lørdag den 19. september 2009

Mini referat af Arab Human Development report

Fulde rapport her:

Arabiske lande vil være hjem for 395 millioner mennesker i 2015
(sammenlignet med 317 millioner i 2007, og 150 millioner i 1980)

Udover fødemangel, vandmangel, og mangel på arbejdspladser og bæredygtig økonomi, eroderer jorden til ørkenområder fordi den ikke bliver beskyttet og kultiveret videnskabeligt, og grundvandet forsvinder. Ørkendannelse truer 20 procent af arealet i den arabiske verden.

Økonomien er generelt bundet til olie, vækst i 70erne, recession op til 2000, hvor stigende oliepriser igen skabte vækst.
De arabiske er mindre industrialiserede i dag, end de var i 1970.

Trods vækst i oliepriser ligger det samlede arabiske BNP stadig omkring Spaniens BNP. Se her og her.
At olien har givet et enormt boost, kan spores via udviklingen siden 2004, se her og her.
Fordoblet på 5 år.
Således har oliepriserne også udviklet sig siden 2000 (gennemsnitspriser):

2001 $23.00 $28.03
2002 $22.81 $27.33
2003 $27.69 $32.47
2004 $37.66 $42.97
2005 $50.04 $55.21
2006 $58.30 $62.36
2007 $64.20 $66.66
2008 $91.48 $91.35
2009 Partial $43.11 $43.56

Sammenhængen mellem oliepriser og BNP grafisk fra rapporten:Den arabiske verden vil have brug for 51 millioner nye arbejdspladser allerede i 2020. Har allerede nu høj arbejdsløshed. Over dobbelt så stor som resten af verden.
Arbejdsløsheden blandt unge er specielt høj:Der er endnu ikke så udbredt hungersnød og fejlernæring, set relativt til østlandene, men er i kraftig vækst.

65 millioner arabere lever i fattigdom allerede i 2005 tal. 20,3 procent lever under den lave fattigdomsgrænse med to dollar om dagen til rådighed.

Årlig befolkningsvækst er 2,1 procent i perioden 2000-2005. Den har været højere, men denne vækst er stadig markant, da de stadig får 3,6 børn per kvinde. (30 år tilbage over 6 børn per kvinde)
Det skal dog ihukommes at flere nyfødte overlever i dag, end tidligere.Omskæring procenter af kvinder:Andel af kvinder giftet før de er atten, blandt de unge:Vold mod kvinder er udbredt og accepteres i vidt omfang, på grund af århundredlange traditioner, som underordner manden under kvinden.
Har tidligere HER: Skrevet om baggrund og omfang af vold mod kvinder i den Islamiske verden.
Mest udbredt i fattige afrikanske lande, men i "moderne" Irak har man CHOK CHOK (beskrives i rapporten som chokerende ny opdagelse), fundet samme tendens.

De fleste lande følger Islamiske regler på området, hvor kvinden ikke kan blive skilt. Den ret forbeholdes manden.

Enkelte lande har givet kvinden en formel ret til skilsmisse, Egypten, Marokko, Algeriet.

Mens Tunesien er det eneste land som har givet en kvinde ret til at selv bestemme, hvem hun skal gifte sig med, og modsætte sig sin patriarkalske værge - (fader, storebror, eller onkel).

Fra wiki om udbredelsen af læsefærdigheder:

According to UNESCO, the average rate of adult literacy (ages 15 and older) in this region is 66%, and this is one of the lowest rates in the world.[citation needed] In Mauritania, Morocco, and Yemen, the rate is lower than the average, at barely over 50 %. On the other hand, Syria, Lebanon, Palestine and Jordan record a high adult literacy rate of over 90%. The average rate of adult literacy shows steady improvement, and the absolute number of adult illiterates fell from 64 million to around 58 million between 1990 and 2000-2004. Overall, the gender disparity in adult literacy is high in this region, and of the illiteracy rate, women account for two-thirds, with only 69 literate women for every 100 literate men. The average GPI (Gender Parity Index) for adult literacy is 0.72, and gender disparity can be observed in Egypt, Morocco, and Yemen. Above all, the GPI of Yemen is only 0.46 in a 53% adult literacy rate [1]PDF (374 KiB).

Literacy rate is higher among the youth than adults. Youth literacy rate (ages 15–24) in the Arab region increased from 63.9 to 76.3 % from 1990 to 2002. The average rate of GCC States [2] was 94 %, followed by the Maghreb at 83.2% and the Mashriq at 73.6 %. However, more than one third of youth remain illiterate in the Arab LDCs (Comoros, Djibouti, Mauritania, Somalia, Sudan, and Yemen) [3]PDF (158 KiB).In 2004, the regional average of youth literacy is 89.9% for male and 80.1 % for femal

0 kommentarer: