fredag den 15. maj 2009

Korrigering korrigering

Når jeg i gårdagens indlæg, rettede en forespørgsel om indvandrer kriminalitet uden censur, så var det ikke en kritik af Danmarks Statistik, som i lader sådanne tal være frit tilgængelige, for alle som vil søge dem, og også i rapporter, som "indvandring i Danmark 2008, belyser indvandrernes andel af kriminalitet, og nævner deres over-repræsentation inden for grove voldsforbrydelser og røverier.

Ligeledes går de ind på forskellen mellem forskellige indvandreres kriminalitet. De faktiske tal kan ikke modsiges, men bortforklares kan de.

Nej, hvad jeg retter mig i mod, er stemmer i mediebilledet, som mener, hvis man korrigerer tilstrækkeligt, er de slet ikke mere kriminelle end os, eller tæt på.

Det er politisk korrekt sludder som det her, jeg vender mig i mod. Eller det her. Eller mere absurde eksempler som dette her. Eller det seneste skud på tavlen, hvor enlige mødre er problemet, men ikke indvandrere.
Eller som her, som også rummer lidt af historien om, hvorfor vi langt om længe om længe fik en undersøgelse af landegruppers repræsentation inden for kriminaliteten, via en politisk beslutning.

Update: Ulla Nørtoft Thomsen linker til et endnu bedre eksempel, af Kyvsgaard her:

Det på et tidspunkt, hvor indvandrerkriminalitet fyldte over 20 procent af den samlede kriminalitet, og modsat at beskytte alle indvandrere, gjorde det alle teoretisk skyldige.

Resultaterne viser nu en gang, at indvandrere står for en høj andel af kriminaliteten. Og for ofrene for denne, er korrigeringer fuldstændigt meningsløse.
Den viser også, at visse grupper, står mere for kriminalitet end andre.

Og nu kommer det interessante, alle indvandrergrupper er jo blevet korrigeret for socioøkonomisk status, fra side 170 i rapporten ":


Faktum forbliver, at som i kan se, bliver at andre grupper som ligger under danskerne i kriminalitets index, korrigeres yderligere ned til et endnu lavere niveau.

Så der er stadig en stor forskel. Den forskel kan ikke forklares med krig, for i så fald ville vietnamneserne ligge højt, samt dem fra Bosnien Herzegovina - sidst nævnte vel nok noget af det grimmeste som er set i moderne historie.
Tyrkerne og marrokanerne, pakistanerne, eks-jugoslaverne har heller ikke den undskyldning.

Vi kan heller ikke sige, at det kun er muslimske lande som er et problem, omend de er den klareste tendens i den retning. Bosnierne er vel for en stor dels vedkommende muslimer, men eks-jugoslavere er det vel ikke nødvendigvis.

Men vi kan sige, hvilke lande det er en bedre idé, at tage indvandrere fra, end andre, og hvilke efterkommere vi skal være ekstra opmærksomme på.

Det er jo selvfølgelig det, der er det ubehagelige for nogle, at vi skærer alle over en kam.
men jeg vil vende det om, og sige det er mere ubehageligt at kriminaliteten stiger og specielt ubehageligt for ofrene. Ubehageligt at der skal postes en masse penge i integrationsprojekter, opsamlingsarbejde, som potentielt er selvdestruktivt, da det allerede presser kommuners økonomi, i sidste instans kommer til at presse hele landet.

Hvad har været forkert, er ikke at tage i mod mennesker udefra. Men at tage i mod dem i det omfang som vi har gjort, uden debat og direkte mod folkets vilje, på et tidspunkt hvor vi ikke havde brug for arbejdskraft, og lade dem vænne sig til en tilværelse uden krav og konsekvens, give dem automatisk statsborgerskab, og ikke debattere og handle i tide.

Hvis vi ikke snart finder en mere smart og diskriminerende indvandrings politik og får eget, personligt ansvar gjort til en større del af dette samfund, så ryger samfundet i sin grundvold, mere kriminalitet, mindre loyalitet, mindre velfærd. Flere nedskæringer over en bred kam, sociale forhold og politi, som så gør problemerne værre, ind til det punkt, hvor flere har fået nok, gør modstand, eller hvad de fleste nok vil gøre, rejser bort, stemmer med fødderne.

Og for at vende tilbage til korrigering, ja så har vestlige indvandrere også en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, den ligger nærmere ikke-vestliges lave tilknytning, end til vores - kvinder undtaget:Der findes kun en smart indvandringspolitik, det er den som hedder "et arbejde, en indvandrer."
Alt andet er utopi og idealisme, som kun fører til resultater som ingen kan bortsnakke.

0 kommentarer: