tirsdag den 15. december 2009

Og der er flere misforhold mellem rådata og IPCC temperaturer

Som nævnt forleden, er temperaturen i princippet ikke steget i Norden siden 1930erne, hvor i visse områder var der endda varmere dengang, end nu.

Nu viser det samme resultat sig for Alaska.

På den modsatte halvkugle - Australien - viser de tre målestationer man har haft siden 1880, at temperaturen overordnet er faldet:Igen i lettere kontrast til IPCCs model for Australien, som dog også udelader før 1900:

Der er måske en ret god grund til at meterologer hører til de mest skeptiske angående menneskets betydelige indflydelse på klimaet - Hvilket i øvrigt ikke er det samme som at sige "at den globale opvarmning er menneskeskabt". For selvfølgelig har vi indflydelse på klimaet, bredere set end CO2 dog, skovfældning og dårlig vedligeholdelse af landbrugsjord, overbefolkning vs praktisk levegrundlag osv.

Er der konsensus nu, som det hedder, varer det næppe meget længere, for proportionerne og faktiske belæg mangler i denne debat.

0 kommentarer: