fredag den 8. maj 2009

Lex Balvig effekten

Balvig har produceret så mange Lex Balvig efterkommere, der alle sammen messer hans mantra, "mere vold lig med mere anmeldelse".

Han er sørme også vejleder for denne dame som i følge Ritzau:

"Kig dig godt omkring i nabolaget. Og hold godt øje med antallet af enlige mødre. For er der mange af dem, så er der meget kriminalitet. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed. Undersøgelsen hævder dog ikke, at enlige mødre har mere langfingrede tendensen endsige er hurtigere på aftrækkeren end andre i befolkningen. Men antallet af enlige mødre siger noget om, hvor ressourcestærk en kommune er, og det har ifølge undersøgelsen formentlig en sammenhæng med kriminalitetsniveauet. Kig dig omkring igen, og hold nu øje med de unge mænd. Ifølge undersøgelsen er der nemlig en direkte sammenhæng mellem antallet af unge mænd mellem 15 og 39 år i en kommune og kriminalitetsniveauet. Det hænger ganske enkelt sammen med, at mænd i denne aldersgruppe udgør størstedelen af de kriminelle. Ifølge undersøgelsen er der til gengæld ingen målbar sammenhæng mellem antallet af indvandrere i en kommune og kriminalitetsniveauet."

Nej nu må jeg altså le. Det er jo ufrivilligt morsomt i den grad.

Lex Balvig har gjort det godt, mangfoldiggjort sin ideologiske forskning, har han :)

Pas godt på de enlige mødre, de er nemlig et faretegn.

Men dommervagten møder nu en anden virkelighed:

"Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007."

og her:

· I København har to ud af tre, 62 procent, af de unge under 18 år, der hidtil i 2007 er blevet fremstillet i dommervagten for røveri eller vold, anden etnisk baggrund end dansk.

· I Gjellerup Parken i Århus har 16 procent, flere end hver sjette, af drengene mellem 10 og 17 år været sigtet for overtrædelse af straffeloven for røveri, vold, hærværk eller tyveri. Antallet af sigtelser mod områdets unge er fordoblet fra 2005 til 2006. 85 procent af områdets beboere er nydanskere fra primært lande i Nordafrika og Mellemøsten.

Og her:

Tal fra Københavns Politis statistiske afdeling viser, at unge indvandrere nu tegner sig for 82 pct. af grundlovsfor­hørene. Unge danskeres andel udgør 18 pct.

I forhold til 2003 er det en stigning. Her var 67 pct. indvandrere og 33 pct. danskere.


Og her:

Et altoverskyggende problem
Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 procent en udenlandsk baggrund mod 56 procent i 2007.
Og endelig her:

I forhold til mænd af dansk herkomst er førstegenerations-indvandrere overrepræsenteret med 32 procent, skriver Urban.

Blandt indvandrernes efterkommere er overrepræsentationen hele 92 procent. Allerværst ser det ud blandt mænd mellem 20 og 29. Her fik 23 procent i 2006 en dom. Det svarer til næsten hver fjerde, og tallet er én procent højere end i 2005.

Og hvordan ser det ud i fængslerne? Hvor dem med specielt graverende forbrydelser i karakter og omfang ender?

Da andelen af muslimer i fængslerne er vokset til at udgøre 19 procent af alle fængslede, får samtlige lukkede og åbne fængsler samt de største af landets arresthuse fremover tilknyttet en imam ved siden af fængselspræsten, skirver Kristeligt Dagblad.
Samt Jan Plovsing kronik for nogle år tilbage:

Vi har derfor foretaget en beregning af kriminalitetsindeksene, hvor vi udelukkende ser på overtrædelser af straffeloven. Her vil jeg alene sammenligne mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande med mænd, som har dansk oprindelse. Hvis vi korrigerer for aldersforskellene mellem disse grupper, når vi frem til følgende konklusion: Indvandrere/efterkommere under ét har et indeks for straffelovsovertrædelser på hele 241 mod 90 for mænd med dansk oprindelse.

Hvis du spørger mig, er det ikke så meget de unge enlige mødre, man skal være bange for, som unge indvandrerknægte, og de byer som er hårdest ramt, Odense, Århus, København, er det, fordi deres andel af unge indvandrerknægte er stor, nærmere end fordi deres andel af enlige mødre er stor.

Men rart at se en Balvigianer tone rent flag, med en gang politiserende bluff i klar modstrid med fakta, som er noget mere gennemskueligt forkert, end den øvrige fordrejning af virkeligheden og tendensiøtet.

Den her Lex Balvig lov, bliver nok næppe almueje.

1 kommentarer:

Sonia Eriksen sagde ...

Det er en meget forvirrende gennemgang:
1 1/2 års fængsel eller mere fortæller intet om kriminaliteten.
Den er meget større. Det var Hanne Bech Hansens musefælde du faldt i ligesom så mange andre.

Her berettes mere sammenhængende:
http://danmark.wordpress.com/2009/02/27/der-skrives-urigtigt-om-kriminaliteten-rundtom-den-er-meget-højere-blandt-blandt-unge-indvandrere-og-efterkommere-i-københavn/