 16-65 år til omkring 3 mio. stillinger.

Så skal vi altså have over en million i den arbejdsdygtige uden for arbejdsmarkedet til den tid, i stedet for 800.000 som nu, eller skal vi bare ansætte dem i det offentligt og hæve skatten til 70 pct.

For 30 år siden var omkring 2,5 mio. mennesker beskæftigede. Under gunstige forhold og højkonjunktur lykkedes det at øge beskæftigelse op til 2,8 mio.
Jeg antager ikke, at beskæftigelsen kan øges meget mere end op til 3 mio. omkring 2050 uden flere butikker der må kæmpe for at overleve og flere offentlige ansatte, som vi ikke har råd til.

Enhver stigning i ansatte vil være tilbøjelig til at have overvægt i offentlige stillinger og servicefag, der er bundet til at netop, at der bliver flere mennesker i Danmark, og som har dystre finansieringsbetingelser på sigt.

For at give et eksempel på den historiske vækst i ansatte, så er par store vækstområder i ansatte mellem 1993 og 2006:

Sociale institutioner fra 251.692 i 1993 til 333.395 i 2006.
Forretningsservice fra 155.843 i 1993 til 275.533

Sundhed og undervisning stigning på rundt regnet 40.000

Altså i alt 242.000 rundt regnet i erhverv, der er afhængige af offentlige penge, eller vokser naturligt med flere mennesker og ændringer i forbruget, hvor det i øvrigt kommer til at gå den anden vej, da flere handler billigt i udlandet via internettet.

Industri og landbrug har et fald vi gør bedst i at undgå at nævne og dog:

0109 Landbrug, gartneri og skovbrug
0500 Fiskeri
1009 Råstofudvinding
1509 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
1709 Tekstil- og læderindustri
2009 Træ-, papir- og grafisk industri
2309 Kemisk industri og plastindustri
2600 Sten-, ler- og glasindustri
2709 Jern- og metalindustri
3600 Møbelindustri og anden industri

Samlet fald i ansatte indenfor ovenstående er på 141.000 personer.
Det var mellem 1993-2006, tempoet i virksomheder, der drejer nøglen om, eller flytter til udlandet har aldrig været større end i år og sidste år.

Se selv her Statistikbanken.

Ældrebyrden er kraftigt overdrevet og vi har forlængst fået de indvandrere, vi har brug for! Og endda flere end der er reelt arbejde til.

Så lad os koncentrere os om, at ikke ende med over 1.200.000 mennesker uden for arbejdsmarkedet i alderen 16-65 år i 2050 og lad os prøve med at nøjes med 400.000-500.000, som skal forsørges oven i de ældre og som der skal findes rum til at forsørge i stadig mere pressede offentlige budgetter, fremfor at bekymre om en stigende sundhedsudgifter til efterkrigens store generationer.

Det kræver dog at indvandringen ophører. Det gør den næppe og mit bud er at den ender over 30.000 netto, nærmere end under 20.000 i den nærmeste fremtid.
0 kommentarer: