søndag den 6. december 2009

Climategate Bob får satirisk pisk

Og ved gud hvor har han og andre opmærksomhedsnarkomaner af katastrofeforskere fortjent det:I den mere seriøse afdeling, så lever vi stadig i den koldeste periode af jordens historie, siden sidste istid:
Ligeledes her er en debunk af Mann Hockeystavkurve, baseret på målestationer i forskellige verdensdele gennem de sidste 200 år og andet materiale (Selvsamme som Mann brugte) - Nogle eksempler først fra en enkelt temperatur målestation:Og efter at dataene var blevet behandlet uden de fejl Mann havde begået:At Mann helt bevidst har manipuleret, håndplukket data, mener jeg nu er en retfærdig anklage. Det er for pænt at kun regne med, at det er dårlig databehandling og programmering. Men det er vel også det de skriver mellem linjerne, "extrapolating" data foreksempel:The data set of proxies of past climate used in Mann, Bradley and Hughes (1998, “MBH98” hereafter) for the estimation of temperatures from 1400 to 1980 contains collation errors, unjustifiable truncation or extrapolation of source data, obsolete data, geographical location errors, incorrect calculation of principal components and other quality control defects.


0 kommentarer: