onsdag den 6. maj 2009

Demografi og spin

På blot ti år er en søskendeflok i en indvandrerfamilie med rødder i bl.a. Tyrkiet, Pakistan, Mellemøsten og Somalia faldet fra omkring tre til to børn, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.


Sådan lyder det i en artikel fra Berlingske i dag.

Det er spin så det batter, for der er intet som helst belæg for dette.

Det er en generalisering ud fra optimistiske beregninger, som i øvrigt slet ikke tilsvarer de tidligere beregninger i "indvandrere i Danmark 2008". Hvilket er suspekt.

Som jeg har været inde på i en tidligere post, så er fertilitetsraten misvisende, men det er muligt at give et præcist øjebliksbillede af, hvor mange børn individuelle landegrupper føder i forhold til danskere, og hvis der er nogen som ikke føder 2 børn per familie så er det somalierne, som selvsamme undersøgelse jeg linker til i øvrigt giver en fertilitetarate på 4,283.

For at gentage tallene fra mine tidligere udregning, baseret på børn født i gennemsnit per tusinde danskere, tyrkere osv. i alderen 15-44, så ser det sådan her ud:

For at starte med etniske danskeres gennemsnitlige, mellem 15-44 år, fødselsrate i perioden 2003-2007. Så ser den sådan her ud:
29 børn per 1000 danskere i aldersgruppen 15-44 årige.

For somaliske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
73 børn per 1000 somaliske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

For pakistanske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
52 børn per 1000 pakistanske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

For irakiske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
50 børn per 1000 irakiske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

For libanesiske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
50 børn per 1000 libanesiske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

For afghanske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
47 børn per 1000 afghanske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

For tyrkiske indvandrere, mellem 15-44 år i perioden 2003-2007, ser fødselsraten sådan her ud:
36 børn per 1000 tyrkiske indvandrere i aldersgruppen 15-44 årige.

Alle undtaget tyrkerne ligger markant over vores eget fødselstal, de ligger også lavt i deres hjemland, men efter over 80 års Kemalisme har de vokset over seks gange befolkningsmæssigt trods stor udvandring og vil næsten tredoble sin befolkning, hvis nuværende udvikling fortsætter inden århundredet her er ovre.

Og det skal understreges meget kraftigt, at en fødselsrate som ligger 2/3 dele over vores egen som pakistanernes, betyder ikke blot at de vil føde 2/3 flere børn.
På sigt kommer der en eksponentiel effekt, så i løbet af dette århundrede kan de alt fra tre til ottedoble deres antal, bare demografisk.
Mere om eksponentiel vækst og demografisk vækst med eksempler her:

Som et sidste aspekt skal det tilføjes og også vigtigt at forstå, at selv om man føder lige mange børn gør det en stor forskel, hvor tidligt man føder dem. Hvis man får børn omkring 20 års alderen generelt, kan man nå fem generation i løbet af et århundrede, hvis man får dem eksempelvis i 34 års alderen generelt, kan man kun nå tre generationer på et århundrede.

20-24 årige indvandrere fra muslimske lande føder omkring tre gange så mange børn som danskere i samme alder.

De primære drivkrafter i demografien vil ikke blot forsvinde så let.

De er tidligt ægteskabskultur, tendens til hjemmegående husmor, samt en kultur hvor der er prestige i mange sønner.

At de skulle få en demografi som vores, er ren ønsketænkning.

0 kommentarer: