tirsdag den 1. december 2009

KLIMAteriemakreller i grumset farvand

Climategate ruller stille og roligt og følg endelig med her. Jeg forventer ikke det store jordskred, efter som Vatikaner ændrer indstilling meget langsomt.
Går man ned gennem strøget og ens hjerne er fuldstændigt fokuseret på at finde en skobutik, overser man alle de andre butikker.

I klimaspørgsmålet taler man som om der kun findes skobutikker.

Jeg er af den holdning at CO2s effekt på drivhuset er minimal. Hvorfor?

Et: Vi har haft istider for millioner af år siden, hvor der var 10-20 gange så meget CO2 i atmossfæren. Det taler ikke for CO2 som hovedfaktor.

To: Den varme middelalder var næsten lige så varm som i dag, hvilket minder os om at temperaturen sagtens kan stige uden menneskets indflydelse.

Tre: Vi kommer fra en lille istid hvor temperaturen har været meget lav. 1875 var foreksempel det koldeste år på Grønland i 10.000 år. Og det er 250 millioner år siden, der har været så meget is på jorden uden for en decideret istid.
Antarktis er vokset, hvor man kun hører om den side, hvor isen smelter på grund af ændringer i varme havstrømme.

Fire: Nogle peger på at det er smog som har hæmmet opvarmningen op til 1950. Men jeg findet det bizart med den her co2 kurve:

Og lad mig forklare, hvad jeg finder bizart - Den voldsomme stigning fra 1950 af. Den virker kunstig, eftersom industrialiseringen startede fladt, hvor mange lande var fattige helt op til enden af 1960´erne. Kun lande som Sverige og USA og enkelte andre var fuld sving kort efter krigen. Og nu vi taler om krigen, hvordan kan en krig som belastede industrien til det yderste, som satte gang i den for alvor, hvor hundredetusindvis af tanks og fly var i aktion etc. knap ses på denne kurve?

Flere forskere er inde på at CO2 mængden før 1950 ikke er korrekt rapporteret.

Se også her mere omfattende
, Ernst-Georg Beck har blandt andet gennemgået 90.000 historiske CO2 målinger.

Fem: Temperaturen faldt mellem 1940 cirka til 1975. Og er faldet igen mellem 1998 og 2007.

Hvis teorierne om Menneskeskabt, altså menneske aktivitet som hovedfaktor skulle holde, så burde temperaturen jo ikke falde, mens CO2 udledningen stiger.

Og det er det budskab som de forsøger at sælge os. at det er primært menneskeskabt Eksempler:

KLIMATEORI: Den globale opvarmning, som kloden har gennemlevet i det 20. århundrede er først og fremmest skabt af os mennesker. Udledningen af menneskeskabte drivhusgasser, herunder CO2, i atmosfæren, har simpelthen gjort vores klima varmere.

Det mener et stort flertal af verdens klimaforskere, der har støtte fra FN's klimapanel (IPCC). IPCC-forskerne siger, det er bevist med mere end 90 procent sandsynlighed, at den menneske­skabte udledning af drivhusgasser er hovedskyldig i den globale opvarmning.

Eksempel 2:

Ny iskerneforskning viser, at klimaforandringerne er menneskeskabte
Urban bringer i dag den nyhed, at iskerneforskere er nået frem til, at opvarmningen i området, der dækker Grønland, Canada, Alaska, Nordskandinavien og Sibirien, skyldes den menneskeskabte stigende udledning af drivhusgasser. Iskerneforsker fra Niels Bohr Instituttet, inden for forskningsretningn is og klima, v. Københavns Universitet, Bo Møllesøe Vinther, udtaler: “Vi kan ganske enkelt ikke finde nogen anden forklaring”.
Jeg henviser derudover til denne post:

1 kommentarer:

Anonym sagde ...

men man hører kun om den side-
i stedet for "hvor man kun kører om den side"...
Peter Buch