torsdag den 3. september 2009

Den tvangsægteskabelige bro til en bedre tilværelse

Fra en undersøgelse blandt pakistanere omkring tvangsægteskaber:

Reveals that only 3.4 per cent children are consulted before marriage whereas 96.6 per cent marriages take place mainly to attain foreign nationality or helping hand abroad.
Og videre:

The survey shows that majority of such marriages take place within family or ‘baradari’ with only 11 per cent marriages taking place outside the family. Only 19.9 per cent respondents strongly agreed that families and parents have the right to decide.

Majority of respondents (74.4 per cent) termed forced marriages against Islamic teachings whereas 54.1 strongly agreed to the statement that both girls and boys should be given chance to freely marry. Around 51.6 per cent believed that forced marriages may lead to torture and violence in the society and 52.8 per cent said that mostly women are forced-marriage victims as they cannot dare to oppose and they had no other option but to surrender
Altså, er hovedandelen tvangsægteskaber, og man kan i øvrigt betivivle hvor frivilligt det er, når de unge ser sig forpligtet til at adlyde sine forældre, via koranens bud om, at et barn skal adlyde sine forældre.
Det er også der at billedet bliver broget, for koranen og traditionen, med sine modsætninger, siger både at hvis de unge vil gifte sig med en bestemt, har forældrene ikke ret til at sige noget i mod det. Omvendt befales det børnene at adlyde forældrene. Så de er altså fanget i en befalingsgråzone, hvor en angiveligt højeste autoritet med formodet evne til at putte folk i helvede er indblandet.
I sådan et scenarie eksisterer frivillighed ikke reelt. Det kan heller ikke siges at tvangsægteskaber er entydigt mod islamisk tradition.

For os er problemet, at selv 24 års reglen kæmper forgæves mod dette system, og Pakistan alene er et land med 180 millioner borgere - i øvrigt med en høj befolkningsvækst, som gør vi snart taler over 300 millioner - for hvem en velfærdstransition til vesten for deres børn, ville være en yderst tilfredstillende situation.
For os vil det ikke være en tilfredsstillende situation, da, det er en gruppe som er lig med høj kriminalitet og demografi. En fødselshyppighed som i England, der har haft pakistanere i over 60 år, ikke er faldet betragteligt blandt efterkommerne.
24 års reglen er allerede omgået for deres vedkommende. Der kommer langt flere pakistanere ind i dag, end der gjorde i 2001.

Det viser kort sagt, hvad vi er oppe i mod, og kun partier uden den mindste pragmatiske sans, vil afskaffe 24 års reglen, som i sig selv er utilstrækkelig på sigt.

For at gøre ondt værre, er Pakistan et land som er præget af borgerkrig. Et land som på trods af pæn økonomisk vækst, er blevet meget fattigere per capita på det seneste, fordi væksten i nyfødte og levetid, har været større end væksten i økonomien:

Smider du de tal i en relativ værdi kalkulator Så skulle en pakistaner tjene $3,664.36 per capita i 2008 for at have samme beløb til rådighed som i 1995, hvor han kun tjente 2600 dollars i 2008, altså er han alene via fald i dollarens værdi blevet næsten 1000 dollars fattigere! Så har vi inflationen oven i. Der er Pakistan blandt de lande som har den højeste Inflation i verden, nemlig 20 procent pt. Altså de er blevet uendeligt meget fattigere


Ligeledes kan vi som udgangspunkt, godt regne med at disse ægteskaber stort set altid er tvangsægteskaber, i hundred procents forstand, eller deromkring. Og selv om disse i teorien er forbudt, bliver der stort set aldrig gjort mere, end at afslå tilladelse til familiesammenføring.

0 kommentarer: