fredag den 11. december 2009

Fra økonomisk lokomotiv til blandt EUs ustyrlige økonomier

Jeg kan ikke forstå, at vi ikke diskuterer dette og vender hvert et strå, men sådan er der så meget.

Vi er gået fra den højt besungne Flexsecurity model og et land andre skelede til, til det land krisen har ramt hårdest:

Den går ikke. EU's økonomi- og finansministre vil i løbet af næste år løfte en advarende pegefinger overfor Danmark.

Underskuddet på de knap 95 milliarder kroner - svarende til 5,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP) - skal bringes ned på tre procent af BNP.

Der fremgår af regeringens Økonomiske Redegørelse.

Olien forsvinder, flere ældre...
- De henstillinger, der netop er vedtaget for andre lande, peger på, at Danmark skal nedbringe underskuddet til under tre procent af BNP senest i 2013, og at den strukturelle saldo skal forbedres med mindst ni milliarder kroner om året i 2011-2013, hedder det i Økonomisk Redegørelse.

Svækkelsen af de offentlige finanser sker uheldigvis samtidig med, at flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og udsigten til færre skatteindtægter fra olieaktiviteterne i Nordsøen.

Den fortsatte fest er aflyst, vi er dog så heldige, at vi stadig er blandt de EU lande med den højeste realbeskæftigelse.

Men måske er det fordi der venter nedskæringer forude, at tavsheden breder sig. Det plejer den jo at gøre, når der er nedskæringer på vej.
Politikkere vil som i det gamle russiske ordsprog helst love at bygge broer, selv når der intet vand er at bygge dem over.

Boligboblen, i mine øjne bærer hovedskylden, skabte murstensmillionærer for en stund og plus på BNP kontoen, men det var kun for en stund og bagslaget måtte komme - der er per definition et loft over, hvor dyrt man kan købe og sidde. Det er for billigt at kritisere bankerne og deres udlånspolitik, når hele samfundet har satset på meget på en enkelt hest og Christiansborg fra højre til venstre ikke har haft nosserne til at gribe ind.
Der findes vinderne, dem som fik solgt boligen på rette tidspunkt. Men taberne tårner sig endnu højere op, nemlig dem som købte for sent, dem som nu ikke har råd til at købe, dem som ligger i det laveste indkomstlag, som nu har svært ved at finde billige boliger. Det almen nyttige boligbyggeri, for hvem det er umuligt at bygge nye boliger billigt.
Jeg synes alt i alt det har mindet lidt for meget om et statssponsoreret pyramidespil.

0 kommentarer: