mandag den 14. december 2009

1930erne var varmere end 1998

Vigtig Update sidst i posten!

Dette gælder Norden og er i fuldstændig konflikt med IPCC/CRU data, som hævder at på den nordlige halvkugle er temperaturen steget med omkring en grad i gennemsnit siden industrialiseringen.
Professor Wibjørn Karlén fra Uppsalas universitet har forsøgt at få en forklaring på forskellen hos CRU - emails som nu er offentlige og kan ses her. Dette uden det store held. Den er også svær at forklare, men måske har det noget med "små tricks" at gøre?

Ifølge data fra ALLE målestationerne registret hos Nordklim, fælles meterologisk organisation for alle nordiske lande, er temperaturen kun steget op til 1940, altså før vores CO2 udslip gik i gang for alvor og efter 1940 er den faldet og gået op igen, grafisk ser det sådan her ud:

Ifølge IPCC burde det jo se sådan her ud:

En betydelig forskel for at sige det mildt.

Det kunne være interessant, hvis klimaskeptikerne og offentligheden fik adgang til data fra alle målestationer i verden.
Det kunne også være interessant, hvis man undersøgte, hvilken betydning det eventuelt kunne have, at man har skåret de primære målestationer ned fra 6000 til omkring 2000 siden 1970.

Her er nogle eksempler på nordlige målestationer, fra Nordklim, med gennemsnitstemperatur for hele året:Da Nordklim har offentliggjort alle data fra deres målestationer, kunne jeg ikke lade være med at downloade disse data og selv regne på den årlige gennemsnitstemperatur i "Hopenhagen" fra 1890 til 2001 (Med et klik bliver den noget større ):
Halvfemserne var ganske vist det varmeste årti som helhed, men trediverne ligger ganske tæt derpå.
Her skal det jo siges, at storbyer er det som hedder urban heat islands og det er velkendt at temperaturen kan være flere grader højere inde i byen, end et stenkast ude på landet ved siden af.
Det er også en del af forklaringen på den "globale opvarmning", hvorfor der er blevet varmere og hvorfor det ikke er ligegyldigt, hvilke stationer man bruger data fra, eller hvor mange man har.
Nu har vi historisk placeret sådanne oftest i storbyerne. Her er oversigten over målestationer i Norden:Dem som ligger fjernt fra storbyen giver et mere naturligt billede af temperaturen.
Og ifølge de samlede målestationer i Norden var 1930erne altså varmere end 1990erne, eller lige så varmt - om man foretrækker det - det uden at der er korrigeret for urban heat islands - simpelthen den målte temperatur.

Diskussionen er langt fra afsluttet og den såkaldte konsensus hviler på et fordrejet grundlag med behandlede tal og manglende ærlighed omkring behandlingen af rådata, hvilket IPCCs "hockeystav" hvad angår temperaturen på den nordlige halvkugle vidner om.

Fra artiklen i Ekstra Bladet som inspirerede denne post:

En markant varme peak omkring 1940 ses, og 'The decline' eller 'faldet' efter 1940 fik forskere verden over til at frygte en kommende istid. Men udviklingen vendte i 1978 og efter blot få års opvarmning i midtfirserne startede Nasa´s James Hansen med at udbrede advarsler om global warming.

Ved den lejlighed startede James Hansen på at ændre på temperatur data fra tidligere år. Mange argumenter har set dagens lys for at justere temperatur data, men den dag i dag, slås de forskere IPCC samarbejder med, mod varme peaken - fra trævækst, iskerner og søbundsanalyser osv. bliver 'the decline' efter 1940 temperatur-peak nemlig ved med at dukke op...

Der er i øjeblikket grupper der rundt om i verden har sat sig for på denne vis at tjekke temperaturers rigtighed. Således kunne vi for nyligt konstatere, at IPCC´s temperatur stigning for New Zealand på 0,92 Celsius over det 20´ende århundrede kun matches af original temperaturstigning på 0,06 Celsius i New Zealands rå temperatur data.

Som jeg skrev om i går, lovpriste en skribent sin egen skepsis og snakkede om det manglende bevis fra skeptiker fløjen - eller miljøbenægter som det så maksimalt nedsættende italesættes.

Nu er bevisbyrden ikke kun på skeptikernes side, den er også på flokkens - der sværger til mantraet "menneskeskabt global opvarmnings" - side og helst uden manipulerede tal, hysteriske katastrofescenarier, trættende meldinger om Antarktis der smelter, selv om der aldrig har været mere is på Antarktis osv.

Den moderne tids arvesynd er ikke mindre et kompleks end Augustins. Lad os holde os til nøgterne fakta og lade kirken om den overdrevne syndsbevidsthed.


Update: Var lige nødsaget til at regne på en anden målestation i Danmark, en som ikke kan beskyldes for at være en urban heat island - nemlig Nordby på Samsø (Der var dog nogle åbenlyse fejlværdier "-9999" i dataene for en enkelt måned henholdvis i årene 1993, 1994 og 2000. Dette "-9999" har jeg erstattet med tallet fra samme måned det forrige år - ikke optimalt, men bedre end at gætte):


Der er en tendens til at det er varmere i København, men der er jo også placeringen til forskel. Samsø ligger med noget mere åbent hav omkring. Men Urban Heat faktoren i København er dog næppe stor.

Gennemsnittet for København i hele perioden (1890-2001) er 8,38 grader, mens det er 8,2 grader for Nordby. For de første 30 år (1890-1919) er forskellen mindre, nemlig 7,83
vs 7,78 grader - KBH/NOR henholdvis.
For de sidste 30 år, 1972-2001, er forskellen vokset betydeligt - 8,94 vs 8,53 grader, henholdvis.

En ting kan vi være sikker på, den geografiske placering har ikke forandret sig, så Urban Heat spiller lidt ind.

Vi kommer dog ikke uden om at temperaturen er steget en lille smule, men både solaktiviteten og Co2 steg efter 1940!

Hvordan så middeltemperaturen så ud mellem 1930 og 1940 hvor temperaturen også steg?

8,81 vs 8,41 grader henholdsvis.

Og for det varmeste årti 1990-1999?

9,25 vs 8,62 grader.

Altså 0,21 graders forskel for Nordby og 0,44 graders forskel for København - igen målestationers placering. I forhold til det varme 1930tal versus det varme 1990tal for at slet ikke at glemme, at lige for Samsø så det ret varmt ud omkring slutningen af 1940erne.

Samlet set i Norden, var det altså unormalt varmere i 1930 end i 1990.

Det var altså før den menneskabte opvarmning, hvor vi tonsede CO2 i atmossfæren. Den menneskeudledte CO2 ser sådan her ud:


Skal temperaturstigningen være menneskabt burde den også se sådan her ud - altså ikke noget med høje temperaturer før 1950. Det gør den altså ikke medmindre man hjælper den lidt på Hockeystavkurs.

0,21 graders forskel, som skyldes ikke blot CO2, men også EL Nino, øget aktivitet hos solen, ændringer i jordens rotering og øvrige ikke-menneskeskabte faktorer. For at slet ikke at tale om at vi kun er ansvarlige for 25 procent af co2 udledningen og 2,5 procent af drivhuseffekten. Resten er naturen selv.


Jeg er næppe den eneste, der synes der er gået lidt for meget dramatik i klimacirkusset. Dette er så stadig kun en brøkdel af kritikken.

Update2:

Som sagt, er temperaturen i princippet ikke steget i Norden siden 1930erne, hvor i visse områder var der endda varmere dengang, end nu.

Nu viser det samme resultat sig for Alaska.

På den modsatte halvkugle - Australien - viser de tre målestationer man har haft siden 1880, at temperaturen overordnet er faldet:Igen i lettere kontrast til IPCCs model for Australien, som dog også udelader før 1900:

Der er måske en ret god grund til at meterologer hører til de mest skeptiske angående menneskets betydelige indflydelse på klimaet - Hvilket i øvrigt ikke er det samme som at sige "at den globale opvarmning er menneskeskabt". For selvfølgelig har vi indflydelse på klimaet, bredere set end CO2 dog, skovfældning og dårlig vedligeholdelse af landbrugsjord, overbefolkning vs praktisk levegrundlag osv.

Er der konsensus nu, som det hedder, varer det næppe meget længere, for proportionerne og faktiske belæg mangler i denne debat.
4 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jeg er glad for, at der er nogle, der gider tale bjerget midt imod.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Det er dog nok et af de isbjerge, som smelter meget langsomt :)

Richardt Thomas Lionheart sagde ...

Man må da gå ud fra, at målestationen for København er anbragt langt udenfor byen, eller at der er taget højde for bybebyggelsens og asfaltens varmeophobning. København er jo gennemsnitligt ca. 3 grader varmere end omgivelserne.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Jeg tror at målestationerne ofte er placeret i gammel tid, før man kendte til heat islands, men der findes nogle regler for hvor tæt de må være på asfalt, beton osv.

Men kritikere siger at mange målestationer ikke lever op til de regler, de er så vidt jeg husker også kun et spørgsmål om få meter.