søndag den 27. september 2009

Foredraget på Nomos høstmøde.

Det kunne have gået både bedre og værre. Da det var første gang jeg holdt et sådan foredrag - jeg har spillet teater, så jeg var ikke nervøs.

Men tiden gik hurtigt, og strukturen røg lidt undervejs.

Men til foredraget havde jeg forberedt et faktaark, med hovedpunkter som jeg uddelte. Det bringer jeg nu her på bloggen, med noter:

Lidt fakta om Demografi:


Den kommende generation af fødedygtige indvandrere og efterkommere, fra de ni største muslimske indvandrergrupper i Danmark, vil vokse sig 12 procent større (0-19 årige vs 20-39 årige)

Nemlig: 38.068 vs 33.976. Ikke nok med det. De som føder relativt færre børn, vil være færre, end de som føder relativt mange børn. Og ligeledes vil der blive flere af dem, vi har det største kriminalitets og integrationsproblemer med - Eksempler:

Færre:

Tyrkiet. 0-19 årige = 9981 og 20-39 årige = 11058 - Relativt færre. (Kriminalitetsindeks (note 1) = 209)

Bosnien 0-19 årige = 2881 og 20-39 årige = 3327 - Væsentligt færre. (Kriminalitetsindeks = 104)

Flere:

Somalia 0-19 årige = 4202 og 20-39 årige = 2510 - Markant flere. (Kriminalitetsindeks = 208)
Irak 0-19 årige = 6000 og 20-39 årige = 4198 - Markant flere. (Kriminalitetsindeks = 182)

Libanon 0-19 årige = 5717 og 20-39 årige = 3371 - Markant flere. (Kriminalitetsindeks = 259)


Kvinder fra Tyrkiet, Somalia, Afghanistan, Irak, Libanon, Pakistan, (Gennemsnit af antallet i perioden 2003 – 2007), udgjorde 2,8 procent af kvinderne melem 18-42 år og fødte 4,8 procent af børnene i Danmark, altså 1.71 gange så mange børn som danske kvinder. Men de som føder flest børn per kvinde, vil i fremtiden udgøre en større andel i procent af efterkommere fra disse lande. Altså de kan måske ende med at føde 2 gange så mange børn som danskerne i nær fremtid.


De største muslimske indvandrergruppers fertilitetsrate, per tusind kvinder, i aldersgruppen 16-42 år, (Note 2) set i forhold til danske kvinder i samme aldersgruppe:


Danske: 66 børn per tusinde kvinder
Tyrkiske: 80 børn per tusinde kvinder, eller 121 procent så mange børn som danske kvinder.
Somaliske: 159 børn per tusinde kvinder, eller 241 procent så mange børn som danske kvinder.
Afghanske: 107 børn per tusinde kvinder, eller 162 procent så mange børn som danske kvinder.
Irakiske: 116 børn per tusinde kvinder, eller 175 procent så mange børn som danske kvinder.
Libanesiske: 115 børn per tusinde kvinder, eller 174 procent så mange børn som danske kvinder.
Pakistanske: 115 børn per tusinde kvinder, eller 174 procent så mange børn som danske kvinder.


Brugte kilder i ovenstående ”BEF3" i Statistikbanken og rapporten "Indvandrere i Danmark 2008" fra Danmarks statistik.


Kriminalitet:

(Note 3)

Om eufemismen "hårde kerner": Citat fra JP Århus:

"Alle taler om, at det drejer sig om 20-30 unge, men det holder slet ikke." René Skau Björnsson folketingsmedlem (S)

Hårde kerner har det så med at opstå hele tiden, på nye steder, altid lavt i antal, nu Rosenhøj, nu Trillegården og delvis i andre områder i Århus Vest. Nye indsatsområder, nye ghettoer, nye budgetter.

Nørrebro: For få år siden hed det at indsatsen dér var vellykket, ungdomskriminaliteten var reduceret. Nu gælder det helt modsatte.

Fra JP : (Artikel titel 05.03.09 : ”Skyderier trods massiv indsats”)

Udgifter Københavns Kommune 2008:

  • Kriminalpræventivt arbejde: 194 mio. kr.

  • Integration: 422 mio. kr.

  • Socialt arbejde: 220 mio. kr. på Nørrebro, hvilket svarer til ca. 20 pct. af det samlede budget.

Alligevel hedder det sig, Citat, i en nylig artikel igen i JP: (13.09.09. Artikel titel: ”Tusinder af unge kan ende i bander”)


For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet.”

(Note 4)

Som ringe i vandet:

Gellerup - I 2008/2009 blev 135 unge 10-17-årige sigtet for kriminalitet mod 121 året før. (Årsrapport for SSP-indsatsen) I Gellerup bor cirka 1/50 af byens borgere, men 22 procent af dømte ungdomskriminelle i perioden kommer fra denne del af byen. Ca. 90 procent er indvandrere og efterkommere.

Kriminaliteten blandt unge stiger, uanset hvad kriminologer forsøger at bilde os ind på landsplan ved at blande hele i en pærevælling (Kilde STRAF4 i Statistikbanken – strafferetslige afgørelser i alt, men stigningen i den betingede straf de plejer at få i den alder, kan være højere end stigningen samlet):

(Note 5)

15 årige:
Simpel vold:
27 tilfælde i 1990 og 315 tilfælde i 2006 -
1000 procents stigning.

Voldtægt: Mellem 1990 og 1999 var der 8 tilfælde. Mellem 2000 og 2006 alene var der 25!

Alvorligere vold - nul tilfælde i 1990, nul tilfælde i 1991,tre tilfælde i 1992, 30 tilfælde i 2003, 23 tilfælde i 2004, 15 tilfælde i 2005, 31 tilfælde i 2006!

16 årige:
Simpel vold: Var i 1990 = 84 tilfælde og 2006 = 440 tilfælde, altså over 500 procent mere.
Voldtægt: I perioden 1990-1992 var der 52 voldtægter. I perioden 2000-2006 var det tal allerede overgået med 58 i alt, på tre år mindre end første periode.
Alvorligere vold: 9 tilfælde i 1990 og 62 tilfælde i 2006

17 årige:
Simpel vold: Var der i 1990 i alt 153 tilfælde og i 2006 = 431 tilfælde.
Voldtægt: Mellem 1990 og 1999 var der 46 tilfælde og i perioden 2000-2006, altså på 3 år mindre, var der 53 tilfælde.
Alvorligere vold: 22 tilfælde i 1990 og 77 tilfælde i 2006, 350 procents stigning.

18 årige:
Simpel vold: i 1990 var der 201 tilfælde, i 2006 var der 476 tilfælde.
Voldtægt: I perioden 1990 til 1999 var der 56 tilfælde. I perioden 2000 til i 2006 52 tilfælde, altså stadig en stigning!
Alvorligere vold: 25 tilfælde i 1990 og 108 tilfælde i 2006, altså en stigning på 400 procent.


Citater fra artiklen i Information 16. april 2009 (Titel: Politikere overdriver ungdomskriminaliteten)


John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen:

"Vi kan bare se på tallene, at der ikke har været stigende kriminalitet blandt unge under 15 år."

Britta Kyvsgaard, Forskningschef i Justitsministeriets Forskningscenter:

"Politisk er det fremhævet, at der er sket en stigning i børns kriminalitet, men det er der intet belæg for, og intet tyder på, at volden florerer blandt de unge,"

Kriminalitet er i princippet uden loft - Malmø som case:


For en tre år siden blev en stor undersøgelse foretaget blandt 7338 unge i Malmö.
Den kom frem til det chokerende resultat, at kun 3 ud af 10 af de unge faktisk anmeldte
voldstilfælde, og at kun en ud af syv unge piger anmeldte voldtægt.

Omkring samme tid havde Malmø 124 voldtægter og 904 gaderøverier og 4428 tilfælde af voldsforbrydelser (over det dobbelte af København)

Hvis anmeldelsesgraden tilsvarer de unges generelt, er det over 2700 gaderøverier om året og 959 voldtægter om året. Over en tiårig periode er det 27.000 gaderøverier, og 9590 voldtægter, 132.840 voldstilfælde til fordeling mellem 280.000 borgere, hvor nogle vil være mere udsatte, end andre

Det er helt uden at væksten i disse former for kriminalitet, som der har været hidtil i markant grad, fortsætter.

To-tre gaderøverier om dagen og en voldtægt hver anden dag, lyder ikke at meget i en by med 280.000. Men det er det over ti år.

I Sverige blev der i 2008 anmeldt 108.000 tilfælde af vold og 5379 voldtægter, (begge fordoblet på ti år) og det er kun de anmeldte. En undersøgelse fra Stockholms sygehuse viser også, at på tyve år er dem som vil anmelde vold, sunket fra 61 procent til 30 procent. Altså tilsvarende andel som de 3 ud af 10 unge som anmeldte vold i Malmø ifølge den store undersøgelse.

(En af de tilstedeværende gjorde mig opmærksom på denne undersøgelse fra Sverige, der viste at 6 procent af de "unge" svenske kvinder har oplevet voldtægt inden for det seneste år. Hvorvidt denne undersøgelse er nationalt repræsentativ, da den er foretaget alene blandt unge som henvender sig til en sundhedsklinik, er spørgsmålet. Men med over, eller omkring 5.000 voldtægter årligt - de opgøres på en anden måde end i Danmark, nemlig hvis der er to som voldtager samme kvinde, bliver det anført som to voldtægter - og hvis anmeldesmønstret er som i Malmø, så taler vi om at kun en ud af syv anmelder, altså 35.000 hvilket tilsvarer, at der skulle være 581.000 i aldersgruppen, skulle seks procent anmelde.

18 procent af kvinderne og 27 procent af mændene svarede bekræftende på at de havde været udsat for fysisk vold inden for sidste år, abstrakt af undersøgelsen her

BEMÆRK! At disse tal er inden for et år. En langt større andel af unge vil opleve voldtægt og vold over et årti - Dette er multikulturel godhed, milde straffe og ansvarsforflygtelse i praksis - velbekomme, kan jeg kun lakonisk bemærke, men det er med sørgende hjerte, jeg har familie i Sverige og aner derfra)

Bonus: Besøg Affes Statistik blog og se en graf med sammenhængen mellem personrøverier og indvandrere:

Danske forhold:

I 2006 var danskerne hoveddelen af befolkningen på 91,47 procent af den.
Men kigger man på voldtægt, var andelen begået af danskere kun 64,29 procent. Hvis man kigger på afpresning og åger, var danskernes andel under 63 procent. Manddrabs-tilfælde, var andelen kun 63,64 procent. Ved røveri var den kun 62,39 procent. (Detaljeret gennemgang her)

Resten står indvandrere og efterkommere for, som 8,53 procent af befolkningen i 2006.


Samlet set stod i 2006, indvandrere og efterkommere, både vestlige og ikke vestlige, for følgende andel straffe:

Ubetinget straf:28,6 procent af straffelovsbruddene i alt

Betinget: 21,6 procent af straffelovsbruddene i alt.

I 2005 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 20,49 procent.
Betinget hæfte: 16,48 procent.

I 2004 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 20,62 procent.
Betinget hæfte: 16,71 procent.

I 2002 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 18,08 procent
Betinget hæfte: 15,94 procent

I 2000 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:

Ubetinget hæfte: 18,39 procent
Betinget hæfte: 15,15 procent

I 2000 var der kun 7,1 procent indvandrere og efterkommere, På 9 år er andelen steget til til 9,5 procent.


Indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Somalia, Irak, Marokko stod samlet set for (Ubetingede fængselsdomme årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 som dækket i STRAFNA1):

15,70 procent af voldtægtsdommene.
14,67 procent af dommene for manddrab.
13,11 procent af domme for røverierne.
10,49 procent af vold mod offentlig myndighed.
7,32 procent af den simple vold.
9 procent af alle domme for voldsforbrydelser.
10,46 procent af den alvorligere vold.
11,13 procent af domme for trusler.
9,47 procent af brud på våbenloven.
8,63 procent af særligt alvorlig vold.


Deres andel af unge mænd i Danmark er 3,1 procent af alle 18-42 årige mænd (2009 tal.) Og 1,8 procent af den mandlige befolkning når der ikke er korrigeret for alder.

(Note 6)

Kilder i Statistikbanken: ( KRBEF3: Folketal 1. januar efter kommune/region, alder, køn, herkomst, statsborgerskab og oprindelsesland
STRAFNA1: Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art, afgørelsestype, national oprindelse, oprindelsesland, alder og køn )Det største muslimske indvandrerland:

Tyrkerne, kun indvandrere, stod for 2,24 procent af alle ubetingede fængselsdomme for voldsforbrydelser i perioden (dækket af statistikken STRAFNA1 – 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007), selvom de kun er omkring 0,54 procent af befolkningen (2006 tal og ukorrigeret for alder og andet) og 4 procent af manddrabene. 2,1 procent af den alvorligere vold. 4,3 procent af voldtægterne.

1,4 procent af røverierne.


Enkelte udvalgte landegrupper med højt kriminalitetsindeks ifølge Danmarks Statistik:


Libanon, indvandrere og ubetinget fængsel alene, med et kriminalitetsindeks på 259 (korrigeret for alder). Denne gruppe udgør i 2006 tal 0,22 procent af befolkningen:

Af alle voldstilfælde er deres andel 2,35 procent, de er altså ti gange overrepræsenteret inden for vold, før nogen som helst korrigering. Alvorligere vold igen 2,35 procent og over ti gange. Manddrab 1,33 procent. Voldtægt 2,96 procent, altså 13 gange overrepræsenteret. Røverier 3,52 procent, eller 16 gange deres andel af befolkningen. Samme mønster følger flere andre alvorlige forbrydelser, men også indbrud er deres andel høj af, nemlig 3,38 procent.


Somalia, indvandrere og ubetinget fængsel alene, med et kriminalitetsindeks på 208 (korrigeret for alder - Danmarks Statistiks indeks). Denne gruppe udgjorde i 2006 0,20 procent af befolkningen:

Alle voldsforbrydelser 1,51 procent, eller 7,5 gang overrepræsenteret. Alvorligere voldsforbrydelser 2,43 procent, eller 12 gange overrepræsenteret. Manddrab har der været nul dømte af i perioden. Voldtægt 3,94 procent. Det er næsten 20 gange deres andel af befolkningen, før den er korrigeret for alderssammensætning. Deres andel af røverier er næsten lige så stor, nemlig 3,76 procent, tæt på 19 gange overepræsentation. Indbrud er deres andel så til gengæld kun 0,78 procent af. Vold mod offentlig myndighed gør de det også godt indenfor, nemlig en overrepræsentation på over 12 gange.


(Husk de to ovennævnte grupper bliver der langt flere unge blandt om 10-20 år, som nævnt i demografi afsnittet)


Pakistan, indvandrere og ubetinget fængsel alene, med et kriminalitetsindeks på 211 (igen korrigeret for alder) udgjorde i 2006 også 0,20 procent af befolkning:

Alle voldsforbrydelser 1,52, altså omkring 7,5 gang overrepræsentation som forrige og igen før korrigeret for alder. Alvorligere voldsforbrydelser er kun på 0,59, altså ikke meget når der bliver korrigeret for alder. Manddrab ser det straks noget værre ud med, da deres andel er 6 procent, eller 30 gange overrepræsentation. Voldtægter er kun 0,66 procent, altså heller ikke stor.

Røverier ligeledes lav, nemlig 0,51 procent. (Note 7)


Lidt flere fakta fra Rapporten ”Indvandrere i Danmark 2008”

Kriminalitets indeks for udvalgte andre ikke-vestlige og vestlige lande: Kina 40, Thailand 81, Filippinerne 62.

Tyskland 66, Polen 76, Sverige 70, Storbritannien 75.

Men andelen af straffede indvandrere og efterkommer er over 20 procent, altså fylder nogle mere end andre.


Af alle indvandrere og efterkommere står flygtninge alene forover 1 ud af 2 voldsforbrydelser.


Blandt unge mænd i alderen 20-29 år blev 9 pct. fundet skyldig i mindst et forhold i 2007.

19 pct. af de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere forhold i 2007.


Blandt flygtninge er der fx 18 pct. af de 20-29-årige, der er dømt for kriminalitet, mens det kun gælder for 14 pct. af de 20-29-årige mænd med andet opholdsgrundlag.


Efterkommere har altså omkring samme kriminalitetshyppighed som flygtninge, eller 19 procent vs 18 procent. (note 8)

Dette er overordnet og alle strafbare forhold, og uden hensyn til karakteren af kriminaliteten.


Men der findes kun meget få efterkommere i alderen 20-29 år med somaliske og libanesiske rødder.


Hvor kriminelle og fertile disse bliver, er endnu et ukendt land. At der bliver langt flere unge af dem, er fakta, de bor her allerede.

(1) Dette kriminalitetsindeks er fra Danmarks Statistiks rapport "Indvandrere i Danmark 2008". Det omhandler samlet kriminalitet, og i tyrkernes tilfælde trækkes dette indeks op af det faktum, at de er blandt de indvandrere som laver flest trafikforseelser. Omvendt udmærker Somalierne sig ved at være dem som har færrest trafikforseelser blandt indvandrere. Deres indeks trækkes altså op af straffelovskriminalitet!

(2) Da jeg ikke har lavet disse beregninger på samme tidspunkt, har jeg heller ikke regnet med samme aldersgruppe. Første gang regnede jeg med 16-42 årige, men da næppe mange 16 årige føder børn, hævede jeg rammen til 18-42 årige senere.

En pointe der hører med her, er at det er dem som er mest kriminelle og giver størst integrationsproblemer, der også overvejende hører til dem som får flest børn, som der bliver flere unge blandt i fremtiden.

(3) Min pointe med dette, er at man gerne vil reducere problemet til ganske få unge, en lille hård kerne på 20-50 stykker. Det er slet ikke tilfældet. Dels er den hårde kerne reelt ofte større, dels opstår der hele tiden nye "hårde kerner" i stadig flere områder. Og 19 procent af efterkommerne mellem 20-29 år, fik i løbet af 2007 en straf for et eller andet kriminelt forhold, som så kan være trafikforseelser.

Bonus info: I 2007 alene blev 3.8 procent af alle libanesere i Danmark dømt i forhold til straffeloven. Da dette tal gælder alle aldre og både mænd og kvinder, er tallet for unge mænd naturligvis meget højere. Tilsvarende andel for Somalierne var 2,9 procent. Det er vel at bemærke kun på et år! For tyrkerne var det 1,7 procent. For danskerne var andelen af dømte i forhold til straffeloven 0,33 procent. Selv om man kan med rette kan korrigere for alderssammensætning, kan det ikke forklare hele forskellen.

Blandt flygtninge mellem 20-29 er i alt 18 procent dømt for kriminalitet (Indvandrere i Danmark 2008 side 166)

5.264 indvandrere og efterkommere (24 procent af de dømte) blev dømt i forhold til straffeloven mod 16.675 danskere.

Da mange indvandrere er mindre kriminelle end danskere, er der nogle som fylder ekstra meget. Ikke vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde 82 procent af alle dømte indvandrere og efterkommere i 2007 (side 163 i Indvandrere i Danmark 2008)

Blandt ALLE efterkommere, altså både vestlige og ikke vestlige, mellem 20-29 år, blev alene i 2007 i alt 19 procent af dem fundet skyldige i et eller andet forhold. En stor hård kerne. (Indvandrere i Danmark 2007 side 162) Tallet dækker dog også færdselskriminalitet og andelen blandt unge danske mænd mellem 20-29 er 8 procent.

(4) Som en blandt tilhørerne bemærkede, er der også tale om at der bliver overført statslige midler, som ikke dækkes af kommunebudgettet. I øvrigt kan andre kommunale budgetter også være belastet. altså er dette tal kun toppen af isbjerget. Som jeg husker det kan en anbragt kriminel koste op til 7.2 millioner kroner årligt, blot for en person! Dette vender jeg tilbage til.

(5) Disse tal er for alle unge uanset herkomst. De afspejler blot, at det ikke er sandt, når det siges, at vi ikke har et problem med ungdomskriminalitet. Hvem der bærer hoveddelen af denne vækst, ja der er jo nogle indicier.

(6) Et eller andet sted ser jeg korrigeringen selv for alder, som meningsløs og misvisende. Begået kriminalitet er begået kriminalitet og ofrene kan ikke bruge korrigering til særligt meget. Og muslimske indvandreres andel af den unge vil altid være højere, eftersom det er dem, der føder mange børn.

(7) Som i kan se er kriminalitsindekset misvisende. Tyrkerne er ganske vist overrepræsenteret inden for grove forbrydelser, men slet ikke så overrepræsenteret som libaneserne og Somalierne, på trods af at specielt tyrkernes og somaliernes kriminalitets indeks ligger tæt op af hinanden. Til afklaring omtaler jeg Danmarks Statistiks kriminalitetsindeks som korrigeret for alder, for det er det. De tal på andel af befolkningen som jeg nævner, er den ukorrigerede andel af befolkningen. En korrigering for alder kan dog slet ikke forandre i hvor høj grad de gør sig skyldige i grov, personskadelig kriminalitet.

(8) Og det er misvisende, de har faktisk en endnu højere kriminalitsrate, da som jeg forstår det, er tallet for flygtninge dækkende flere år, hvor bare på et år bliver 19 procent af efterkommerne dømt. Husker jeg ikke meget forkert, er det noget med 40 procent af de unge ikke vestlige efterkommere som er dømt for kriminalitet - dette er dog med forbehold for, at jeg husker forkert.


22 procent af dem dømt i 2005.

Relevant bonus fra Uriasposten: Vækst i dyreste tilfælde af anbringelsessager i Århus.2 kommentarer:

Kimpo sagde ...

Der var ikke lige overskud til et smut til Fyn i år, men glimrende at få tal på bordet.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Some other time, jeg har sjældent tid eller råd til at tage til København også.
Omend specielt trykkefrihedsselskabet holder mange spændende arrangementer.

En dag flytter jeg nok til Lemvig, så er det med at tjene kassen :p