torsdag den 7. maj 2009

Nye demografiske betragtninger

Jeg kom i tanke om, at jeg kunne præcisere mine demografiske beregninger yderligere, ved at kun regne med kvinder.

Så jeg lavede en ny beregning, baseret kun på kvinder og jeg indskrænkede feltet lidt til mellem 16 år og 42 år, hvor de fleste bør føde plus minus nogle få. Det skal dog siges somalierne fortsætter med at føde helt op til de er 49 år gamle i nogen grad, dog ikke i så højt antal, det kan ses på den sidste grafik, jeg bringer i denne post.

(Det skal yderligere siges denne beregning kun tager udgangpunkt i de 16 årige til 42 årige i 2005, hvor fødselstallet jeg har hentet i rapporten, Indvandrere i Danmark 2008, er et gennemsnit af årene 2003-2007 og mine tidligere beregninger var et gennemsnit af 15-44 årige i perioden 2003-2007, så nedenstående tal skal tages med det forbehold, lige som det at fødselsraten på et år, ikke siger noget om, hvorvidt man på et tidspunkt i senere alder, sene trediveåralder, hvor indvandrere nuværende er lavt repræsenteret, vil have et 3 eller 4 barn, eller den samlede fertilitet, men giver et helt nøjagtigt øjebliksbillede)

Tallene ser sådan her ud:

Danske: 66 børn per tusinde kvinder
Tyrkisk: 80 børn per tusinde kvinder, eller 1,21 gange så mange børn som danske kvinder.
Somaliske: 159 børn per tusinde kvinder, eller 2,41 gange så mange børn som danske kvinder.
Afghanske: 107 børn per tusinde kvinder, eller 1,62 gange så mange børn som danske kvinder.
Irakiske: 116 børn per tusinde kvinder, eller 1,75 gange så mange børn som danske kvinder.
Libanesiske: 115 børn per tusinde kvinder, eller 1,74 gange så mange børn som danske kvinder.
Pakistanske 115 børn per tusinde kvinder, eller 1,74 gange så mange børn som danske kvinder.

Den samlede ikke-vestlige indvandrer fødselsrate ligger højere end den danske, og det jeg nu har opdaget, er at i fremtiden, vil der være færre danske kvinder i den alder, hvor danske kvinder typisk føder, nemlig med en gennemsnitsalder på 29 og oftest efter 24 års alderen.
Samtidigt er der langt flere indvandrer kvinder og efterkommere under den fødedygtige alder end over den, altså alene af ovenstående grunde, vil der blive født færre børn af danskere og flere af Indvandrere og efterkommere i fremtiden alene af den grund + overdemografien!.

I perioden 2003-2007, fødte ikke-vestlige indvandrere samlet set, 6023 ud af de 64.505 børn født i Danmark, en andel på 9,3 procent.

Ikke-vestliges indvandreres andel af befolkningen i 2006, altså den var mindre i 2003-2005 og kun højere i 2007 - som fødselstallene er et gennemsnit af, var, når man kun regner med aldersgruppen 15-44 årige 145.966 ud af i alt 2.077.222 personer i alt i hele aldersgruppen.
Det vil sige deres andel var 7 procent af aldergruppen primært i fødedygtig alder.
Det vil sige 7 procent af den fødedygtige gruppe af ikke-vestlige indvandrere fødte 9,3 procent af børnene, altså en klar ekstra demografi, som skal vurderes i forhold til at ikke-vestlige indvandrere er alt uden for EU, USA, Canada, New Zealand og Australien, altså også russere, kinesere osv. med lav demografi.

Går vi mere direkte ind og ser på kvinderne fra de seks udvalgte lande, Tyrkiet, Somalien, Afghanistan, Irak, Libanon, Pakistan.
Så var i 2005 deres andel af de samlede 18-42 årige kvinder, 2,8 procent.
Deres andel alene, af de ikke-vestlige indvandreres fødsler, er 3067 fødsler -ud af 6023 i alt. Over halvdelen altså.
Deres andel af de samlede fødsler i Danmark er 4,8 procent, altså 1,71 gange så mange fødsler som normalen.

Så omend vi kan håbe på at demografien falder med tiden og integrationen, så er det dog et falsk håb, eftersom der hele tiden vil være supergrupper inden for de ikke-vestlige indvandrere, som vokser konstant. Selv supergrupper inden for de muslimske indvandrere, af konservative muslimer, som vil vokse mod flertal. Jo mindre den supergruppe er som udgangspunkt, jo mere anonym vil den være. Men med tiden vil den vokse og kan naturligvis vokse til et flertal.

Hvad mener jeg med det? Jo, hvis i teorien 80 procent af de ikke-vestlige indvandrere, samt efterkommere har en så lav demografi som vores, vil det se ud som hele gruppen har lav demografi.
Men hvis der inden for denne gruppe findes en supergruppe af 20 procent kulturkonservative muslimer, som har tradition for tidlige ægteskaber og helst mange drengebørn.
Så vil denne gruppe vokse eksplosivt, nogle efterkommere vil nok udvikle sig til at tilhøre den assimilerede gruppe med lav demografi. Men for at sætte tal på det.
Hvis vi siger, der er 300.000 muslimer i Danmark, de 80 procent af dem bliver integrerede og føder næsten lige så få børn som os, mens kun 20 procent vedbliver med en tradition af tidlige ægteskaber og forsøg på at få mange drengebørn.
Så vil de 80 procent, eller 240.000 ikke vokse særligt meget, eller slet ikke. mens de tyve procent, som nu udgør 60.000 kan let vokse op til ti gange, det vil sige, de kan gå fra at være 60.000 til 600.000, på 4-5 generationer.
Den vil udgøre 66 procent af muslimerne i Danmark, i stedet for tyve procent, og ikke længere være anonym, men toneangivende.
Derfor er det en falsk sutteklud, når man tror at, hvis fåtallet er konservative muslimer, er det ikke noget problem. Demografi kan relativt hurtigt gøre dem til alt andet end et fåtal. For at slet ikke tale om nye familiesammenføringer og nyindvandring. Og konservative/fundamentalistiske muslimer har det i øvrigt med at være grupperinger de færreste tør gå imod, eller som hvis man skal gå i mod dem, skal gøre det med en for os uvant repressiv magt.

Så vores succes med at undgå for stor demografisk ekspansion af ikke-vestlige indvandrere og såkaldte integrationsproblemer, er altså lig med mere eller mindre komplet assimilation.
De skal ophøre med at arrangere ægteskaber og gifte sig tidligt, men efter lyst og kærlighed og når de har lyst, få børn i sen alder lige som os.
Der skal findes noget mere effektivt, end 24 års reglen alene til at opnå dette med.

Men tilbage til alderfordelingen af Indvandrer kvinder med efterkommere og danske kvinder i den fødedygtige alder.
Selv om begge grupper opretholder samme demografi, så vil der i fremtiden blive født flere efterkommere og færre børn af dansk etnisk oprindelse.

Det vil alene af den grund, at de danske kvinder som føder nu, tilhører de sidste store årgange:

40-44 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 371.199
35-39 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 359.855
30-34 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 342.941
25-29 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 291.209

Og de kommende mødre, som qua vores kultur først går sent i gang med at føde:

20-24 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 251.887
15-19 årige danske kvinder i 2006 var i antal: 221.130

Altså 150.000 i forskel på de 40-44 årige og de 15-19 årige.

Der kommer til at blive født langt færre børn af danske forældre.
Så vi kan sige, at selv om vi havde et demografisk hul, som trængte til at blive lappet.
Så er problemet bare det ikke blot bliver lappet, men vi får flere huller.

Demografien hos kulturkonservative muslimer bliver noget vi får meget bøvl med for den er eksponentielt voksende, og har konsekvenser gennem hele systemet, i form af sænkning af uddannelses niveau, omkostninger til kriminalitet integration og en hel masse andet.

Og der bliver flere indvandrer og efterkommer mødre til at føde endnu flere efterkommere om ti år, se selv følgende grafik, hvor fordelingen af 5-42 årige er, eller som den var i året 2005, som jeg tog udgangspunkt i da den lå i midten af perioden 2003-2007, hvor tallene fra rapporten "Indvandring i Danmark 2008" er fra, tallene her tæller dog både indvandrere og efterkommere:

KLIK PÅ GRAFIKKEN HVIS DU VIL HAVE DEN TYDELIGERE!


Så alene af den grund, bliver der flere efterkommere.

Dertil kommer et andet meget vigtigt aspekt, demografisk udvikling er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvor mange børn man får, det er også et spørgsmål omkring, hvor tidligt man føder dem.
Og indvandrere føder børn meget tidligere, end vi gør og konsekvensen, på sigt, er, at de er i gang med 4-5 generation, når vi generelt kun er nået til tredje. Og alene af den grund vil de have en højere demografi, end vores.

Det kan i se på denne grafik fra "Indvandring i Danmark 2008", og den dækker vel og mærke perioden 2003-2007, hvor 24 års reglen allerede er i effekt:

Som i kan se i ovenstående, ligger ikke vestlige indvandreres demografi, fra de her nævnte muslimske lande i aldersgruppen 20-24 år, hele tre til fire gange over vores egen.
Det skyldes ganske simpelt traditionen for tidlige ægteskaber, som helst skal føre til en søn så hurtigt som muligt. En tradition der er vores egen overlegen, hvad angår demografisk udvikling.
Først når vi kommer op over 30 års alderen begynder danske kvinder at føde flere børn end tyrkerne, men pakistanerne og de øvrige føder på intet tidspunkt færre børn end danskerne. Tyrkerne er med andre ord vores bedste og omkring eneste bud på lav demografi blandt muslimer, hvilket afhænger af stop af familiesammenføringer.

Hvordan efterkommerne vil opføre sig demografisk, kan vi kun gætte omkring, bortset at alle efterkommere i alderen 20-24 år, med både vestlige og ikke-vestlige rødder, i følge ovenstående grafik føder 50 procent flere børn end danske 20-24 årige.

Men tyrkerne, som føder omkring næsten lige så få børn som vores, føder dem altså i høj grad ti år før vi gør, med 3 gange så mange børn i 20-24 års alderen og lidt flere i 25-29 års alderen.
Så et bedre bud på lav demografi er de heller ikke, for at slet ikke at tale om somalierne, der er på kurs til at angiveligt ti doble deres antal, af demografisk vej alene, i løbet af dette århundrede.

Der er uanset, hvordan man vender og drejer det, en tendens til betragtelig højere demografi blandt muslimske indvandrere.
Og der er ingen grund til at satse på, at det vil forholde sig så meget anderledes med kommende generationer.

Mine demografiserier er nu efterhånden så omfattende, at jeg bør overveje at koge hovedpunkterne ned i en ny post en dag.

Statstikken brugt her er BEF3 i Statistikbanken.

1 kommentarer:

Unknown sagde ...

Kære Thomas - "demografi" er IKKE et synonym for "fertilitet" eller "fødselstal" - det betyder "befolkningsbeskrivelse". Det giver derfor ikke mening at snakke om en gruppe kvinders "højere demografi", "overdemografi" og lignende.