fredag den 4. september 2009

Public service og selvkritik

Ralf Pittelkow i JP undrer sig lidt over, hvorfor DR og TV2 ikke har været kritiske i forhold til begivenhederne omkring Brorsons kirke :

Hvorfor undskylder de ikke bare, at de har fremsat ubegrundede påstande? Det humanistiske ærinde, som de hævder at være ude i, ville jo kun vinde ved, at de erkendte at have begået en fejl, som nu er åbenlys for enhver.

Forklaringen er formentlig, at pastor Ramsdal og Kirkeasyl ikke kun ser det som deres opgave at yde medmenneskelig hjælp til nogle afviste irakiske asylansøgere. De er ude i en større mission. De vil bekæmpe den eksisterende udlændingepolitik og mere generelt føre politisk korstog mod det bestående system.

Til dette hører at miskreditere politiet, systemets repræsentant, mest muligt. Ganske vist er historierne om de ”kampklædte” stormtropper i kirken røget i vasken. Men så springer man over i andre anklager...


ja, det minder om en typisk autonom strategi, sæt politiet i en situation, hvor de er nødt til at bruge fysisk magt, og klag så over det, overdriv, lyv - få nogle billeder, som kan få placeret skylden rent hos politiet.

Forløbet lægger op til en interessant debat om begrebet kritisk journalistik. Nogle medier har håndteret denne sag, som om kritisk journalistik betyder, at man ukritisk bør viderebringe enhver kritik af ”magthaverne”, herunder politiet.

Det gælder ikke bare de konkrete begivenheder, men også deres baggrund. Et enkelt eksempel: En reportage i JP søndag omtalte forbindelserne mellem det autonome miljø og foreningen Kirkeasyl. Den sammenhæng er ikke umenneskeligt svær at finde frem til. Hvorfor har for eksempel TV-Avisen og Nyhederne så ikke gjort det?

Man skal ikke forvente selvkritik fra den politiske pastor Ramsdal og de venstreekstreme i Kirkeasyl. Men DR og TV2
DR virkede bestemt ikke som om, de var interesseret i nogen form for kritik af denne sag.

0 kommentarer: