onsdag den 30. september 2009

Usikre byer del 2 og en "profeti"

Som en lille opfølgning på min post, "Sikre" og "usikre" zoner i Danmark, har jeg lige nogle tilføjelser.

Men jeg vil starte med en "profeti".

Lad os mødes om tyve år her igen. Så laver jeg denne beregning en gang til. Og på daværende tidspunkt er Århus og Odense, de mest kriminelle kommuner i Danmark, dog måske stadigvæk overgået af Ishøj, som pt. og angiveligt også om tyve år, har landets højeste andel af højkriminelle ikke-vestlige indvandrere.
For ikke nok med at 27,76 procent af beboerne i Ishøj er ikke-vestlige indvandrere. Så er også over 90 procent af dem blandt de mest kriminelle ikke-vestlige indvandrere.
Fordelingen blandt de største ikke vestlige indvandrergrupper ser sådan her ud:

Bosnien-Hercegovina Ishøj 32
Vietnam Ishøj 90
Indien Ishøj 71
Thailand Ishøj 57
Filippinerne Ishøj 61
Somalia Ishøj 4
Pakistan Ishøj 885
Irak Ishøj 183
Kina Ishøj 45
Algeriet Ishøj 3
Afghanistan Ishøj 71
Kosovo Ishøj 0
Tyrkiet Ishøj 3310
Iran Ishøj 66
Libanon Ishøj 77
Marokko Ishøj 277
Antal

5232
Procentandel med høj indeks for kriminalitet:

91,88

Når jeg spår at Århus og Odense vil blive mere kriminelle i fremtiden. Er det ikke kun fordi de allerede er godt på vej til at blive det.
Men, fordi de har nogle af landets højeste koncentrationer af somalier og libanesere, som er de mest kriminelle af alle, ikke-vestlige indvandrere.
Da disse to grupper er blandt de mest aktive i lagengymnastik uden prævention, har de fået en relativt stor andel efterkommere. Så antallet af unge mellem 20-39 med "rødder" i de lande år vil være 135 procent højere end i dag. Der er ikke noget at rafle om, de allerede født og bor her, de kan højst, eller mindst, blive endnu flere ved indvandring.
Efterkommerne er generelt væsentligt mere kriminelle, end indvandrere.
Ghettoproblemerne i disse byer vil gå i selvsving og ryge ud af kontrol, de er det allerede.

Ergo det ville overraske mig utroligt meget, hvis Århus og Odense ikke er de mest kriminelle byer om 20 år.

Andelen af ikke-vestlige indvandrere i Odense og Århus er knap omkring 10 procent.

Men fordelingen ser sådan her ud:

Marokko Odense 119
Libanon Odense 2547
Tyrkiet Odense 2391
Iran Odense 1018
Kina Odense 216
Bosnien-Hercegovina Odense 1518
Vietnam Odense 2084
Pakistan Odense 671
Filippinerne Odense 170
Kosovo Odense 16
Somalia Odense 1746
Algeriet Odense 109
Irak Odense 2467
Afghanistan Odense 215
Indien Odense 119
Thailand Odense 162


15568


65,24Thailand Århus 476
Marokko Århus 524
Vietnam Århus 2387
Libanon Århus 4625
Somalia Århus 3731
Filippinerne Århus 145
Afghanistan Århus 1417
Bosnien-Hercegovina Århus 326
Kina Århus 572
Algeriet Århus 162
Iran Århus 2196
Tyrkiet Århus 4155
Irak Århus 3290
Pakistan Århus 238
Kosovo Århus 1
Indien Århus 355


24600


73,75

27,6 procent af de ikke-vestlige kommer fra Libanon og Somalia i Odense.
I Århus er andelen den største i landet, 34 procent af ikke-vestlige kommer fra Libanon og Somalia.
Kan sølle 3-4 procent af befolkningen så gøre så stor en forskel?
Det kan de i det her tilfælde.
Hvis man har svært ved at forstå, hvad jeg mener, så lad mig pege på, at de udgør 0,42 procent af befolkningen i Danmark, men har samlet, målt over seks forskellige år, været de ubetinget fængselsdømte i 4,78 procent af sagerne for alvorligere vold, 6,90 procent af voldtægtssager, 7,28 procent af røverierne, samlet set stod de for 6,7 procent af alle straffelovsdomme i 2007 men udgjorde 0,42 procent af befolkningen på landsplan.
Så de kan afgjort gøre en forskel som 3-4 procent af befolkningen, Specielt taget i betragtning at efterkommere er endnu mere kriminelle, og deres andel af unge vil være højere om tyve år.
jeg ville blive særdeles overrasket, hvis ikke Århus og Odense er crime capitols i Danmark om tyve år.
Andre byer med en høj andel, over 25 procent, af Somaliere og libanesere, det er Esbjerg, Kalundborg, Kolding. Hvilket også giver en væsentlig kriminalitet. Men de små byer har nok større chance for, og bedre råd til en afdæmpende indsats - forebyggende ville være et forkert ord, da det rummer en fejlagtig forestilling om, at man faktisk kan stoppe væksten i kriminalitet. Det har man ikke kunnet i årtier nu, trods en meget dyr og omfattende indsats.

Ikke-vestlige indvandrere er ikke ens, og mange byer har mange ikke-vestlige indvandrere, men ikke nødvendigvis de mest kriminelle af slagsen.

Tag for eksempel Gentofte og Hjørring hvor henholdsvis Filipinere og Vietnamnesere er den største ikke-vestlige gruppe:

Somalia Hjørring 4
Afghanistan Hjørring 135
Pakistan Hjørring 4
Thailand Hjørring 70
Kina Hjørring 5
Filippinerne Hjørring 17
Vietnam Hjørring 742
Bosnien-Hercegovina Hjørring 167
Iran Hjørring 20
Tyrkiet Hjørring 37
Kosovo Hjørring 6
Algeriet Hjørring 2
Marokko Hjørring 7
Irak Hjørring 107
Libanon Hjørring 97
Indien Hjørring 11


1431


27,46Iran Gentofte 189
Somalia Gentofte 75
Kina Gentofte 249
Algeriet Gentofte 8
Kosovo Gentofte 5
Indien Gentofte 245
Marokko Gentofte 77
Bosnien-Hercegovina Gentofte 33
Afghanistan Gentofte 170
Filippinerne Gentofte 805
Thailand Gentofte 126
Vietnam Gentofte 78
Pakistan Gentofte 105
Libanon Gentofte 52
Tyrkiet Gentofte 147
Irak Gentofte 245

Så husk Morten Korch filmene, afstanden til det Danmark forøges med syvmileskridt år for år.
Det er dog ikke et spørgsmål om kakkelborde og anderledes accent. Men om voldtægtofre og voldsofre i hundredtusinde tal over de næste 20 år.

0 kommentarer: