mandag den 21. december 2009

Svømmetur over Middelhavet?

Eller ingen fremtid:

Vi glemmer at overbefolkningen er et langt større problem, og langt farligere end vores hippe luksussynd med C02:

Knap 140 millioner arabere lever under fattigdomsgrænsen...i gennemsnit er cirka 40 procent af alle indbyggere i den arabiske region fattige...

Unge udgør flere end 50 procent af alle arbejdsløse i så godt som alle arabiske lande.

FN-rapporten fastslår, at den største udfordring for de arabiske lande er at finde 51 millioner nye arbejdspladser i løbet af de kommende 10 år. Det vil dog ikke reducere arbejdsløsheden, men blot forhindre, at den stiger frem mod 2020.


Muhammad profeterede at muslimerne ville erobre Rom og italierne føder ikke børn, men er ved at skrumpe til 25 procent af sin nuværende befolkning. Måske kan det alligevel gå op i en højere enhed?

0 kommentarer: