onsdag den 23. september 2009

Nogle kandidater til milde straffe

Lad os få dem gaden så hurtigt som muligt igen, straf hjælper jo ikke.
Giv dem et ophold på en pædagogisk velfungeret institution, hvor den står på rundkredssamtaler, dialog og spændende aktiviteter dagen lang. Smid så regningen til skatteyderne, og send dem frisk og frejdigt på gaden igen, helst skal der ikke gå for længe:

Listen over de unges ugerninger er lang: En buschauffør blev kastet ned på jorden, så hun fik en hjerneblød­ning og brækkede armen. En udviklings­hæmmet blev sparket og slået. En kvin­de blev trampet i hovedet og en kvindelige værts­husgæst fik en hobbykniv for halsen, mens bestyreren blev truet til at udlevere penge.
Det er foreløbig kun skyldsspørgsmålet, der er afgjort, og de fire unge, der var i alderen 15-17 år, da røverierne stod på, venter stadig på at få at vide, hvilken straf nævningene finder passende.


Update: Ok, det blev så ikke til en mild straf i dette tilfælde, fire et halvt år bliver gaderne fri for en af dem.

0 kommentarer: