søndag den 10. maj 2009

Så endte det alligevel sådan

At selv om jeg ikke fandt denne rapport værdig at debunke, fordi jeg tvivler på befolkningen vil æde den råt, så kom jeg til det alligevel, gud bedre det.

Men det hjælper også gevaldigt med lysten, når man ser en overskrift og brødtekst som denne:

Enlige mødre betyder mere kriminalitet

Undgå kommuner med enlige mødre, unge mænd og singler, hvis du vil undgå kriminalitet. Indvandrere behøver du ikke at frygte, viser ny undersøgelse.
Jeg har nu kigget lidt på undersøgelsen, og den har ikke et parameter med, som antallet af narkomaner og udbredelsen af stofmisbrug generelt, hvilket er beklageligt.
Dette vil selvfølgelig ofte være baseret på selvrapportering, og dermed statistisk usikkert, men hvis man kigger på kriminalitet i bredere forstand, er det en faktor.

Balvig/Kyvsgaard og deres skole af kriminologer, afholder sig nemlig ikke fra at konkludere på samme grundlag, når man taler om antallet af personer som udsættes for vold årligt, at det skyldes højere tendens til anmeldelse, selv om deres tal viser en svingning op og ned, som ikke løber parallelt med udviklingen i vold som anmeldt, eller dømt. Men det skyldes, at man ikke kan bruge undersøgelser med så stor usikkerhedsmargen, slet ikke da de angiveligt rammer bredt i landet og befolkningen, og ikke borer ned i de områder som er hårdest ramt, de store byer for eksempel.

Ellers vil jeg sige, der er noget Erasmus Montanus logik over det med de enlige mødre.

Statistisk set skal sammenhængen vise sig i repræsentationen hos selve de kriminelle af unge med enlige mødre:
Ikke i kommunens befolkningsammensætning, ellers er den ikke reelt gyldig, men et sammenfald af omstændigheder.

Jeg anklager ikke rapporten for at fremvise falske tal og varianter i enlige mødre og unge mænd som ikke er reelle, men for at ikke fremhæve koblingen, i forhold til ikke-vestlige indvandrere, som der også er mange af og stor variation i forekomsten af. Det nytter ikke noget at sige, de er få, det er de enlige mødre også.


Men nu er det så heldigt, at de store byer er overrepræsenteret med enlige mødre, og enlige mødre og høj procentandel af unge er angiveligt, eller muligvis, en del af forklaringen, og uden indvandringen havde den måske været blandt de væsentligste?

At storbyerne virker som magneter på specielt unge kvinder fra landet, er et kendt fænomen og resulterer naturligt i, at der er flere kvinder, end mænd der. Hvor det modsatte er tilfældet f.eks. ude vestpå, på landet, hvor kragerne og kvinderne vender, hvor antallet af enlige mænd er højt, mens sandsynligheden for at en finde kvinde, (udbud og efterspørgsel), der er single, er mindre.

Så konklusionen hviler på falske forudsætninger, da sammenhængen mellem den høje kriminalitet i byerne, hvor Odense, Århus, København absolut topper, lige så godt kan forklares med, at selvsamme byer er magneter for indvandrere, og i øvrigt der hvor der findes den største andel af samme, procentmæssigt.
Faktisk langt bedre kan forklares med dette.

Sammenhængen mellem indvandrer andel, eller set som indvandrer involvering i kriminalitet, er både velkendt og forskellen mellem indvandrere og danskere hvad angår kriminalitet, uanset hvor meget og benevolent, man korrigerer for sociale forhold, er den stadig markant.

Der findes i øvrigt næsten million danskere som kommer fra samme dårlige sociale forhold og en masse forbrydere, der ikke kommer fra dårlige forhold, samt over halvtreds procent af indvandrerne og efterkommere, der klarer sig fint med hæderlige jobs, så den sociale korrigering kan betvivles i sig selv.

Hvis man i øvrigt kigger på antallet af enlige mødre hos indvandrerne, tror jeg godt, man kan regne med, de er færre i procentandel.

Men kigger du på København, som ganske vist har flere enlige mødre en normalt, så er langt over mellem 60-80 procent af de unge som ryger i dommervagten i København af anden etnisk herkomst. Det skyldes at modsat resten af landet, fylder de over 20 procent af ungdommen, dvs. deres overrepræsentation inden for kriminalitet resulterer naturligt i at blandt de unge, er de flertallet som modtager en dom, da deres kriminalitetsindex er godt over gennemsnittet. De kommer næppe overvejende fra familier med enlige mødre.

At udelukke det som styrende faktor, er altså legitimt på landsplan og med alle forbrydelser bredt betragtet. Men at udelukke indvandrere som en faktor, hvor de er en stor faktor, er tendentiøst. Jeg bruger normalt gerne tid på at debunke “Balvigianere”, men i det her tilfælde, tror jeg ikke, det er så nødvendigt, fordi de her konklusioner bliver aldrig flertalseje.

Man kan også gå ud over de parametre, som er anvendt i denne forskning, og blot konstatere, at 19 procent af de fængslede i Danmark har muslimsk baggrund.

Antallet af fængslede burde klart tale for omfanget og karakteren af forbrydelserne, blandt en gruppe som udgør sølle fem procent af den danske befolkning, omend lidt mere blandt de unge.

Resten er naturligvis stadig danskere, men er det nok til at gøre det sobert at udelukke indvandrere og efterkommere og deres forekomster som en faktor?
Specielt i de områder hvor der er mange af dem?

I rapporten kan man jo se at byerne København, Odense, Århus ligger langt over landsgennemsnittet hvad angår kriminalitet.

Og rapporten her postulerer en sammenhæng mellem enlige mødre, den syntes jeg så lige, jeg ville kigge på. Dog kun hvad angår de fem største byer samt en enkel mindre.
De øvrige store byer, Ålborg og Esbjerg, har ikke signifikant overkriminalitet, de er markeret med hvidt i rapportens kort, så det er svært at vide om de ligger under, på gennemsnit, eller lidt over?Men jeg har kigget på statistikbankens: “FAM55N: Husstande pr. 1. januar efter kommune/region, husstandstype og husstandsstørrelse “- Og kan sige at andelen af enlige mødre ud fra kommunernes samlede befolkningstal, ser sådan her ud:

København 2,8 procent
Århus 2,5 procent
Odense 2,5 procent
Ålborg 2,2 procent
Esbjerg 2,3 procent

Altså ikke den store forskel, Esbjerg og Ålborg burde ligge over gennemsnittet.

En kommune som Svendborg, som har 2,35 procent andel, altså mere end Esbjerg og Ålborg, af enlige mødre ligger godt under gennemsnittet, hvad angår kriminalitet.

Så spørgsmålet er nu? Hvor statistisk klar er sammenhængen mellem andelen af kriminelle unge og enlige mødre i råtal, STRAF22 i Statistikbanken? Er kriminaliteten kun 8-12 procent højere i de tre største byer?

Hvis vi tager anmeldte straffelovsovertrædelser, var der en for hver 6,6 borgere i København.

I Esbjerg kommune var der en straffelovsanmeldelse for hver 11,9 borgere.

I Odense var der en straffelovsanmeldelse for hver 8,8 borgere.

I Århus en straffelovsanmeldelse for hver 9,25 borgere.

Ålborg en straffelovsanmeldelse for hver 11,8 borgere

I Svendborg var der en straffelovsanmeldelse for hver 20,6 borgere.

Så hvad er forholdet mellem enlige mødre i Esbjerg, Svendborg og København?

122 procent flere enlige mødre i København end Esbjerg. eller 1,22 gange Esbjerg tal.

119 procent flere enlige i København end Svendborg, eller 1,19 gange Svenborg tal.

Forholdet mellem kriminalitet så?

180 procent mere anmeldt straffelovskriminalitet i København end i Esbjerg, eller 1,8 gange så meget.

312 procent mere anmeldt straffelovskriminalitet i København end i Svendborg, eller 3,12 gange så meget.

Hvordan ser det så ud med ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres procentdel af befolkningen?

København, 13,9 procent
Esbjerg, 5 procent
Odense, 9,7 procent
Svendborg, 4,2 procent
Århus, 9,6 procent
Aalborg, 4,7 procent

Ikke nogen klokkeklar sammenhæng analogt set, men hvad angår enlige mødre er der en endnu mindre klar sammenhæng, eftersom Svendborg har flere af dem end Esbjerg og Ålborg.

Hvis man skulle analysere dette til bunds, skulle man ind og se på andelen af de ikke-vestlige indvandrere som har det ekstra høje kriminalitets index, primært fra muslimske lande, i kommunerne.

For at gencitere Jan Plovsing i hans kronik “Tørre tal om indvandring”

“Vi har derfor foretaget en beregning af kriminalitetsindeksene, hvor vi udelukkende ser på overtrædelser af straffeloven. Her vil jeg alene sammenligne mandlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande med mænd, som har dansk oprindelse. Hvis vi korrigerer for aldersforskellene mellem disse grupper, når vi frem til følgende konklusion: Indvandrere/efterkommere under ét har et indeks for straffelovsovertrædelser på hele 241 mod 90 for mænd med dansk oprindelse.”

Når en kommune har en stor andel af disse, må det per definition give et udslag i kriminalstatistikken. Med en ikke-vestlig ungdomsgeneration på omkring 20 procent.
Dermed ikke nogen overraskelse, at unge ikke-vestlige indvandrere fylder mest hos domstolene, eller er en primær faktor i at København leder med hensyn til straffelovsovertrædelser.

Enlige mødre, næppe!

Argumentet om fordelingen af unge, er en anden sag. Men der er en sammenhæng mellem muslimske indvandrere og andelen af unge i en kommune. Blot har en masse små kommuner i Jylland og i provinsen generelt et højt børne og unge tal og har haft det længe, uden markant større kriminalitet til følge. Fertilitetstoppen, per kvinde i Danmark, ser pt. sådan her ud (FOD407: Fertilitetskvotienter efter kommune/region og alder i Statistikbanken):


2008
Brønderslev 2715,1
Rebild 2683,8
Nordfyns 2659
Stevns 2552,7
Allerød 2437,8
Favrskov 2426,5
Morsø 2413,5
Ringkøbing-Skjern 2399,1
Odder 2387,6
Vejen 2372,4
Faaborg-Midtfyn 2358,2
Lejre 2353,4
Middelfart 2347,3
Halsnæs 2333,1
Vallensbæk 2325,1
Samsø 2325
Fanø 2303,6
Thisted 2303,6
Vesthimmerlands 2301,2
Hedensted 2279,6
Struer 2268,9
Varde 2265,2
Nyborg 2251,4
Furesø 2251,2
Skanderborg 2241
Ikast-Brande 2237
Viborg 2234,7
Bornholm 2233,4
Gladsaxe 2225,1
Skive 2223,3
Odsherred 2221,1
Kalundborg 2216,5
Gribskov 2215,3
Dragør 2211,9
Assens 2208,7
Ballerup 2201,2
Greve 2197,1
Billund 2192,9
Mariagerfjord 2192,6
Hillerød 2192
Fredensborg 2163,1
Hjørring 2152,2
Solrød 2151,4
Vejle 2151,2
Vordingborg 2148,6
Køge 2148,5
Faxe 2142,5
Sorø 2141,3
Lemvig 2138,7
Frederikssund 2137,9
Egedal 2133,5
I bunden ligger storbyerne:

Odense 1799,6
Roskilde 1786,4
Gentofte 1781,3
Aalborg 1767,9
Region Hovedstaden 1737,7
Glostrup 1723,4
Frederiksberg 1715,8
Århus 1672,3
Lyngby-Taarbæk 1641,9
København 1577,6


Ikke de mest kriminelle kommuner vel, dem med høj fertilitet? De unge flygter fra disse kommuner, når de bliver ældre, men mest hunkønnene.

UPDATE:

"Det ses således af de grundlæggende data, at det i særlig grad er i stor-byerne, at der er en overvægt af unge mænd."
(Citat fra rapporten.)

Det kan diskuteres, hvordan overvægt af mændskal fortolkes, men det kan også diskuteres, hvem der udgør overvægten, for det er i høj grad studerende på videregående uddannelser.

Lad os se på den :) Vi taler om statistikken: RAS207: Befolkningen efter bopælsområde (nye kom.), socioøkonomisk status (13-grp), herkomst, alder og køn, i statistikbanken. :

Landsdel København by:

Unge i alderen, dansk oprindelse, 16-19:

Mænd: 8054
Kvinder: 8404

Alderen 20-24, dansk oprindelse.

Mænd: 20807
Kvinder: 25500

Alderen 25-29

Mænd: 29936
Kvinder: 30788

Alderen 30-34

Mænd: 30370
Kvinder: 27895

Alderen 35-39

Mænd: 22835
Kvinder: 19904

Svag overvægt af kvinder: 112002 vs 112491

Indvandrere ikke-vestlige lande:

16-19
Mænd: 942
Kvinder: 878

20-24
Mænd: 2415
Kvinder: 2437


25-29:
Mænd: 3151
Kvinder: 3835

30-34
Mænd: 3466
Kvinder: 4115

35-39
Mænd: 4067
Kvinder: 3971

Efterkommere ikke-vestlige lande:

16-19
Mænd: 1339 Kvinder: 1214

20-24
Mænd: 1053
Kvinder: 1009

25-29
Mænd: 937
Kvinder: 946

30-34
Mænd: 621
Kvinder: 609

35-39
Mænd: 98
Kvinder: 104

4048 vs 3882, som det eneste i mændenes favør.


Indvandrere vestlige lande: 9501 vs 10745 i kvindernes favør.

Unge mellem 16-39 København by samlet set:

140495 mænd og 143206 kvinder.

Århus samlet set? 57918 vs 58372 16-39 år, kvinders favør, marginalt.

Odense samlet?, 16-39 år, 32618 vs 32504 mænds favør, marginalt.

Ålborg, Danmarks fjerdestørste by, med overvægt af unge mænd: 34663 vs 32191, men i følge rapporten med en kriminalitet på 79,7 tilfælde per tusinde, under det forventede på 90,4.

Esbjerg, femte største: Underskud af kvinder, 17198 vs 16433, anmeldt og forventet kriminalitet = henholdvis 76,4 og 80,4. Altså det halve af København i reel kriminalitet.

Forventet og anmeldt kriminalitet i København: Over forventet, 151,4 mod 131,8

Århus, over: 111,0 mod forventet 102,9.

Odense, over 110,0 mod forventet 97,5

Altså ikke andel af unge mænd og enlige mødre en begrænset faktor.

Urbanisering? Odense holder omkring samme niveau som Århus i kriminalitet, trods den er betragtelig mindre 81.000.

Ålborg holder et langt lavere niveau end Odense og Århus, trods den kun ligger 46 tusind under Odense, og har en langt større andel ledige unge mænd og trods dette en stor andel enlige mødre. Plus at Ålborg har den yngste befolkning i Gennemsnit af alle, flest 16-30 årige! ANTALLET af borgere i Ålborg som er mellem 16-39 er større i Ålborg 66854, med 2000 flere unge mænd end i Odense! mindre kriminalitet alligevel.

Så lad mig foreslå indvandrer andel, og for at kun tage den for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 16-39, så:

København: 13 procent.

Århus: 11 procent

Odense: 10 procent

Aalborg: 6 procent

Esbjerg: 7 procent

Så lad os tage den igen.

Unge mænd? størst andel i Esbjerg og specielt Aalborg
Enlige mødre, meget lille forskel, København dog lidt ekstra mange.
Enlige mænd, dem, der per defintion må være en del af kriminaliteten i Esbjerg og Ålborg, udjævning med enlige mødre.

Så har vi urbanisering, hvor forskellen i kriminalitet i Århus og Odense er minimal, med større urbanisering, 81.000, som faktor i Århus. Men til gengæld betragteligt større i København, så en mulig faktor, angiveligt sammen narko, som rapporten ikke bruger, og høj andel af personer på overførselsindkomst og enlige mødre måske også, som mindre faktor, omend der er flere kvinder i KBH end mænd i alderen 16-39, det skal naturligvis trækkes fra enlig-moder faktoren.

Ikke-vestlig indvandrer andel?

Går vi ned i de 16-19 årige, er andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere lig med 20 procent af de 16-19 årige i København.
Som sagt er de deltagere i 60-82 procent af grundlovsforhørene, i Københavns byret.
Og generelt er de overrepræsenteret mellem 2 til 3 gange, i alle aldersgrupper når vi taler straffelov.

Hvis det ikke kan ses på modellen, så er der ikke lavet input med deres overkriminalitet, kort og godt.

Nu har jeg brugt 6 timer på det her, brugte jeg en uge, kunne jeg pille den sønder og sammen.

Og overvægten af unge mænd, 16-39, i højfertile kommuner:

Brønderslev M 4818 - K 4535

Farvskov M 6323 - K 6090

Morsø M 2922 - K 2639

Nordfyns M 3898 - K 3662

Rebild M 3910 - K 3674

Stevns M 2675 - K 2612

Er det fordi der fødes færre kvinder? Nej, det er fordi kvinder i stor stil forlader landet og flytter til byerne, eller forstæderne for at få uddannelse, socialt og anonymt liv, arbejde og shoppe :)
Det er en gennemgående trend i provinsen.

En nyere trend som mest gælder for dem mellem 17-30, i de helt store byer er kvinder i overtal i den alder, alene i mellem 16-24 årige er der 9000 flere kvinder af dansk oprindelse i København, end ditto mænd.

Blandt ikke-vestlige unge er der til gengæld flere mænd i den aldersgruppe.

Update 2:

Urbaniseringsfaktoren, som burde være en faktor i forholdet mellem Odense og Århus, er det ikke, de har stort set identisk niveau, hvad angår enlige mødre, andelen af unge mænd og kriminalitet per 1000 personer.
De har til gengæld en høj andel ikke-vestlige indvandrere, hvilket må være en del af forklaringen, eftersom de øvrige faktorer næppe kan være så store.

Men en Ikke vestlig indvandrer andel på over 10 procent af befolkningen, og højere i den yngre del, bør det være med som et parameter, da selv efter korrigering for antal og socioøkonomiske faktorer, ligger de betragteligt over danskere, og der bliver ikke korrigeret for danskernes kriminalitet og vi taler om straffelovsforbrydelser her i antal, hvis vi tager de forbrydelser de faktisk udøver, før fiflerier, så ligger de 3-4 gange over det danske niveau, altså kan siges at stå for omkring 30-40 procent af kriminaliteten i Odense og Århus, 39-52 procent af kriminaliteten i København.
Og ikke blot i storstaderne er de en faktor, vi taler faktisk om 6,1 procent af den samlede befolkning, altså også om 18,3 - 24,4 procent af den samlede danske kriminalitet.

Så nærmere end enlige mødre, burde den være den mest udslagsgivende faktor.

Fandt i øvrigt noget rigtigt spændende i en gammel rapport, Indvandrere og efterkommere Faktaoversigt fra 2005, jeg har gemt, fra København Statistiske kontor, rapporten kan desværre ikke længere findes online:

Kriminaliteten er traditionelt særlig høj blandt unge. I perioden 1996-2003 var der årligt omkring 300 15-19 årige københavnere, som fik en frihedsstraf. Det svarer til 1.765 pr. 100.000 i alderen 15-19 år, og er væsentligt mere end landsgennemsnittets 927 for al-dersgruppen. Noget af årsagen er, at der i København er en særlig stor andel unge af ikke-vestlig herkomst, og disse har generelt en særlig høj kriminalitet. Men også unge københavnere af dansk herkomst idømmes langt flere frihedsstraffe end det ses i de øvrige 6-byer og på landsplan.

Altså, ikke blot flere unge i København, men meget mere kriminelle unge.

Men se nu her:

Københavns unge i alderen 20-29 år er domineret af mange studerende og personer af dansk herkomst. Studerende har generelt en lav kriminalitet, og det er givetvis med til at forklare, at 20-29 årige i København har en kriminalitet, der er 22 pct. under lands-plan. Ligesom blandt de 15-19 årige har Københavns ikke-vestlige 20-24 og 25-29 åri-ge godt 10 pct. højere kriminalitet end blandt de tilsvarende grupper på landsplan.
Den store andel danske studerende i København, gør altså at man bortset fra ikke-vestlige indvandrere og efterkommere liger under landsgennemsnittet i den aldersgruppe.

Så farvel til enlige mødre, høj andel unge mænd, enlige mænd, urbanisering, og velkommen til den relative, hvis ikke efterhånden kvantitative, hovedfaktor i Københavns kriminalitet!

Update 3:

I "landsdel København by” andelen på 12,9 af procent mandlige ikke-vestlige 16-39 ud af alle mandlige 16-39 årige.

Har også kigget på STRAFNA1 for 2006, men har kun regnet med det som gav ubetinget eller betinget straf, alt ikke med bøder, eller tiltalefrafald osv.:

Og da de i statistikken ikke skelner mellem vestlige og ikke-vestlige, men regner med alle indvandrere og efterkommere, skal man vide at ikke-vestlige generelt er mere kriminelle.

Men samlet set står, eller stod for i 2006, indvandrere og efterkommere, både vestlige og ikke vestlige, for:

Ubetinget straf:
23,9 procent af afgørelserne i alt
28,6 procent af straffelovsbruddene i alt

Betinget:
17,3 procent af afgørelserne i alt
21,6 procent af straffelovsbruddene i alt.

Det vil sige selv på landsplan en klar faktor. Så meget desto mere i København, hvor deres andel af befolkningen er klart højere.

Den samlede andel af Indvandrere og efterkommere i den danske befolkning var i 2006 omkring 8 procent, omkring 6 procent ikke-vestlige.

I dag per 1 januar 2009, er 9,55 procent af den danske befolkning, samlet set 5.555.995, indvandrere og efterkommere, eller i antal 525858.


Update 4:

Har regnet både antallet af enlige mødre ud, via statistikken, FAM100N, som giver bedre muligheder for at regne med enlige mødre, og et lidt andet resultat, end den statistik jeg brugte først.
Ved siden af, har jeg anbragt kommunens kriminalitet, ud fra STRAF22 tabellen i statistikbanken.

Enlige mødre er angivet i procent af totalbefolkningen.

Og kriminaliteten er anmeldte straffelovsforbrydelser, per tusinde personer i kommunen:


Borgere Enlige mødre Kriminalitet 2008
København 518574 3,23 154,02
Frederiksberg 95029 3,04 79,61
Albertslund 27706 3,70 108,82
Allerød 23821 2,37 63,35
Ballerup 47398 3,48 86,08
Bornholm 42563 2,35 47,6
Brøndby 33762 3,39 98,01
Christiansø 96 2,08 0
Dragør 13411 2,48 48,02
Egedal 41031 2,24 52,16
Fredensborg 39254 2,81 60,1
Frederikssund 44246 2,60 71,22
Furesø 37864 2,70 67,5
Gentofte 69794 2,67 74,08
Gladsaxe 63233 3,13 72,98
Glostrup 21008 3,02 121,86
Gribskov 40627 2,38 61,17
Halsnæs 31013 2,57 73,23
Helsingør 61053 3,05 107,51
Herlev 26635 3,54 93,37
Hillerød 47081 2,67 71,37
Hvidovre 49366 3,29 100,23
Høje-Taastrup 47400 2,86 96,92
Hørsholm 24310 2,48 61,95
Ishøj 20756 3,37 145,26
Lyngby-Taarbæk 51532 2,66 97,05
Rudersdal 53915 2,52 57,48
Rødovre 36228 3,21 109,89
Tårnby 40214 3,25 108,74
Vallensbæk 13365 2,10 84,7
Faxe 35441 2,33 74,04
Greve 47951 2,63 108,84
Guldborgsund 63211 2,41 77,49
Holbæk 69528 2,77 81,06
Kalundborg 49741 2,64 87,23
Køge 56848 2,92 95,08
Lejre 26778 1,89 55,61
Lolland 47757 2,46 84,72
Næstved 80954 2,75 76,09
Odsherred 33159 2,30 67,92
Ringsted 32442 2,52 84,71
Roskilde 81285 2,70 100,35
Slagelse 77457 2,83 87,58
Solrød 20743 2,64 80,46
Sorø 29458 2,30 61,95
Stevns 21948 1,95 42,37
Vordingborg 46551 2,52 80,84
Assens 42128 2,09 59,7
Billund 26235 1,92 69,68
Esbjerg 114595 2,50 84,84
Fanø 3207 2,31 48,96
Fredericia 49690 2,62 106,14
Faaborg-Midtfyn 52108 2,09 50,26
Haderslev 56508 2,19 88,11
Kerteminde 23745 2,38 53,86
Kolding 88519 2,39 99,8
Langeland 13563 2,01 55,3
Middelfart 37625 2,15 74,52
Nordfyns 29651 1,90 62,12
Nyborg 31714 2,34 79,3
Odense 187929 2,79 114,68
Svendborg 59185 2,56 66,32
Sønderborg 76793 2,26 71,43
Tønder 40216 2,01 60,3
Varde 50475 1,74 61,65
Vejen 42807 1,82 67,51
Vejle 105884 2,20 81,85
Ærø 6698 1,21 27,62
Aabenraa 60392 2,30 85,39
Favrskov 46248 1,85 50,81
Hedensted 45954 1,70 49,98
Herning 85217 1,87 63,43
Holstebro 57267 2,03 65,99
Horsens 81565 2,27 82,47
Ikast-Brande 40176 1,91 59,99
Lemvig 21946 1,43 33,08
Norddjurs 38390 2,20 79,63
Odder 21593 2,05 50,16
Randers 94221 2,32 80,95
Ringkøbing-Skjern 58803 1,55 54,04
Samsø 4003 2,25 40,72
Silkeborg 88016 2,23 66,72
Skanderborg 56636 1,98 57,01
Skive 48300 1,83 58,72
Struer 22642 1,84 54,9
Syddjurs 41314 2,03 65,18
Viborg 92823 2,05 55,5
Århus 302618 2,74 109,27
Brønderslev 35762 1,77 53,72
Frederikshavn 62525 2,10 73,94
Hjørring 67102 2,15 65,04
Jammerbugt 38990 1,63 59,78
Læsø 1993 1,00 6,02
Mariagerfjord 42762 1,93 64,82
Morsø 22098 1,75 53,49
Rebild 28900 1,57 47,99
Thisted 45596 1,72 53,12
Vesthimmerlands 38495 1,98 72,04
Aalborg 196292 2,37 85,16

Som i kan se, er der en tendens, til at kommuner med under 2 procent enlige mødre har lav kriminalitet, og kommuner med over 3 procent enlige mødre, har tendens til høj kriminalitet.

Men der er ikke nogen fast og komplet lineær sammenhæng, men en noget elastisk.

Der er flere kommuner med mellem 2 og 2,5 procent andel af enlige mødre som har en lav kriminalitet, så lavt som kun 33-40 procent af Københavns.
Der er også enkelte kommuner med over 3 procent enlige mødre og højere andel end København, som har en kriminalitet som er noget lavere end København. I Frederiksbergs, Gladsaxes, Herlevs tilfælde, meget lavere.

0 kommentarer: