fredag den 27. marts 2009

Demografisk surprise i Frankrig

Frankrig er mindst et halvt skridt foran andre lande i Europa, hvad angår indvandring fra muslimske lande.
Indvandringen startede allerede for omkring 50 år siden, så Frankrig er det eneste land med en anseelig flok 3- generations indvandrere.
Andelen af Muslimske indvandrere og efterkommere, ligger angiveligt mellem 8-15 procent, man ved det ikke, fordi i Frankrig er det forbudt i det hele taget at tælle etniske minoriteter.

I medierne har der til tid til anden verseret rygter omkring at Immigranter og efterkommere i Frankrig stod for 1/3 af børnefødslerne. Det tal er nok overdrevet, medmindre antallet af Immigranter og efterkommere er over 15 procent.

Men uden for tvivl er det, at Frankrig er i besiddelse af Europas demografiske førertrøje.

Går man nogle årtier tilbage, regnede demograferne med at Frankrigs befolkning ville nå 64 millioner borgere i 2050. Nu i 2009 vil befolkningen ramme over 64 millioner, altså 41 år før demograferne beregnede. Så nu har demograferne i overrasket tilstand måttet justere deres prognose. Så i 2050 regner de med 75 millioner i 2050. Personligt tror jeg sagtens, man kan ligge omkring yderligere 10 millioner til det antal.

Dette pludselige babyboom er kommet som en stor overraskelse for de franske demografer, hvem kan dadle dem, de er jo ikke vant til at regne med muslimsk demografi, og det som er virkeligt interessant er, hvor hurtigt den kan sparke igennem.

Det er symptomatisk, at i året 2003 voksede hele Europas befolkning gennem naturlig vækst, det vil sige kun medregnet døde vs fødte, altså ikke medregnet immigration/emigration, med 216.000 borgere. Af det antal stod Frankrig for de 211.000 og resten af hele EU kun for de 5000.

Nettoimmigrationen står for tiden for under 100000 i den årlige vækst i befolkningen, demografien klarer resten. Faktisk skyldes kun omkring 1/3 del af befolkningsvæksten immigration.

Derfor er fertilitetsraten også efterhånden opjusteret til 2.0 barn per kvinde, men det er næppe højt nok sat.
Et tal der giver et nøjagtigt øjebliksbillede, er fødselsraten, nemlig hvor mange børn der bliver født per 1000 personer.
Den ligger på 12.73 børn per 1000 indbyggere.
Til sammenligning ligger resten af Europa, inklusive de store ny-immigrantnationer, Holland, Sverige, England, Danmark, omkring 10 børn per tusinde borgere, plus/minus 0,50.
Irland har en højere på 14.23 og Italien ligger på tredjesidste pladsen i den internationale bund, med 8,18.

Fra Danmark, som fører detaljeret statistik, ved vi:

At ikke-vestlige indvandrere som udgør 4,4 procent, ud af Danmarks samlede befolkning per 1. januar 2007 på 5.447.084, fødte 9,3 procent af de babyer som blev født i perioden 2003-2007.

Regner man deres fødselsrate isoleret, giver det 25,3 børn per 1000 ikke-vestlige indvandrere.

Alligevel formår de kun at trække den samlede danske fødselrate op til 10,54 per 1000 indbyggere.

Det vil sige, at det ser ikke vældigt dramatisk ud endnu. Men per den eksponentielle faktor, bliver det vældigt dramatisk. I værste fald kan de omkring 4-5 millioner immigranter og efterkommere i Frankrig, hvis det antal kan gøre det, tidoble sit antal inden for de næste hundrede år, vel og mærke alene ved demografisk forøgelse.
Det vil sige, der kan blive 40-50 millioner flere franskmænd i ekstremt fald, og hvis der ikke allerede var problemer, både med integration og arbejdsløshed, så bliver det ikke svært at regne ud, at der bliver det.

Og det med at det ikke ser vældigt dramatisk ud endnu, skal også tages med det forbehold, at befolkningen faktisk er vokset med over 5 millioner siden 1999 i Frankrig, ikke helt udramatisk.
Værd at bide mærke i er det; At i 1999 hed den franske fertilitetsrate 1,6 børn per kvinde.
Men fødselsraten, var allerede oppe på 11.38 børn per 1000 indbyggere, godt over Danmarks i dag) altså er fertilitetsraten ikke nogen sikker indikator, den kan enten halte bagefter eller være forud.
Fødselsraten for frankrig har set sådan ud med to års spring i mellem:

12.1 births/1,000 population (2001 est.)

12.54 births/1,000 population (2003 est.)

12.15 births/1,000 population (2005 est.)

12.91 births/1,000 population (2007 est.)

Det samme bliver tilfældet her, omend vi er et par årtier bagud i udviklingen i forhold til Frankrig. Den demografiske effekt vil også være her, og vores demografer har også glemt at regne med den høje demografirate blandt ikke-vestlige indvandrere, lige som de franske.
Det eneste vi kan håbe på, er at indvandrerne ændrer demografi, men det gør de næppe, efter som det i Islams tilfælde er pacet af en kultur, hvor der er prestige i at få mange drengebørn.

Læs også: Frankrig kan få muslimsk flertal allerede efter 2060.

Update:

Jeg kan dog efter egne udregninger se, at tallene fra CIA World Fact book ikke stemmer helt nøjagtigt, i hvert fald hvad angår Danmark. Altså tallene skal muligvis tages med et muligt forbehold, hvad angår Frankrig også. Jeg vil en gang senere prøve at se om Frankrigs Statistik Central har informationer på Engelsk, for Fransk kan jeg ikke.

Fødselsraten i Danmark i 2008 i Danmark var angivet til 10,71 børn per 1000 indbyggere i Cia World Factbook.
Mine egne beregninger baseret på statistikbankens befolknings og fødselstal viser en fødselsrate 11,88 børn per 1000 indbyggere i Danmark år 2008.
CIA World Fact Book, kalder selv tallet et estimat. Som så burde være baseret på tallet fra 2007.
Men der var tallet 11,76 børn per tusinde indbyggere, baseret på Danmarks statistiks tal.
Faktisk skal vi tilbage til firserne, før vi finder et tal alá det, der står i CIA World Factbook.

Om det så skyldes, at de kun regner med statsborgere, folk med fastopholdtilladelse og ikke alle som opholder sig i landet, eller om de simpelthen ikke har de rigtige tal, skal jeg ikke kunne sige?

Update 2: Det var så ret let at finde,
Institut national d'études démographiques, og de har en side på engelsk.

De viser en nogenlunde sammenhæng mellem tallene i CIA World Factbook og den stigninger i fødsler:

Nyfødte i 1998= 738.080
1999 = 744.791
2000= 774.782
2001 = 770.945
2002 = 761.630
2003 = 761.464
2004 = 767.816
2005 = 774.355
2006 = 796.896
2007 =
816,500 (Anden kilde,som også nævner 63,8 millioner borgere per 1 januar 2008)

Jeg kan kun finde befolkningstal for 1999 og 2006 på websitet:

1999 = 58.519 i tusinde
2006 = 61.400 i tusinde

Det giver til gengæld en fødselsrate på 12,72 børn per 1000 indbyggere i 1999, altså over CIAs og på 12,98 børn per 1000 indbyggere for 2006, tæt på CIAs estimat for 2007.

2 kommentarer:

boeufhjerte sagde ...

Ja, som du selv skriver, så er tallene fra World Factbook estimater og skal som sådan tages med et gran salt.

Problemet med estimaterne på WFB er nok, at de følger en tendens (fx en faldende eller stagnerende tendens) og nogen gange kan være lidt bagud med at opdage en ændring i tendensen.

Nu kan jeg jo se at du elsker demografiske statistikker, så jeg sender et par links til historiske tal i en efterfølgende post.

boeufhjerte sagde ...

Historik på estimater for Frankrig 2000-2008 fra World Factbook:

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=25&c=fr&l=en

Fra Unicef ... hvis du scroller lidt ned, så angiver de tal for 1970, 1990 og 2006 i forskellige kategorier:

http://www.unicef.org/infobycountry/france_statistics.html

Det var så de dybe links - jeg går ud fra, at du kan finde ud af at finde frem til oversigterne for se tal for andre lande.