søndag den 13. december 2009

Klassisk klimaspin i Information

Et studie eksempel i manipulation - overskriften:


Hvis bare klimabenægterne havde ret


Allerede med det begreb, shamingagtigt, er stilen lagt an. Måske skulle man kvittere med vidensskabsbenægtere, som ikke kan skelne mellem fakta og hypoteser og gå kritisk til værks til en hypotese.

Hvad er udsagnets dybere belæg? Benægter man at temperaturen stiger? Benægter man at CO2 er en drivhusgas?
Nej, man benægter at den globale opvarmning er hovedsaglig menneskeskabt, og nægter at overse de fakta, der taler for andre faktorer som hovedkraft.

Ergo, videnskabsbenægter er mere i bulls eye, end klimabenægter er. Nu vi er i smædeafdelingen.

Så påstår han at:

"Også jeg har rakt ud efter ethvert halmstrå, der kunne antyde, at det er forkert."...

"Jeg er selv skeptiker. Jeg har set kritisk på forskningen og søgt desperat efter fejl. Det store flertal af forskere er skeptikere: Det ligger i forskningens natur at tjekke igen og igen for at finde fejl i ens teorier og resultater. Enhver redelig skeptisk analyse fører til den konklusion, at den menneskeskabte, globale opvarmning er virkelig. Benægtelse er noget andet: Det er, når ingen beviser, uanset hvor overvældende, ville kunne overbevise dig. Det er en trosbaseret position."
Trods sin "skeptiske" karakter mener han altså, der er bevis for at temperaturstigningen er menneskeskabt og har som sagt vendt hvert et strå.

Det er jeg meget lidt overbevist om, når man fyrer sådan en remse her af:

Men de videnskabelige kendsgerninger er ikke komplicerede eller svære at forstå. Jo mere kuldioxid, der bliver pumpet ud i atmosfæren, des varmere bliver verden. Hvert eneste år siden 1917 har været varmere end 1917. Hvert eneste år siden 1956 har været varmere end 1956. Hvert eneste år siden 1992 har været varmere end 1992. Hvis vi bliver ved med at forøge udslippet af kuldioxid - som vi gør - vil verden blive markant varmere. Mange egne vil blive oversvømmet, tørre ud eller brænde.

Hvor er så beviset for det? Han vil gerne snakke beviser, men så bør man også snakke dem og ikke løgne, for det er løgn det han siger, kort og godt - temperaturen faldt mellem 1940 og 1975:


Hvis der skulle være så en beviselig sammenhæng mellem CO2 udledning og temperatur. Så skulle temperaturen først været steget for alvor efter 1940, hvor CO2 udledningen steg.
Men nu skete halvdelen af hele temperaturstigningen mellem 1910 og 1940, hvorefter temperaturen faldt mellem 1940 og 1975, hvor CO2 udledningen for alvor tog fart.

Han snakker om manglende beviser, men forhåbentlig mente ham ham selv?

For det er det værste vås at påstå, at jo mere kuldioxid der bliver pumpet ud, jo varmere bliver der.
I så fald ville temperaturen kun have steget efter 1940. Nu steg den det halve før 1940!

Her er CO2 målinger fra de nordiske breddegrader, helt tilbage fra 1812:
Lavt Co2 niveau mellem 1910 og 1930 hvor temperauren stiger. Højt CO2 niveau fra førkrigstiden og stigende - kraftigt endda - under krigen og efter, hvor temperaturen så falder.
Ligeledes højt co2 niveau i begyndelsen af 1800 tallet, hvor der var nogle ekstra kolde årtier.

Det er et højt krav, at forvente at mennesket skal tage skylden for klimaforandringer.

Givet at vores andel af stigningen i CO2 er den mindste, når temperaturen stiger frigiver naturen selv mere CO2.

En lille reduktion, af vores lille andel, vil nok ikke gøre den store forskel. For at slet ikke at tale om, at CO2s effekt er disputeret.

Vi har trods alt haft over ti gange mere co2 i atmossfæren og haft en istid samtidigt.

Såvel som vi kommer fra en lille istid og lever i de koldeste tre-fire århundreder
i titusind år.

Alle artiklerne var enige om, at ændringer skyldtes menneskelig aktivitet. Det er ikke til debat blandt klimaforskere. Kun få forskere, der beskæftiger sig med klimaproblematikken, er uenige, men at gå til dem for at få en forklaring på klimaændringerne er lidt som at bede en fodterapeut om at undersøge ens ører.
Så trækkes konsensuskortet, og alle der ved noget er enige. Men analogien er falsk. Klimatologer er ikke eksperter alá rygspecialisten, vs øre næse halslægen, eller sågar en fodterapeut.

De er som de praktiserende læger vs specialisterne. De breder sig over flere felter, hvor geofysikeren, meterologen, fordyber sig i et enkelt. Og de to sidstnævnte grupper er tilfældigvis dem som er mest uenige i den globale MENNESKESKABTE opvarmning.

Konsensustanken er falsk - Der er enighed om at CO2 er en drivhusgas og temperaturen stiger - mennesket spiller naturligvis en rolle. Men der er langt fra enighed om at mennesket er hovedfaktoren og det er det man forsøger at bilde os ind, såvel som vi kan redde verden, ved en begrænset reduktion i vores begrænsede andel af CO2.

Dette er et skammeligt forsøg på at gøre fagvidenskabsmænd, med tendens til uenighed til uvidenskabelige med manglende forudsætninger - fodterapeuter!

Træk looneykortet, samt fodterapeutkortet og overse argumenterne imod den menneskeskabte opvarmning.

Der er mere i den dur:

Olie- og gasindustrien har brugt milliarder på at overbevise os om at blive ved det, fordi deres indtjening ellers vil styrtdykke.
Spørgsmålet som her skal besvares, er. Om hvilken af de to skoler, der postes flest penge og mest prestige i?

Kunne det tænkes, der var flere penge og politiske interesser i "den menneskeskabte opvarmning"?

Eller er olieindustrien de eneste, som har noget at klinke, selv økonomisk set?

Marxisme er ikke videnskab, bliver det aldrig. Og det er marxisme, at kun fokusere på økonomiske interesser af udelukkende private firmaer alá olieselskaber. For at slet ikke at tale om at der nok også findes private firmaer med interesser i alternative CO2 frie drivmidler. Hvorfor er alle særinteresser ikke lige?

0 kommentarer: