søndag den 13. september 2009

Ungdomskriminelle

Som jeg skrev i en tidligere post, er 22 procent af den dømte for ungdomskriminalitet i Århus fra Gellerup.

Det er fra en del af byen, hvor der kun bor 6000 ud af over 300.000.

Dette mønster vil man naturligvis se reproducere sig selv over hele landet, hvor indvandrerghettoer opstår.

Det stiger ikke kun i takt med, hvor mange unge andengenerations indvandrere der er. Det stiger endnu mere, fordi de allerede eksisterende hærdede kriminelle bliver flere, og dermed også deres indflydelsessfære og sociale kontaktflade, med andre unge, som de kan trække i uheldig retning.

Københavns Kommune vil nu forøge indsatsen mod denne udvikling, som allerede er omfattende og kostbar.

Jeg tror ikke man skal satse på den store effekt, omend det kan afdæmpe udviklingen.

Problemet vil uigenkaldeligt vokse. Så kan politikerne slå hinanden oven i hovedet med at de ikke er gode nok til integration.
Men problemet er mere grundlæggende, og mens man får styr på et bestemt område, vokser der ti nye frem.
Tag Århus som eksempel. Nu satser man stort på Gellerup, men problemet forbliver, som det forblev i Bispehaven. Samtidigt bliver Holmsgaard, Trillegården, Ryde/Fjældevænget, Rosenhøj, og senere andre kvarterer præcis det samme problem.

Smider man indvandrere ud, flytter de et andet sted hen. Gellerup problemet i sig selv får man kun lagt en dæmper på, på bekostning af andre. Mens man hyper den succes falder yderligere kvarterer fra hinanden.

Fra JP:


For første gang vil Københavns Kommune sætte massivt ind over for 18-25 årige indvandrere, der er på vej ud i kriminalitet eller allerede har begået kriminalitet.

Det sker i erkendelse af, at kommunens indsats over for unge under 18 år ikke har kunnet hindre en stigning i antallet af utilpassede unge indvandrere.

Kommunen frygter, at flere tusinde indvandrere over 18 år i de kommende år vil blive indlemmet i bandekrigen og få kriminalitet som en permanent levevej.


Hidtil har kommunen overladt det til politiet, domstolene og kriminalforsorgen at tage sig af de 18-25 årige, men socialborgmester Mikkel Warming (EL) erkender, at det ikke har været nok.

Det lyder pænt med første gang - "problemet er opstået fordi vi ikke har gjort en skid" - men hvad er så de hidtidige integrationsprojekter henvendt unge, gademedarbejdere, fædregrupper, SSP medarbejdere osv.?

Nu taler vi om unge i tusindtal, med små, unge brødre, der vil vise de også kan lege hårde fyre.

Altså vi taler om en markant udvikling:

Her er mulighederne for at imødegå udviklingen, som de normalt anvendes i følge rapporten "Fakta om Ungdomskriminalitet":

1. Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold. Kommunalbestyrelsen kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge dagtilbud,
ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
3. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
4. Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie,
på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1, 4 og 5, eller i et botilbud, jf. § 107 eller § 144
5. Aflastningsordning, jf. § 55, i en netværksplejefamilie,
i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1, 2, 4 og 5
6. Udpegning af en personlig rådgiver for barnet eller den unge
7. Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien
8. Anbringelse af barnet eller den unge udenfor hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66
9. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge
10. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
Her er altså omtrent mulighed for at få afskaffet arbejdsløsheden, forudsat vi ikke fokuserer på små tekniske forhindringer som finansiering, og uddannet arbejdskraft. Hvilket vi helst ikke skal komme ind på.

Det er lettere latterligt at få det til at lyde, som om vi ikke gør en indsats, og naivt at tro, at kommunerne kan finde pengene til den indsats det nu en gang kræver at få standset denne her udvikling- Givet dog, jo tidligere man forsøger, jo bedre, er det naturligvis.

Jeg tror blot ikke, man skal gøre sig håb om at standse væksten i ungdomskriminalitet. Det løb er forlængst kørt.

Ungdomskriminaliteten stiger markant, vold, og gaderøverier, og nu selv indbrud stiger igen, efter at have været faldet i en periode.

Det er en udvikling som et fokus på nogle bander, eller et enkelt område, som udråbes som en succes, efter lidt fremgang ikke kan ændre på. For problemet vil vokse andre steder samtidigt.

0 kommentarer: