onsdag den 20. maj 2009

Er indvandring lig med mere kriminalitet?

Morten Uhrskov Jensen forsøger i en kronik, at kvalificere en sammenhæng mellem indvandring og voldtægter i Sverige.
Dette er selvfølgelig en lettere umulig opgave, med hensyn til et land som ikke fører detaljeret statistik.
Som mine egne udregninger for nylig viste, er sammenhængen dog klar nok i Danmark.
Kun 64,29 procent af de dømte voldtægter begåes af etniske danskere.

Der er god grund til at formode, at fordelingen kan være tilsvarende og oven i købet værre i Sverige, da de har flere indvandrere og det i stigende grad, samt et straffesystem der ikke straffer sådanne tilbøjeligheder i særlig høj grad, hvis gerningsmanden altså overhovedet bliver fanget. Svensk politi har en dårlig opklaringsprocent.
Det vil sige har man tilbøjeligheden, så er blokaderne i princippet mindre.

Sverige har Europa-rekord med voldtægter. Men som Uhrskov Jensen er inde på, kan de ikke forklares alene med alle de forklaringer han gennemgår. Der har været en eksplosion i udviklingen de sidste år.

Alene i Skåne, en del af Sverige med 1.200.000 millioner indbyggere blev der citat:

Under perioden 11 april 2005 till 12 april 2006 anmälde 472 kvinnor i Skåne att de blivit våldtagna. Motsvarande siffra för Malmö är 124. Brottsförebyggande rådet, Brå, som tittar på brottsutvecklingen i Sverige
Det er mere end i Danmark som helhed.

Til gengæld kan vi se, hvor meget voldtægter stiger i en svensk indvandrerby som Malmö, hvor der kommer en anmeldelse for voldtægt cirka hver anden dag for tiden:

Våldtäkter

Antal anmälda våldtäkter
i Malmö.

Utomhus
2008: 30 (tom sep)
2007: 45
2006: 33
2000: 23

Inomhus
2008: 114 (tom sep)
2007: 110
2006: 89
2000: 69

Ligeledes har vi en anden kategori af kriminalitet, som indvandrere er stygt overrepræsenteret inden for:

Det er gaderøverier.

Da en politibetjent fra København hørte om antallet af gaderøverier i Malmö, troede han ikke på det og bad journalisten om at gentage tallet flere gange.
Malmø som er en by med 1/4 del af Københavns indbyggere, havde nemlig over dobbelt så mange af den slags røverier:

Storköpenhamn har drygt en miljon invånare. Förra året polisanmäldes 400 personrån i den danska huvudstaden. Motsvarande siffra i Malmö var 905...

Han skrattar först när Sydsvenskan presenterar Malmös personrånsstatistik för honom, ber att få siffrorna upprepade flera gånger.

Jag är chockerad över antalet personrån som genomförs i Malmö. Det är otroligt höga siffror med tanke på invånarantalet. Detta måste sysselsätta Malmöpolisen något oerhört, säger han.


For at blive ved Malmø. For en tre år siden blev en stor undersøgelse foretaget blandt 7338 unge i Malmö.
Den kom frem til det chokerende resultat, at kun 3 ud af 10 af de unge faktisk anmeldte voldstilfælde, og at, endnu værre, kun en ud af syv piger anmeldte voldtægt.

Hvis vi nu forestiller os, at i stedet for at læse om abstrakte tal i aviser, så følger vi de 280.000 Malmøborgere i et årti.
Hvis vi forestiller os, at de holder den samme anmeldelses statistik ved røverier, som de unge der udsættes for vold - det er som regel unge der udsættes for den slags kriminalitet.
Så vil der måske være 2000 røverier om året i Malmø. Hvis vi antager, at det ikke er de samme personer som bliver ramt flere gange. Så taler vi om 20.000 Malmøbeboere som bliver udsat for den slags i løbet af et årti.

Hvis vi siger det årlige antal voldtægter er 180 i Malmø, men kun en ud af syv voldtægter bliver anmeldt. Så taler vi om 1260 voldtægter om året, eller på de ti år, hvor vi følger de 280.000 Malmøborgere om 12.600 voldtægter i alt.

Hvad angår vold, så fører BRÅ i Sverige, desværre ikke en statistik alene for Malmø.

Men lever Malmø op til sin andel af gennemsnittet af de totalt 108.000 anmeldte voldforbrydelser for 2008 - Og det gør Malmø sikkert mere end rigeligt, så taler vi om cirka 3200 voldforbrydelser, hvor det reelle tal ligger omkring 10.000, hvis alle Malmøbeboere er lige så utilbøjelige til at anmelde som de unge, altså på ti år, vil 100.000 af de Malmøbeboere, vi følger, opleve vold mod sin person.

Update, Fandt via Snaphanen tal for vold i Malmø 2006:

Den skånska brottskartan skiftar kraftigt. Malmö dominerar vad gäller anmälningar om våldsbrott, inte bara till det faktiska antalet utan även i förhållande till befolkningsmängden.
I Malmö polisanmäldes 4 428


Altså 4428 tilfælde årligt. Hvis vi antager at kun 1/3 anmeldes, taler vi om 13.284 tilfælde, eller 132.840 tilfælde på et årti.

Det lyder af meget, men selv hvis Malmø kun holder sin andel af landsgennemsnittet og vi kun regner med de faktisk anmeldte, er antallet på et årti 32.000 tilfælde, over ti procent af befolkningen, hvis vi antager det er nye personer som udsættes for vold hver gang.

Og de bliver for de unges vedkommende kun anmeldt 3 ud af ti gange, og for alles vedkommende bliver de næppe alle anmeldt, for at slet ikke tale om det som regel er unge, der udsættes for vold.

Dette er selvfølgelig et tankeeksperiment, for de ældre er nok mere tilbøjelige til at anmelde forbrydelser, samt det er nok også tit de samme personer som gentagent tiltrækker vold - de letteste ofre.
Men om det så kun var det halve af de her tal, er det så blevet meget bedre?

I øvrigt skal det huskes, at ovennævnte også er under forudsætning af, at vold og voldtægter ikke stiger de næste 10 år, de er steget markant de sidste ti år.

Ydermere skal det huskes, at hvis du tilhører den 60-70 procent andel af befolkningen i Malmø som er etniske svenskere, er din chance for at blive udsat for vold, voldtægt og gaderøverier, noget større, end hvis du tilhører den 30-40 procents andel som er indvandrere.
Er du foreksempel kvinde, er du kun halvdelen af Malmø befolkning, nemlig 140.000.
Er du et barn eller en pensionistkvinde, er din chance endnu mindre - forhåbentligt, end hvis du er ung og smuk. De 12.600 voldtægter i løbet af et årti kommer primært til at ramme inden for en snæver andel af befolkningen, nemlig unge og yngre kvinder af svensk etnicitet.

Er Malmø en by du ville bo hele dit liv i? Og lade dine børn vokse op i? Hvis du havde et bedre sted at bo?

En voldtægt hver anden dag, en tre gaderøverier om dagen, lyder ikke af meget, det er dog kun den anmeldte top af isbjerget. Men over årtier bliver det til rigtig mange tilfælde. Dermed øges den gennemsnitlige Malmøbeboers chance for at blive personligt ramt.

0 kommentarer: