søndag den 29. marts 2009

Demografi serie

Jeg vil løbende kigge på demografien i relevante lande, specielt de lande som har høj indvandring i Europa.

Der er dog næppe mange lande endnu, hvor indvandringen fra højdemografiske lande er så intensiv, at det tydeligt kan ses i fødsels-statistikken som en generel vækst. Det kan det jo foreksempel endnu ikke i Danmark, på trods af at ikke-vestliges indvandreres fødselsrate er over to gange så høj, som befolkningens som helhed. Så er de kun 4,4 procent af befolkningen indtil videre, og kan ikke påvirke det overordnede billede i særlig høj grad. Hvis de var en højere andel af befolkningen, for eksempel 20 procent, eller 50 procent, ville deres høje demografi klart skinne i gennem med øget befolkningsvækst, det kommer den også til i fremtiden og vil skabe en uventet stor befolknings tilvækst, som i Frankrig.

I Sverige er indvandringen også høj generelt, men en stor af indvandrerne kommer fra for eksempel Skandinavien, de gamle Østlande, så andelen af indvandrere fra højdemografiske lande er ikke så stor endnu, at den kan skabe markant vækst i fødselstallet.

Men for de landes vedkommende, som har mellem 4-8 procent indvandrere fra højdemografiske lande, vil der om blot en generations tid kunne ses en klar stigning i fødselstallet.
Men kigger nærmere på Sverige og andre lande en anden gang, nu til Holland.

Et land som siges at have en høj andel immigranter er Holland, over 1/6 del af befolkningen er immigranter eller 2 generations. Det skal dog siges, at lige som Sverige, er andelen fra højdemografiske lande ikke så høj blandt indvandrene i landet som 1/6 del. Mange kommer fra tidligere hollandske kolonier, og de fleste immigranter i dag er hollændere som vender tilbage, eller Vest/Østeuropæere. I 2007 var, for eksempel af 117000 indvandrere, kun omkring 2000 marokkanere og 3000 tyrkere.

De to største grupper immigranter som bor i Holland i dag, er indonesere og tyskere, Begge er 2.4% af befolkningen. De er fulgt af tyrkere på 2,2 procent, og surinamnesere på 2 procent, af befolkningen. Så har vi den gruppe, man som regel forbinder mest med integrationsproblemer i Holland, nemlig marrokanerne på 1,9 procent af befolkningen, dernæst er der ingen store grupper af indvandrere fra højdemografiske lande og i parentes hører Tyrkiet jo ikke til de mest højdemografiske og det gør Indonesien næppe heller.

Derfor kan man heller ikke endnu se en tydelig stigende tendens i antallet af årlige fødsler, men det kan man som sagt heller i den danske statistik, endnu!

De årlige fødsler i Holland er faktisk faldet på det seneste.

Den muslimske andel af immigranter er altså mellem 5,4 og 7,8 procent, alt efter hvor mange af de indonesiske indvandrere er muslimer, dertil kommer så et næsten lige så stort antal efterkommere. Det er mit indtryk, de tæller alle som efterkommere, uanset om en af forældrene er født i Holland og har Hollandsk statsborgerskab, hvis den ene af parterne ikke er det.
Modsat Danmark, som ikke ville regne en som efterkommer, hvis en af forældrene er født i Danmark og har Dansk statsborgerskab.
I hvert fald er der forholdsmæssigt flere efterkommere i Holland, end der er i Danmark.

2 kommentarer:

Jespersen sagde ...

Undskyld, men der er da en forfærdeligt masse vrøvl i dit indlæg. Det plejer du at gøre bedre.

1)
"Så er de kun 4,4 procent af befolkningen indtil videre, og kan ikke påvirke det overordnede billede i særlig høj grad."

Her glemmer du at tage højde for aldersfordelingen blandt indvandrerne. Den er væsentligt anderledes end blandt etniske danskere. Ergo vil andelen ændre sig ganske markant, selv uden videre indvandring.
Hvilket fører os til næste punkt;

2)
"Der er dog næppe mange lande endnu, hvor indvandringen fra højdemografiske lande er så intensiv"

Der er massiv indvandring (legal og illegal) fra f.eks. pakistan, afganistan, somalie, mali.
Selvom der har været betydelige fald i fødselsraterne i mange af de lande, så betyder det jo stadigt en stor befolksningsvækst de næste 50 år. Indvandrings-presset er ikke reelt aftaget.

3)
Selv om indvandrer-grupperne ikke kommer fra højdemografi lande, så betyder det jo ikke at indvandring vil stoppe. Det er stadigt utroligt attraktivt at flytte fra marokko til holland. Og familiesammenføringer er jo ikke dramatisk aftaget. Altså, indvandringen forsætter i ganske store tal uanset hjemlandenes demografi.

4)
De andele du nævner for tyrkere, marokannere osv., er taget fra wikipedia. De er sandsynligvis lige så ubrugelige som dem fra danmarks statistik. Altså børn i tredje generation tælles ikke med, såfremt forældrene har opnået statsborgerskab (hvad de jo typisk har). Reelt er der tale om en kraftig undervurdering af andelen af tyrkere, pakistanere osv.
Medmindre naturligvis man vil håndhæve en naiv ide om at børn født af 2.generationsindvandrere, ikke skal tælles med, fordi de er lige så danske som jensen fra Brønderslev. Så lang tid vi ikke kan konstatere en reel assimilering, er det i praksis mest korrekt også at betragte 3.generation som "tyrkere" og "pakistanere" uanset hvad der er politisk korrekt.

5)
Din opgørelse af højdemografi tager kun udgangspunkt i hvor mange børn der fødes pr. kvinde. Du forholder dig ikke til det absolutte antal nyfødte. Men i forhold til indvandring er det jo relevant for os. I den forstand står tyrkiet over for en voksende befolkning, og de vil udvandre i stor stil.

6)

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Det blev fyret lidt hurtigt af, jeg skulle nå noget, så jo det kunne gøres bedre:

1. Det supplerer jeg lige, kan godt se det ikke er udtrykt så klart som muligt.

2. Det formulerer jeg også lige skarpere.

3. Jeg så en opgørelse over marrokanere, som var kommet til, så for nylig var der kun kommet en 2000 marokkanere ind per indvandring, 3000 tyrkere, de største grupper indvandrere var efter hollændere, tyskere og polakker i 2007. Kilde: Så jo der foregår stadig en indvandring, blot ikke i samme tempo som tidligere fra højdemografiske lande.

4. Jeg mener ikke Danmarks statistiks tal er ubrugelige, omend de på langt sigt vil være misvisende, derfor håber jeg også DF fik vedtaget, som de stillede forslag om, at alle efterkommere skulle vedblive med at blive regnet som sådanne.
Men for indeværende stund, har vi knap nogle 3 generations indvandrere. De fleste indvandrere kom efter 1980, de mest højdemografiske som libanesere og somaliere i slutningen af firserne og begyndelsen af halvfemserne så der er ikke mange i 3 generation. Pakistanerne er så også højdemografiske og startede i 70érne med at komme.
Frankrig startede tidligere og har en stor 3 generation, og har vel også snart 4 generation 1960-1978-1996-2014. Hvis førstefødsel omkring 15 år i 3 led, har de allerede.

5. Det er forkert, min højdemografi tager mere udgangspunkt i fødselsraten, nemlig hvor mange børn der bliver født per tusinde. Fremfor fertilitetsraten, børn per kvinde, som vil halte efter fødselsraten.
Jeg regner fertilitetsraten som pt. intetsigende i forhold indvandrernes demografi. F.eks var den den for kun få år siden 1,6 i Frankrig, hvor de fødte langt flere børn end noget andet land i Europa, Irland undtaget.