lørdag den 12. september 2009

Messerschmidt svarer Curt Sørensen

Morten Messerschmidt svarer på kronikken "Truslen fra højrepopulismen", der på ultrafordrejet vis forsøgte at sætte lighedstegn mellem nazismen og DF:

Curt Sørensen føjer sig til den lange række af triste mørkemænd, som forveksler folkestyre med totalitarisme, og som fejlagtigt bilder sig ind, at venstrefløjen har et slags monopol på den rigtige demokratiopfattelse. I sætning efter sætning mere end antyder Curt Sørensen således ganske skamløst, at der er fælles træk mellem den europæiske ‘højrefløj’, herunder Dansk Folkeparti, og fascistiske partier i 1930’erne.

Karakteristikken af Dansk Folkeparti er så stupid og ensidig, at det skriger til himmelen. Vi skulle angiveligt arbejde for den »rene, rensede nation«, vi blæser på magtens tredeling og vi ignorerer islams historie, idet vi slet ikke anerkender, at araberne nogensinde skulle have gjort noget godt som eksempelvis at genopdage Aristoteles værker eller at bygge vandingsanlæg...
Dansk Folkeparti har stemt for både Green card-ordningen og jobkortordningen, som har åbnet for indvandring af kvalificeret arbejdskraft, hvilket må siges at harmonere dårligt med påstanden om, at vi skulle ønske en ren og renset nation...

Curt Sørensen får i forbifarten nævnt Rune Lykkeberg, som han ikke kan lide, og bliver beskyldt for at fremstille DF som et »harmløst fænomen«. Jeg forstår godt, at Rune Lykkeberg bliver lagt for had i denne sammenhæng. I bogen Kampen om sandhederne beskriver han kulturradikalismens fald fra tinderne, og Klaus Rifbjerg omtales som en »museal figur«. Denne beskrivelse passer aldeles glimrende på Curt Sørensen og hans venner. Deres ærinde er udelukkende af arkæologisk interesse. Danskerne er for længst kommet videre, og jeg kan i den forbindelse forsikre, at demokratiet aldrig har haft det bedre.


Læs det hele her:

Det er ufrivilligt tragikomisk, at anklagen om at ikke kende Islams historie kommer. Hvis der er nogle som ikke kender Islams historie, så er det dem der får gjort 100-200 års filosofisk renæssance, i en begrænset del af Islam verden, til at udgøre det samlede billede af Islam.

Det svarer til at bruge folkevognen, til at tegne et samlet billede af Hitler.

0 kommentarer: